Suzan Ramakers

Suzan Ramakers
Orthopedagoog, onderwijsadviseur/docent
suzan.ramakers@lexima.nl

 

Tijdens mijn opleiding pedagogische wetenschappen heb ik gekozen voor de afstudeerrichting lichamelijke beperkingen & chronische ziekten. Mijn interesse ging toen al uit naar technische ondersteuning die je kunt bieden aan mensen die dat vanwege een beperking nodig hebben en het belang van het zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren.

Na mijn afstuderen heb ik een vervanging gedaan in het cluster 3 Voortgezet Onderwijs en een vervanging in het regulier Voortgezet Onderwijs. Na deze vervangingsperiode kwam de vacature bij Lexima voorbij en hierin zag ik mijn interesse, namelijk ‘leerlingen die dat nodig hebben, ondersteunen met ICT’, volledig terugkomen.

Inmiddels ben ik sinds 2011 ben ik werkzaam bij Lexima en geef ik met heel veel plezier en overtuiging trainingen in de compenserende hulpmiddelen en begeleid ik bovenschoolse implementatietrajecten. Je geeft leerlingen met dyslexie hun autonomie terug, door ze te ondersteunen met compenserende software en dat is voor het sociaal-emotioneel welbevinden zó belangrijk!

Lexima Academie is een erkende onderwijsinstelling ingeschreven in het CRKBO en CEDEO erkenning. Deskundige aanpak, klantgerichtheid en hulp op maat zijn onze uitgangspunten bij het geven van advies aan scholen en behandelaars bij de aanschaf en implementatie van dyslexie ICT hulpmiddelen. 

Lexima Academie wordt bemand door psychologen en orthopedagogen met ervaring in het onderwijsveld, de diagnostiek en/of behandeling van kinderen met lees- en spellingproblematiek. Hun speciale kennis van ICT-hulpmiddelen willen ze graag uitdragen in de professionele, praktijkgerichte trainingen zoals vaardigheidstrainingen (ook op locatie) en de hoog gekwalificeerde verdiepende trainer- en implementatiecursussen.

Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer 033 434 80 00. 
U kunt ook een e-mail sturen naar educatie@lexima.nl