Support

Algemene informatie

Klik op het product voor informatie over de systeemeisen, downloads en handleidingen.​​


Boekies

Bouw!
   

Letterster

Dexlex

Flits!
 

Kurzweil

Alinea Online

Alinea Suite

Read&Write

Daisy
 

Technische support

Heb je hulp nodig bij het gebruik van onze software? Onze technische helpdesk is bereikbaar op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur op telefoonnummer 033 4348000.

Je kunt ons ook een e-mail sturen: helpdesk@lexima.nl.

Ondersteuning op afstand

Het kan nodig zijn dat onze helpdeskmedewerker tijdelijk op jouw computer kan meekijken. Klik op onderstaande banner om het hulpprogramma voor technische ondersteuning te downloaden. Let op, download dit programma alleen als een helpdeskmedewerker hierom vraagt.

 

De nieuwste installatiebestanden van onze programma's vind je op de downloadpagina van Lexima. Op deze pagina vind je ook de documentatie van onze producten.

Volledige versies (installatie DVD's): 

Handleidingen

Alle hieronder genoemde prijzen zijn inclusief 21% btw tenzij anders staat aangegeven.

Vervangen USB-stick (nieuwe USB-stick, her-installatie software, her-activering licentie en handlingskosten zijn hierbij inbegrepen) € 127,50
Cross-upgrade Kurzweil USB naar DVD  € 100,00 exclusief btw
Herstel van documenten en data (indien mogelijk) €   50,00
USB-stick voorzien van nieuwe software  €   40,00
Terugzetten Netwerk licenties Kurzweil  €   40,00
Vervanging Kurzweil Netwerk licentie stick  €   35,00
Vervanging Sprint Netwerk licentie stick bij diefstal of verlies 25% van aanschafprijs
(zie factuur aanschaf)
Vervanging Sprint Netwerk stick indien defect € 130,00
Onderdelen Daisyspeler v.a. €5,00
Schoonmaken Daisyspeler €   20,00
PTN1 reparatie buiten garantie  €   90,00 exclusief btw
PTN2 reparatie buiten garantie  €   90,00 exclusief btw
PTX1/Linio reparatie buiten garantie  €   90,00 exclusief btw
PTP1 reparatie buiten garantie + één jaar garantie  € 185,00 exclusief btw 
Verzendkosten €     7,50
Arbeidsloon per uur  €   80,00
Arbeidsloon op locatie per uur excl. Voorrijkosten* € 100,00
Voorrijkosten binnen 30 km vanaf Leusden** €   80,00
Onderzoekskosten*** €   50,00
* Werkzaamheden gedurende de eerste 30 minuten zijn bij de voorrijkosten inbegrepen
** Boven de 30 km geldt een toeslag van € 0,50 per gereden kilometer

*** Onderzoekskosten worden uitsluitend in rekening gebracht indien het apparaat niet binnen de garantieregeling valt en tevens een van de volgende situaties van toepassing is:
- U gaat na het ontvangen van de prijsopgave voor reparatie niet akkoord met het voorstel. U ontvangt uw spullen retour binnen twee dagen inclusief het factuur voor de onderzoekskosten;
- U heeft binnen 1 maand na verzending van de prijsopgave (door de reparateur) niet gereageerd;
- Door de reparateur wordt geen defect aan uw apparaat geconstateerd.

Retourneren: U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Lexima geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@lexima.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Instructies retourneren: U dient het originele verzenddocument, de bijbehorende factuur en/of pakbon en/of originele adreslabel in een deugdelijke verpakking te retourneren.

Kosten in geval van retourneren: Indien de consument gebruik maakt van zijn retourrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Uitzonderingen retourneren: Het herroepingsrecht wordt door Lexima uitgesloten voor producten en diensten zoals beschreven in de algemene voorwaarden van Stichting Keurmerk Webshop, in het bijzonder

  • producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden,
  • software waarvan de verzegeling is verbroken, of die op enigerlei wijze is gebruikt
  • producten of diensten die door Lexima tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument,
  • of producten die persoonlijk van aard zijn
  • diensten die met instemming van de klant volledig zijn uitgevoerd binnen de 14 kalenderdagen bedenktijd.

Retourformulier: Voor het retourneren van artikelen kunt u onderstaand formulier gebruiken. Graag dit formulier invullen, afdrukken en ondertekenen en samen met het te retourneren artikel naar ons versturen. 

Retour adres:
Lexima
Kastanjelaan 6
3833 AN Leusden

 Download hier een Retourformulier

 

Klachtenprocedure

1. Klacht indienen
U kunt uw klacht binnen 10 werkdagen schriftelijk indienen aan de Teamleider Technische ondersteuning en systeembeheer van Lexima. Naast de melding per brief of per e-email is er ook een mogelijkheid via het contactformulier op onze website.

U ontvangt binnen zeven dagen een antwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Lexima binnen de termijn van 7 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst, een motivatie voor de vertraging en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

2. Uw klacht wordt in behandeling genomen
De klacht wordt onderzocht door de verantwoordelijke medewerker, die voor een toelichting contact met u zal opnemen. Daarnaast wordt uiteraard binnen Lexima gesproken met de persoon of personen die met de klacht te maken hebben.

3. Uitspraak
Op basis van de verzamelde informatie wordt tot een uitspraak gekomen. Indien de klacht (deels) gegrond is, wordt aangegeven welke verbeteracties Lexima aanbrengt.

Uiteraard wordt bij een ongegronde en deels gegronde klacht de uitspraak gemotiveerd. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van de uitspraak.

4. Klacht niet naar tevredenheid afgehandeld?
4.a Bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur (SW) Wanneer u vindt dat de klacht door de directie niet goed is afgehandeld, dan kunt u zich wenden tot de SW. Een klacht kan worden ingediend via een klachtenformulier op de website van de SW nadat de klacht is ingediend bij Lexima en getracht is tot een oplossing te komen. De bij de SW ingediende klacht zal worden doorgestuurd naar Lexima teneinde deze in de gelegenheid te stellen de klacht alsnog op te lossen dan wel het standpunt aan de Stichting kenbaar te maken. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost zal de SW trachten te bemiddelen. Een klacht wordt door de SW slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen redelijke tijd aan Lexima heeft voorgelegd. De uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

4.b Mediator Een klacht die tussen klant en Lexima niet rechtstreeks tot een oplossing kan worden gebracht, kan worden voorgelegd aan mevrouw mr. F.F. Norel, ARAG, MfN-registermediator. De uitspraak van de mediator is bindend voor beide partijen. 

 

Thuiswerken met de programma’s van Lexima

Vanwege de beperkingen rond het coronavirus is er veel vraag naar het thuiswerken met de programma’s van Lexima, waarmee normaal op school gewerkt wordt.

Speciaal voor ouders leggen we per programma uit hoe het thuiswerken zo makkelijk mogelijk is in te richten.

Werk alleen met programma’s wanneer de school toestemming heeft gegeven. Heb je vragen over de inloggegevens van jouw kind. Vraag dit dan op bij de school. Zij weten met welke gebruikersnaam en met welk wachtwoord jouw kind kan inloggen. 

 
Bouw! Flits! BLOON Dexlex  
 
Letterstad Alinea Read&Write Kurzweil 3000