Dexlex Support

 • Hoe lang duurt de intaketest?

  Dexlex begint met een intake test om vast te stellen wat het niveau is van de spellingregels en klankherkenning. De duur van de intake varieert per kind en is onder andere afhankelijk van de leeftijd, de groep, het werktempo en de typevaardigheid van een leerling. Gemiddeld duurt de intake test tussen de  45 en 60 minuten.

  Omdat het testen best intensief kan zijn voor een kind raden we aan om de test in meerdere delen aan te bieden, Bijvoorbeeld in blokken van 15 minuten. De intaketest kan op elk moment worden afgebroken, de resultaten worden bewaard en de leerling kan de volgende keer gewoon verder waar hij of zij was gebleven.

  Als de gehele intake is afgerond zijn de resultaten beschikbaar onder “Resultaten” in het account van de begeleider.

 • Welke spellingsregels oefent Dexlex?

  Dexlex test de kennis van de spellingsregels die een leerling gezien de groep zou moeten kennen. De spellingsregels die per groep worden geleerd zijn landelijk vastgesteld door de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO). Als een leerling is vergeten hoe de spellingsregel luidt en wordt toegepast, dan is er geschreven en gesproken uitleg beschikbaar .Deze uitleg is vooral gericht op het woordbeeld.

  Dexlex houdt rekening met het instapmoment van een gebruiker gedurende het jaar en stemt daar het aanbod van de spellingsregels op af. Gedurende het jaar voegt Dexlex automatisch nieuwe spellingsregels toe en baseert zich daarbij op de volgorde die bij de meest gebruikte spellingsmethoden wordt gehanteerd.

 • Hoe lang moet er geoefend worden?

  Het is belangrijk dat uw kind regelmatig oefent. We raden aan om per week vier maal 15 minuten te oefenen, of 3 keer 20 minuten. Vooral de regelmaat en consequent oefenen is hierbij van belang.

 • Waar vind ik de resultaten van mijn kind?

  Wanneer u inlogt in het familie-account kunt u in het dashboard op “kinderen” klikken (linksboven in het scherm). Er verschijnt een lijst van uw kinderen die werken met Dexlex. Klik op het grafiekje voor de naam van uw kind. Na het afnemen van de intake test zullen de resultaten hier te vinden zijn. Ook in het account van uw kind staan de resultaten van de intake test. Klik in het account op de naam van het kind (rechtsboven) en vervolgens op “Test resultaten”. Let op: de voortgang van het oefenen is alleen terug te vinden in het familie-account (of bij oefenen via school, in het schoolaccount).

 • Waarom oefent mijn zoon of dochter veel met dezelfde spellingregel (of klanken)?

  Uit onderzoek is gebleken dat herhaling heel goed is voor kinderen met spelling- en/of leesproblemen of dyslexie. Hoe vaker uw kind een woord ziet, hoe beter uw kind het woord kan onthouden en dus goed zal spellen of lezen. Binnen Dexlex worden oefeningen met spellingmoeilijkheden (maar ook klankherkenning en klankonderscheid) op vijf verschillende niveaus aangeboden. Dit zorgt ervoor dat uw kind stap voor stap een woord zelf leert schrijven, en daarnaast ook voldoende herhaling heeft gehad om de woorden met de juiste schrijfwijze in het hoofd te krijgen.

 • Heeft een leerling die met Dexlex werkt geen enkele ondersteuning nodig in Dexlex?

  Dexlex is geheel adaptief. Na de intake wordt een individueel programma samengesteld en oefent de leerling met de spellingsregels die het gezien de huidige groep zou moeten beheersen. Na iedere oefening van de leerling wordt het individuele oefenprogramma aangepast op de laatste resultaten.

  De leerkracht of de IB-er moet wel de resultaten monitoren. Als de hoeveelheid fouten hiertoe aanleiding geeft kan hierop een interventie door de leerkracht of IB-er plaatsvinden. Voor de motivatie van een leerling is het goed om wekelijks aandacht voor de inzet en de vorderingen te hebben.

 • Waar vind ik de resultaten van de leerling?

  Wanneer u inlogt in het begeleider of schoolaccount kunt u in het dashboard op “leerlingen” klikken (linksboven in het scherm). Er verschijnt een lijst van alle leerlingen die onder uw account vallen. Klik bij de desbetreffende leerling op het grafiekje voor de naam. Na het afnemen van de intake test zullen de resultaten hier te vinden zijn.

   

Systeemeisen

Dexlex is volledig webbased en werkt op iedere PC, laptop of tablet via de browser.
Omdat Dexlex in de cloud werkt, kan er overal -waar internet is- worden geoefend met het individuele programma.

Dexlex handleiding

De Dexlex handleiding voor Scholen om naar de handleiding voor scholen van Dexlex te gaan. 

 

 

De Dexlex- handleiding voor particulieren.