Bouw! Support

 • In Bouw! kies je bij woordentoetsen tussen twee flitstijden. Welke moet ik kiezen?

  Als een leerling de woordentoets in Bouw! gaat maken, kan de begeleider kiezen tussen twee flitstijden. Er is een keuze tussen een beperkte en een onbeperkte flitstijd van de woorden. Bij de beperkte tijd is het woord een halve seconde in beeld, terwijl het woord bij de onbeperkte tijd 10 seconden te zien is. Wij adviseren om in eerste instantie te kiezen voor de beperkte flitstijd. Hiermee monitort u of de leerling wat de leessnelheid betreft kan meekomen met het gewenste tempo en of de automatisering van het lezen op gang komt.

  Er zijn echter leerlingen waarvoor een beperkte flitstijd minder geschikt is. Denk hierbij aan kinderen die zenuwachtig of gefrustreerd worden door de tijdsdruk. Maar ook aan kinderen die al heel nauwkeurig kunnen lezen, maar nog veel moeite hebben met lezen op snelheid. Lukt het hen vanwege de beperkte flitstijd meerdere keren niet de toets te halen, dan kan dit erg demotiverend zijn. Vaak weet je als begeleider wel welke moeilijkheden een kind ervaart bij het lezen. Blijf dus goed naar de leerling kijken om de meest geschikte keuze te maken.

 • Sluit Bouw! aan bij de voorschriften van het protocol dyslexie?

  Bouw! is een gestandaardiseerd programma dat vroegtijdig en langdurig kan worden ingezet op niveau 3. Er worden (deel)toetsen afgenomen waarmee nagegaan kan worden wat een leerling beheerst. We adviseren om deze tussentoetsen onder supervisie van de leerkracht of de intern begeleider te laten afnemen: zij blijven immers verantwoordelijk voor de beginnende leesontwikkeling van de leerlingen in de klas. Als een leerling ondanks intensief werken met Bouw! geen of nauwelijks vooruitgang laat zien bij tussentijdse observaties en hoofdmetingen, is het op basis van de digitaal opgeslagen gegevens aantoonbaar dat de school heeft voldaan aan zijn zorgplicht op niveau 3 en kan de leerling worden aangemeld voor de vergoedingsregeling dyslexie. Hiermee sluit het programma Bouw! aan op het protocool dyslexie.

  Zie voor meer informatie: Dyslexie Centraal en het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie.

 • Hoe selecteer ik leerlingen die in aanmerking komen voor Bouw!?

  Bouw! is bedoeld voor leerlingen met een risico op leesproblemen. Idealiter wordt er gestart halverwege groep 2 of aan het begin van groep 3. Middels Bouw! wordt aan deze groep intensieve, gerichte en langdurige instructie en ondersteuning gegeven. De inzet van Bouw! is het meest succesvol als alle lessen uit het programma worden gedaan.

  Vak kan de leerkracht in groep 2 al zien welk kind leesproblemen gaat ontwikkelen. Onderzoeken waarin de ontwikkeling van leerlingen langdurig gevolgd is, tonen aan dat in het bijzonder een lage letterkennis en een zwak fonologisch bewustzijn in groep 2 belangrijke voorspellers zijn van latere leesproblemen (Boets et al., 2010; van der Leij, 2013).

  Het is de taak van school om vroegtijdig te screenen op deze vaardigheden. Ook kinderen met een familiair risico op dyslexie lopen een grote kans om zelf ernstige leesproblemen te ontwikkelen (van er Leij et al., 2013). Het is daarom raadzaam dat scholen bij ouders nagaan of er sprake is van leesproblematiek in de familie.

  Lees hier volledig artikel  van Haytske Zijlstra en Aryan van der Leij "Begin vroeg met de strijd tegen Leesproblemen"

 • Wie kan tutor worden?

  Bouw! combineert goed doordachte computerondersteuning met het beproefde middel van de inzet van een tutor die naast het kind zit en aanwijzingen geeft. Deze tutors hoeven geen onderwijsprofessional te zijn, het kunnen ook ouders, grootouders, vrijwilligers of ouderejaars leerlingen zijn.

  De cursus Bouw! Tutor is er voor iedereen die op school leerlingen gaan begeleiden bij het programma Bouw!

Systeemeisen

Om optimaal te werken met Bouw! is een goede internetverbinding een vereiste. Daarnaast gelden voor elk device bepaalde systeemeisen.

Windowscomputer

 • Besturingssysteem vanaf Windows 8.1
 • De computer maakt gebruik van de actuele versie van de browser:
  - Google Chrome
  - Safari

Mac

 • Besturingssysteem vanaf MacOS 10.13
 • De computer maakt gebruik van de actuele versie van een van volgende browsers:
  - Safari

Tablet 

 • Minimaal Android 7
 • Oudere besturingssystemen kunnen werken maar worden niet ondersteund
 • Browser: Google Chrome 

Geen systeemeisen maar tips voor optimaal gebruik:

 • gebruik de laatste versie van het besturingssysteem
 • schermgrootte minimaal 9,7 inch 

iPad

 • Minimaal iOS12.1
 • Oudere besturingssystemen kunnen werken maar worden niet ondersteund
 • Browser: Safari of Google Chrome 

Geen systeemeisen maar tips voor optimaal gebruik:

 • gebruik de laatste versie van het besturingssysteem
 • schermgrootte minimaal 9,7 inch 

Hieronder speciale instructies voor ouders tijdens de zomervakantie

Bouw! tijdens de zomervakantie

Hieronder de special instructies voor onderwijs met Bouw! op 1,5 meter.

Bouw! op 1,5 meter

Hieronder de speciale instructie voor ouders.

Thuis aan de slag met Bouw!

Hieronder een handleiding voor toetsen op afstand (voor scholen).

Handleiding toetsen op afstand