Dyslexie in de werksituatie

Download de brochure

Dyslexie en werk
Herkent u dit? Die ene medewerker, stelt u eigenlijk wat teleur. U had wat meer output verwacht. Het verbaast u, omdat u zijn potentieel duidelijk ziet. Het is goed mogelijk dat deze medewerker dyslexie heeft!

Ongeveer 5% van de volwassenen heeft een ernstige vorm van dyslexie. Dat levert heel veel stress op in werksituaties. Onzekerheid, vermijdingsgedrag, stress en burn-out zijn vaak het gevolg. Het blijkt dat werknemers met ernstige dyslexie moeite hebben om op niveau te presteren en zelfs moeite hebben een baan te vinden of te houden. Dat brengt heel veel leed met zich mee.

Hoe kunnen dyslectische werknemers worden ondersteund? Lees meer in het stappenplan.

TIP  Dyslexie wordt geen beperking wanneer de sociale structuur zo is ingericht dat de werknemer de problemen kan compenseren.

      Veelgestelde vragen

 • Waarom Kurzweil 3000?

  Een leerling of student kan door een ernstige leerstoornis, zoals dyslexie, fors worden belemmerd in zijn persoonlijke ontwikkeling. Kurzweil compenseert deze belemmeringen. Dat stelt de leerling in staat om te leren op zijn eigen cognitieve niveau. Zo kan hij zich optimaal ontplooien en gewoon genieten van school of studie.

 • Welk effect heeft Kurzweil?

  De kracht van Kurzweil is de zekerheid van succes. Onderzoek heeft uitgewezen dat bij leerlingen die met Kurzweil werken de leerprestaties verbeteren en het zelfvertrouwen toeneemt. Alle leerlingen gaven aan met Kurzweil minder fouten te maken bij het schrijven en bijna alle leerlingen konden teksten beter lezen en/of begrijpen. Kurzweil maakt leerlingen en studenten zelfredzamer en minder afhankelijk van hun ouders of docenten. Tachtig procent van de leerlingen gaf aan minder hulp nodig te hebben bij het maken van opdrachten.


 • Hoe kan ik de stemkwaliteit aanpassen?

  Zowel bij Kurzweil als Sprint zijn de stemmen en het leestempo aan te passen. Dit komt de stemkwaliteit ten goede. Hieronder staat omschreven hoe u dit kunt aanpassen. Indien gewenst kunt u deze informatie ook opzoeken in de voor u geldende handleiding >>.

  Kurzweil stemmen aanpassen

  Stemmen Kurzweil aanpassen Via de menubalk rechtsboven “Lezen” kunt u van stem wisselen.
  Kuzrweil leestempo
    Daarnaast kunt het leestempo veranderen. WPM staat voor woorden per minuut. (U kunt hetzelfde bereiken met de menubalk Lezen \Leessnelheid)
                              
 • Waar vind ik de handleidingen voor Alinea?

  Alle handleidingen voor installatie en gebruik.

 • Kan ik ook een Alinea training volgen?

  De Lexima Academie biedt Alinea trainingen voor onderwijsprofessionals en particulieren.  

 • Wordt Alinea vergoed?

  Bij een beperkt aantal verzekeraars zijn er mogelijkheden voor vergoeding. Informeer ernaar bij uw eigen zorgverzekeraar.

  Bekijk ook de inruilregeling voor de Daisy speler die u niet meer gebruikt. Indien u werkt, bekijk dan de vergoedingsmogelijkheden via het UWV. Wellicht komt uw aankoop in aanmerking voor fiscale aftrekbaarheid.

 • Hoe kom ik aan digitaal materiaal voor Alinea?

  Alinea leest alle digitale tekstbestanden voor, welk type ook wordt gebruikt: Word, ePub via Microsoft Edge, PDF, websites en andere bestandstypen vormen geen enkel probleem. Lees meer op pagina 2 van dit overzicht >>

  Bewerkte digitale bestanden kunt u bestellen via www.dedicon.nl en www.stichtingti.nl. Documenten die niet beschikbaar zijn via Dedicon kunt u zelf eenvoudig scannen vanuit de Pro versie.  

 • Kan ik de weblicentie van Alinea ook offline gebruiken?

  Ja, als er eenmaal is ingelogd met Alinea kunt u Alinea 72 uur gebruiken zonder internetverbinding.

 • Is Sprint ook voor volwassenen geschikt?

  Sprint is geschikt voor volwassenen. Het werkt prima samen met het programma Word voor het schrijven van teksten of het lezen van notulen etc. Daarnaast leest Sprint ook voor in  andere programma's, zoals e-mail, PowerPoint etc. De Skippy woordvoorspeller helpt in deze programma's bij het correct spellen van woorden.  

 • Wordt Sprint vergoed?

  Bij een beperkt aantal verzekeraars zijn er mogelijkheden voor vergoeding. Informeer ernaar bij uw eigen zorgverzekeraar.

  Bekijk ook de inruilregeling voor de Daisy speler die u niet meer gebruikt. Indien u werkt, bekijk dan de vergoedingsmogelijkheden via het UWV. Wellicht komt uw aankoop in aanmerking voor fiscale aftrekbaarheid.

 • Hoe kan ik de stemkwaliteit aanpassen in Sprint?

  Zowel bij Kurzweil als Sprint zijn de stemmen en het leestempo aan te passen. Dit komt de stemkwaliteit ten goede. Hieronder staat omschreven hoe u dit kunt aanpassen. Indien gewenst kunt u deze informatie ook opzoeken in de voor u geldende handleiding >>.

  Sprint stemmen aanpassen

  Stemmen Sprint aanpassenHet wisselen van stemmen in Sprint kan worden ingesteld via de menubalk – rechterzijde: Instellingen, Spraak, bijvoorbeeld Nederlands-Laura.

  Het tempo van de stem is instelbaar, alsmede de duur van de pauzes.                           Stemtempo Sprint                            

 • Welke type teksten zijn geschikt voor Read&Write?

  Read&Write leest diverse digitale tekstbestanden voor: .txt, Word-documenten, e-Pub, websites, tekstpdf (met de Read&Write texthelp pdfreader), fotopdf (met Snapverter: alleen voor scholen), google-docs, google-slides en google-spreadsheets vormen geen enkel probleem. 

  Lees meer op pagina 2 van dit Digitale content- overzicht >>

 • Is WoDy ook voor volwassenen geschikt?

  WoDy werd ontwikkeld in samenwerking met logopedisten, taalkundigen en onderwijsexperts. Het resultaat is een efficiënt programma dat bruikbaar is voor mensen van alle leeftijden, met om het even welk spellingniveau. Ook erg handig om in te zetten tijdens de (middelbare) beroepsopleiding of in de werksituatie. 

 • Wordt WoDy vergoed?

  WoDy wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar. 

 • Kan ik met WoDy ook mijn eigen woordenlijsten aanmaken?

  Ja, je kunt ook je eigen woordenlijsten aanmaken. Zie voor meer informatie de gebruikershandleiding die wordt meegeleverd met WoDy.

 • Kan ik WoDy ook gebruiken in combinatie met Kurzweil of Sprint?

  Kurzweil 3000 in combinatie met de unieke taaltool WoDy is een geweldige combinatie, meer informatie zie onze website: http://www.lexima.nl/categorie/kurzweil-plus-wody-combi 

 • Wat is dyslexie nu precies?

  Dyslexie is een leerstoornis die zich kenmerkt door hardnekkige problemen met lezen, spellen of met beide. Het koppelen van klanken aan letters bij het lezen en van letters aan klanken bij het schrijven, verloopt zeer moeizaam. Het probleem is hardnekkig en blijft bestaan ondanks extra hulp. Lees er alles over in onze dyslexie hulpwijzer of lees de uitleg over dyslexie van onze orthopedagoge Suzan Ramakers.

 • Welk hulpmiddel is geschikt voor mijn werknemers?

  • Advies: wij voeren voor u verkennende gesprekken, screenen en zetten desgewenst een coaching traject uit.
  • Implementatie van een ICT-hulpmiddel: 

   Geavanceerde dyslexiesoftware zoals Kurzweil 3000, Alinea, Sprint Plus en Read&Write kan volledig geïntegreerd worden binnen uw bedrijf. Lexima kan het hele proces van oriëntatie en aanschaf tot en met de installatie en implementatie ondersteunen. Ook als er sprake is van een vergoedingsaanvraag bij het UWV.

          

  Voor een uitgebreider overzicht, download u dan onze productbrochure Compenserende Software.

 • Tegen welke problemen lopen mijn werknemers aan en hoe beïnvloedt dit hun werk?

  De stress die het verbloemen van een  leeshandicap met zich meebrengt, kan zorgen voor veel bijkomende problemen. Met een geschikt ICT hulpmiddel wint de medewerker met dyslexie aan zelfvertrouwen en kan hij zijn frustratie omzetten in  prestatie. De inzet van hulpmiddelen heeft ook veel voordelen voor de werkgever:

  • talenten en competenties van de medewerker worden beter benut
  • de medewerker functioneert beter en is productiever 
  • minder ziekteverzuim door dyslexie stress of burn-out

   Uit cijfers blijkt dat 1 op de 20 medewerkers in een bedrijf dyslectisch is. Binnen enkele branches is dat zelfs ruim meer. Als u vermoedt dat één of meer van uw medewerkers dyslectisch is en u wilt graag verbetering aanbrengen in zijn of haar werksituatie, dan is het goed te weten dat Lexima u bij dit traject kan ondersteunen.

 • Geven jullie ook trainingen voor werkgevers?

  Als CEDEO gecertificeerd opleidingsinstituut kan Lexima (vaardigheids)trainingen geven aan zowel uw medewerkers als management.

  Een totaaloverzicht van onze trainingen treft u hier: Lexima Academie.

 • Hoe overtuig ik het management dat het wenselijk is om hier in te investeren?

  De Lexima Academie biedt diverse workshops aan, zoals bijvoorbeeld "Beleid en implementatie compenserende dyslexie-ICT". Voor het complete aanbod, zie de Lexima Academie pagina voor professionals >>

 • Zijn onze computers wel geschikt?

  Per product treft u een overzicht van de benodigde systeemeisen.

 • Krijg ik voldoende ondersteuning vanuit een helpdesk?

  Op werkdagen zijn wij telefonisch bereikbaar tussen 8.30 - 17.00 uur. Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 033 4348000. Via een keuzemenu komt u bij de juiste afdeling terecht. 

  Voor technische ondersteuning bij installatie of storing kunt u bellen naar: 033 4348000.

  U kunt ook een email sturen naar helpdesk@lexima.nl

  De medewerkers van de technische helpdesk staan klaar om u snel van dienst te zijn bij technische supportvragen. Zo nodig sturen zij via 'remote control' uw computer aan. Om snel antwoord te krijgen op uw vraag kunt u ook kijken op de support pagina.

 • Wordt een Daisy speler vergoed?

  Een kind met dyslexie kan in aanmerking komen voor vergoeding van een Daisy speler door een zorgverzekeraar. Voor de vergoeding van dit hulpmiddel gelden strikte regels.

  Volwassenen: Afhankelijk van de omstandigheden vergoedt het UWV werkplekaanpassingen voor mensen met een arbeidshandicap.

  Voor kinderen die behandeld zijn in een behandelinstituut (zorg) en bij wie de behandeling niet succesvol was, vergoeden zorgverzekeraars een Daisy speler. De aanvraag verloopt per verzekeraar weer anders. Wij hebben het voor u op een rijtje gezet. Lees meer  >> 

  In de Zorgverzekeringswet is bepaald dat vergoeding voor een Daisy speler (of Daisy programmatuur) alleen wordt verleend als de behandeling niet succesvol is gebleken. Het gaat dan om behandeling in een zorginstelling waar een GZ psycholoog of orthopedagoog bij betrokken is. De behandelaar moet een zogenaamde 'Verklaring van uitbehandeling' afgeven. Alleen een dyslexieverklaring is dus niet voldoende. Behandeling op school door de remedial teacher is ook niet voldoende.

Bestel hier uw gratis cursusgids 2018-2019

Cursusgids

Bij Lexima Academie kunt u terecht voor trainingen en informatie

Vaardigheidstrainingen

Voor iedereen die alles wil weten over de mogelijkheden van de software. Zowel voor beginners als gevorderden. Kijk hier voor het actuele aanbod >>

Demonstratie

Deze bijeenkomst staat in het teken van oriëntatie op hulpmiddelen voor dyslexie.
Wij laten u mogelijkheden zien van de ICT-programma's zoals Sprint (Plus), WoDy,
Kurzweil 3000, Kurzweil Mobile, Daisyspelers, Dragon en Audio Notetaker. We bespreken met elkaar hoe deze  hulpmiddelen gebruikt kunnen worden bij het lezen (van notulen) of het schrijven (van verslagen). Deze middag is ook een mooie gelegenheid om in contact te komen met andere volwassenen met dyslexie en om ervaringen uit te wisselen. Kijk hier voor het actuele aanbod >>