Bouw! Support

Bouw! is het unieke interventieprogramma waarmee u leesproblemen bij risicoleerlingen in groep 2 t/m 4 voorkomt. Het kind leert, de tutor stuurt en de computer wijst de weg. 

- Veelgestelde vragen van gebruikers.pdf

 -Tips voor goed netwerkbeheer.pdf

- Inlogproblemen met Bouw!

Voor de computer, tablet en iPad geldt dat een goede internetverbinding een vereiste is om optimaal te kunnen werken met Bouw!.

Hiernaast gelden per device verschillende systeemeisen.

Windowscomputer
* Besturingssysteem vanaf Windows 8.1
* De  computer moet gebruik kunnen maken van één van volgende browsers (actuele versie):
   - Google Chrome
  - Safari
  
Mac
* Besturingssysteem vanaf MacOS 10.13
* De  computer moet gebruik kunnen maken van één van volgende browsers (actuele versie):
  - Safari
  
Tablet en iPad
Minimaal iOS12.1 (iPad)
Minimaal Android 7 (tablet) 
  -Oudere besturingssystemen (iOS en Android) zouden kunnen werken maar worden niet ondersteund
  - Bij de Android tablet is het van belang dat de Chrome Browser gebruikt wordt
- Bij de iOS tablet is het van belang dat de Safari of Chrome Browser gebruikt wordt
* Geen systeemeisen maar tips voor optimaal gebruik:
  - gebruik de laatste versie van het besturingssysteem
  - let ook op de schermgrootte: 9,7 inch of groter is aan te raden

Hieronder de speciale instructie voor ouders.

Thuis aan de slag met Bouw!

Hieronder een handleiding voor toetsen op afstand (voor scholen).

Handleiding toetsen op afstand 

    Veelgestelde vragen
 • Is Bouw! bewezen effectief?

  Bouw! helpt onnodige diagnoses dyslexie voorkomen bij meer dan de helft van de leerlingen met een dubbel risico. Bij leerlingen met een enkelvoudig risico - omdat thuis bijvoorbeeld weinig gelezen wordt of vanwege anderstaligheid - kwamen leesproblemen vrijwel geheel niet meer voor na afronding van de oefeningen, in tegenstelling tot groepen leerlingen die geen interventie met Bouw! kregen.

  Lees hier de volledige publicaties:

  Didactief Special Leesproblemen voorkomen 

  Samenvatting proefschrift Haytske Zijlstra 'Early grade learning'

 • Hoe weet ik wie in aanmerking komt voor Bouw!

  De leerkracht kan vaak in groep 2 al zien welk kind leesproblemen gaat ontwikkelen. Onderzoeken waarin de ontwikkeling van leerlingen langdurig gevolgd is, hebben aangetoond dat in het bijzonder een lage letterkennis en daarnaast vaak ook een zwak fonologisch bewustzijn in groep 2 belangrijke voorspellers zijn van latere leesproblemen (Boets et al., 2010; van der Leij, 2013). Het is dus de taak van school om deze instrumenten te benutten en vroegtijdig te screenen op deze vaardigheden. Ook kinderen met een familiair risico op dyslexie lopen een grote kans om zelf ernstige leesproblemen te ontwikkelen (van er Leij et al., 2013). Het is raadzaam dat scholen bij ouders nagaan of er sprake is van leesproblematiek in de familie.

  Lees hier volledig artikel  van Haytske Zijlstra en Aryan van der Leij "Begin vroeg met de strijd tegen Leesproblemen"

 • Wanneer start ik met Bouw!

  Wanneer preventie het doel is, zou Bouw! moeten starten halverwege groep 2 en gecontinueerd worden totdat het programma is afgerond.  

 • Wie kan tutor worden?

  Bouw! combineert goed doordachte computerondersteuning met het beproefde middel van de inzet van een tutor die naast het kind zit en aanwijzingen geeft. Deze tutors hoeven geen onderwijsprofessional te zijn, het kunnen ook ouders, grootouders, vrijwilligers of ouderejaars leerlingen zijn.

  Meer informatie voor Ouders en vrijwilligers die Bouw! Tutor willen worden: >>

 • Sluit Bouw! aan bij de voorschriften van het protocol dyslexie?

  Bouw! is een gestandaardiseerd programma dat vroegtijdig en langdurig kan worden ingezet op niveau 3. Er worden (deel)toetsen afgenomen waarmee nagegaan kan worden wat een leerling beheerst. We adviseren om deze tussentoetsen onder supervisie van de leerkracht of de intern begeleider te laten afnemen: zij blijven immers verantwoordelijk voor de beginnende leesontwikkeling van de leerlingen in de klas. Als een leerling ondanks intensief werken met Bouw! geen of nauwelijks vooruitgang laat zien bij tussentijdse observaties en hoofdmetingen, is het op basis van de digitaal opgeslagen gegevens aantoonbaar dat de school heeft voldaan aan zijn zorgplicht op niveau 3 en kan de leerling worden aangemeld voor de vergoedingsregeling dyslexie.

  Zie voor meer informatie: Dyslexie Centraal en het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie.

 • Voor wie is Bouw! bedoeld?

  Bouw! is bedoeld voor leerlingen met een risico op leesproblemen. Idealiter wordt er gestart halverwege groep 2 of aan het begin van groep 3. Middels Bouw! wordt aan deze groep intensieve, gerichte en langdurige instructie en ondersteuning gegeven.   

 • Welke abonnementsvormen zijn er mogelijk?

  Voor scholen is er een schoolbrede licentie. Voor particulieren zijn er voordelige familie-abonnementen beschikbaar voor één of twee jaar. Uitleg over de verschillende abonnementsvormen >>

  Abonnementsvoorwaarden Bouw!

 • Is Bouw! methode onafhankelijk?

  Bouw! is methode onafhankelijk en kan naast de gebruikte methode ingezet worden. De volgorde voor het aanleren van de letters is een bewuste keuze.

 • Is Bouw! een kosteneffectieve aanpak?

  Begeleid oefenen is het scharnier tussen groepsgewijze instructie en zelfstandige oefening. Leerlingen met extra pedagogischdidactische behoeften zijn sterk afhankelijk van dit proces en de een-op-een basis begeleiding. Dat geldt eens te meer wanneer ze nog jong en onervaren zijn. Precies om deze reden is het interventieprogramma Bouw! ontwikkeld, dat zowel computergestuurd als tutor-ondersteund is. Deze aanpak blijkt niet alleen de resultaten van de instructie en oefening in de klas te overtreffen, maar ook effectiever te zijn dan traditionele individuele remedial teaching.

 • Wie heeft Bouw! bedacht?

  Bouw! is ontwikkeld door de Universiteit van Amsterdam (UVA) met ondersteuning van het ABC, onderwijsadviesbureau in Amsterdam.

   


 • Wat is een bovenschoolse aanpak preventie van leesproblemen?

  Met het Bovenschools Arrangement kunt u meer doen met minder geld. Het Bouw! interventieprogramma stelt uw scholen in staat om op een evidence based, kosteneffectieve wijze leesproblemen bij risicoleerlingen te voorkomen.

  lees meer

 • Hoe vaak moet er per week met Bouw! gewerkt worden?

  Er moet 4 keer in de week geoefend worden, 15 minuten per keer of 3 maal 20 minuten. De meest effectieve manier van leren staat los van het aantal lessen en heeft alles met de regelmaat waarmee gewerkt wordt te maken. 

 • Moet ik een cursus volgen om met Bouw! te kunnen werken?

  Bouw! is geen ingewikkeld programma, in principe wijst het programma de weg voor de tutor. Toch adviseren wij om naar de cursus Bouw! coördinator te komen, zodat u Bouw! volledig kunt implementeren zoals bedoeld en effectief leiding kan geven aan het implementatieproces.

 • Leerling stapt over naar een andere locatie hoe gaat dit met het abonnement in zijn werk?

  De nieuwe school kan het account overkopen middels dit formulier. Hiermee is de administratie van Bouw! dan 'geregeld': de licentie staat dan op de naam van de nieuwe school. 

 • Hoe meld ik een leerling aan?

  Een leerling account wordt aangemaakt in de klantportal van Lexima. Nadat u Bouw! heeft besteld in de webshop, ontvangt u een mail met uitleg hoe u de leerling kunt aanmelden in de webshop. 

 • Hoe meld ik een leerling af?

  In de klantportal kunt u zelf uw Bouw! accounts beheren. Zo kunt u accounts opzeggen, zelf aanmaken of te zijner tijd verlengen.

 • Ik heb een technische vraag

  Als u Bouw! al heeft aangeschaft en een vraag heeft over het gebruik, het installeren of aanmaken van accounts dan kunt u onze veelgestelde vragen voor gebruikers hier bekijken.

  Voor overige technische vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met onze technische helpdesk. Wij helpen u graag verder.

 • Ik krijg de melding “De SCORM-speler heeft bepaald enz."

  De melding “De SCORM-speler heeft bepaald dat enz.” Wordt veroorzaakt doordat een verbindingscontrole bestandje van 2 bytes niet ongehinderd tussen de server en het werkstation heen en weer kan gaan.

  Dit kan door diverse onderdelen van de verbinding worden veroorzaakt. De belangrijkste oorzaken zijn:

  • Een Proxyserver
  • Een antiviruspakket met ingebouwde firewall
  • Internet filtering
  • En als laatste een daadwerkelijk probleem met de internet verbinding.

  De reden dat u deze melding bij andere online pakketten niet krijgt, is dat deze websites met een andere standaard voor e-learning werken.

  Oplossingen:

  Hieronder vindt u een aantal mogelijke oplossingen die door uw ICT-beheerder geïmplementeerd kunnen worden:

  • Bij gebruik van een proxyserver dient de website bouwtutorlezen.nl buiten de proxyserver om te worden geleid.
  • Bij gebruik van een antiviruspakket met ingebouwde firewall dient bouwtutorlezen.nl te worden aangemerkt als veilige pagina zodat het bestandje niet geblokkeerd wordt.
  • Bij gebruik van internetfiltering (bijvoorbeeld filternet of kliksafe) dient bij de internetprovider te worden aangegeven dat bouwtutorlezen.nl als uitzondering op de filtering zodat het controle bestand vrije doorgang heeft.
  • Een goede upload snelheid is van belang, u kunt via http://www.speedtest.net/nl een snelheidstest van uw verbinding uitvoeren. De upload snelheid is hier een kritiek punt. De resultaten kunt bespreken met uw netwerkbeheerder of ter beoordeling zenden naar helpdesk@lexima.nl.

  Lees meer tips voor goed netwerkbeheer

 • Bouw! lessen worden niet (goed) geladen of opgeslagen

  Oorzaak:

  Dit wordt mogelijk veroorzaakt door opgeslagen bestanden, zoals cookies in uw internetbrowser.

  Oplossing:

  Wij adviseren u om voor gebruik van de Internet browsers de geschiedenis te verwijderen, inclusief de cookies.

  • Internet Explorer:
   Extra => Internet opties, tabblad algemeen; bij Browse geschiedenis op verwijderen klikken.
   Hierna volgt een lijst met optie, kies hier voor alle opties, met desgewenst een uitzondering voor de onderste twee opties.
  • Firefox:
   Menu => kies Geschiedenis => Recente geschiedenis wissen
   In het nieuwe venster kiezen voor
   Alles bij de tijdsperiode in in het keuze veld (onder Details) alle opties, met eventueel een uitzondering voor Actieve aanmeldingen.
  • Chrome:
   Klik rechts bovenaan op de 3 puntjes van het menu klik op geschiedenis en nogmaals op geschiedenis.
   Kies in linker kolom browsergeschiedenis wissen zet alle vinkjes aan behalve "wachtwoorden" kies in het pulldown menu voor "vanaf het eerste gebruik" en klik op "browser gegevens wissen"
  • Safari (op Ipad:)
   Sluit Safari af
   Ga naar Instellingen
   kies Safari
   klik op Wis geschiedenis
   Er wordt gevraagd om een bevestiging - bevestig dit
   Klik op Wissen cookies en gegevens
   Er wordt nogmaals gevraagd om een bevestiging - bevestig weer
   Start Safari
 • Gebruiker kan niet inloggen

  Er zijn twee mogelijke oorzaken

  Oorzaak 1:

  Melding op het scherm: Abstract user_login() methode moet overschreven worden. Deze melding verschijnt zodra er een fout in de gebruikersnaam is gemaakt en de betreffende gebruiker niet bestaat.

  Oplossing:

  Controleer via de gegevens op http://klantportal.lexima.nl/ of de gebruikersnaam en het wachtwoord correct zijn ingevoerd.

   Oorzaak 2:

  Mogelijk is er in de gebruikersnaam en/of weergave naam van de gebruiker is een diakritisch teken gebruikt bijvoorbeeld: é

  Het programma kan hier niet mee overweg en het resultaat is dat de gebruiker niet kan inloggen.

  Oplossing:

  Neem contact op met de helpdesk om dit te verhelpen: Tel. 033-4348000 of helpdesk@lexima.nl  (graag klantnummer vermelden).

 • Problemen met inloggen Bouw!

  Dit tijdelijke probleem kan te maken hebben met onze verbeteringen die we aangebracht op 12 januari 2019. 

  Hierdoor kan het nodig zijn de browsercache te vernieuwen en de pagina opnieuw te laden.
  Op een Windows computer doet u dit met de toetscombinatie CTRL+F5, op een Chromebook met CTRL+R en op een Macbook met Command+R

  In uitzonderlijke gevallen kan het nodig zijn de volledige browsergeschiedenis, inclusief de cookies te wissen.
  Hoe dat gaat hangt af van uw browser;

  In Chrome:

  • Klik rechtsbovenaan op de 3 puntjes van het menu klik op ‘Geschiedenis’ en nogmaals op ‘Geschiedenis’.
  • Kies in de linker kolom ‘Browsergegevens wissen’.
  • Kies in het pulldown menu voor ‘Altijd’.
  • Klik op het tabblad ‘Geavanceerd’.
  • Zet alle vinkjes aan behalve ‘Wachtwoorden en andere inloggegevens’, ‘Instellingen voor content’ en ‘Medialicenties’.
  • Klik tot slot op ‘Gegevens wissen’.

  In Firefox :

  • Klik rechtsbovenaan op de 3 liggende streepjes van het menu klik op ‘Bibliotheek’ en vervolgens op ‘Geschiedenis’.
  • Klik op ‘Recente geschiedenis wissen’.
  • Kies in het nieuwe venster bij ‘Te wissen tijdsperiode’ voor ’Alles’.
  • Vink bij ‘Geschiedenis’ alles aan behalve ‘Actieve aanmeldingen’.
  • Klik tot slot op ‘Nu wissen’.

  Safari (op Apple):

  • Ga in Safari linksboven naar ‘Wis geschiedenis’.
  • Kies bij ‘Wis’ voor ‘Hele geschiedenis’.
  • Klik tot slot op ‘Wis geschiedenis’.

  Safari (op Ipad):

  • Sluit Safari af
  • Ga naar Instellingen en kies links in het menu voor ‘Safari’.
  • Scrol in de rechter kolom iets naar beneden en kies ‘Wis geschiedenis en websitedata’.
  • Bevestig dit door op ‘Wis’ te drukken.
  • Start Safari

  Mocht u hierna nog steeds problemen ondervinden komen wij graag in contact met een ict'er of (netwerk)beheerder van uw school om dit samen met hem of haar op te lossen. 

   

 • Wat zijn de systeemeisen voor Bouw! ?