Gemotiveerd door inzet van dyslexie-software

dyslexiesoftware school

Eindtoets en eindexamens

Eindexamen en dyslexie

“Marieke en ik hebben heel wat uurtjes doorgebracht met extra spellinglessen. Het lukte haar maar niet om het voldoende onder de knie te krijgen. Twee jaar geleden zijn we daarom begonnen met aanbieden van ondersteuning in de vorm van een dyslexiehulpmiddel. Ze bloeide op en ik merkte dat haar motivatie om zelf aan de slag te gaan enorm toenam. Komend jaar zie ik haar niet meer. Ze gaat samen met haar vriendinnen naar het voortgezet onderwijs.” Lees meer ervaringen >>.

 

Meer doen met minder geld
Met het Bovenschools Arrangement Integrale Aanpak Leesproblemen, Laaggeletterdheid en Dyslexie kunnen scholen meer doen met minder geld. 

     Veelgestelde vragen

 • Hoe zorg ik dat ons dyslexie hulpmiddel op school een succes wordt?

  U heeft dyslexiesoftware voor uw school aangeschaft, en dan? Om de inzet van dyslexie-ICT tot een succes te maken is er een gedegen plan van aanpak voor de implementatie nodig. Van dyslexiebeleid tot training, van installaties tot een werkgroep die regelmatig samen komt. Het Vier in Balans model van Kennisnet biedt hierbij een goede basis. In het artikel ‘Samen werken aan een succesvolle implementatie van dyslexiesoftware’ worden alle belangrijke componenten uit het Vier in Balans model, voor u op een rij gezet.

  Graag onder begeleiding aan de slag? Om dyslexiesoftware goed te implementeren helpen wij u graag.  We bieden een speciale tweedaagse Beleid- en implementatiecursus aan. Na afloop is het dyslexie-ICT beleid in concept klaar en heeft u een plan van aanpak voor de implementatie.

 • Hoe kies ik het juiste hulpmiddel?

  Hulpmiddelen zijn onmisbaar bij de begeleiding van leerlingen met dyslexie. Leerlingen met dyslexie hebben behalve bij het voorlezen ook de ondersteuning nodig bij het schrijven, spellen en studeren. Ook willen zij hun hulpmiddel gebruiken bij toetsen en examens. Waarom past het ene hulpmiddel beter bij uw onderwijssituatie dan het andere? Hoe kunt u uw wensen omzetten in een goede keuze en investeren in een langetermijnoplossing?
  De professionele trainers van Lexima Academie lichten dit graag toe op uw teambijeenkomst, demonstreren de ICT‑hulpmiddelen en denken met u mee. Lees meer >>

  Onze keuzewijzer zet voor u verschillende hulpmiddelen naast elkaar op basis van functionaliteiten.

  Lees ook deze whitepaper over dyslexie hulpmiddelen. Psychologe Marrith Hoenderken legt uit waar u op moet letten bij het maken van uw keuze.

   

 • Wat zijn mijn plichten als school?

  Antwoord: De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte verplicht de school om binnen redelijke grenzen belemmeringen weg te nemen die de leerling met een handicap of chronische ziekte door zijn beperking ondervindt in onderwijs, toetsing en examinering. Indien de school dit nalaat, kan de leerling zich wenden tot het College voor de Rechten van de Mens (voorheen tot de Commissie Gelijke Behandeling).

  Op de website van het college voor de rechten van de mens kun je lezen wat er van scholen wordt verwacht. https://mensenrechten.nl/toegelicht/dyslexie-dyscalculie-bij-examens

  Ook zijn er talloze oordelen te vinden die zijn gedaan over de zorgplicht van scholen voor leerlingen met dyslexie (bij examens).   www.mensenrechten.nl

 • Hoe zorgen we dat leerkrachten en leerlingen voldoende kennis hebben om ermee te werken?

  Lexima Academie verzorgt vaardigheidstrainingen op locatie. Kijk voor het volledige cursusaanbod (ook op maat en op locatie) op de website van Lexima Academie.

 • Eindtoets PO of CS Eindexamen VO met Kurzweil

  Scholen kunnen een speciale PDF versie voor spraaksynthese gebruiken tijdens de eindtoets PO of de eindexamens VO. Met de KES-Tool PDFtoKES kunnen deze spraaksynthese-PDF bestanden gereed gemaakt worden voor gebruik in Kurzweil. Erg handig, want onder andere de kolomherkenning en taalwisselingen zijn in deze documenten al opgenomen en leerlingen kunnen na omzetting meteen aan de slag.

  In de KES-Tool PDFtoKES zijn opties voor toetsbeveiliging opgenomen. Als u deze toetsbeveiliging bij de omzetting van PDF naar KES aanvinkt, dan worden de KES-bestanden meteen beveiligd.

  Standaard toetsbeveiliging houdt in:

  • Online functies in Kurzweil worden geblokkeerd (geen web toegang, geen online referenties en vertalingen, etc.)
  • De Van Dale Woordenboeken en synoniemenlijst worden geblokkeerd

  Extra toetsbeveiliging spellincontrole houdt in:

  • De spellingcontrole wordt geblokkeerd
  • De woordvoorspeller wordt geblokkeerd

  Opent u zo’n bestand vervolgens in Kurzweil3000 dan kan de leerling, afhankelijk van wat is aangevinkt, bovenstaande functies niet meer gebruiken.

  • Met de KES-Tools (PDF-to-KES) verloopt het inlezen van spraaksynthese-PDF snel en geautomatiseerd. Het bestand wordt na het inlezen opgeslagen als KES-bestand en kan vervolgens worden geopend met Kurzweil 3000.

   

  LET OP: het blokkeren van internet en e-mail is een computerinstelling.

   


 • Eindtoets PO of CS Eindexamen VO met Alinea

  De spraaksynthese-PDF voor het eindexamen kunt u direct openen in Alinea. Zorg ervoor dat u de laatste nieuwe versie van Alinea heeft geïnstalleerd. Het blokkeren van de woordenboeken en, indien nodig, spellingcontrole kan handmatig in de Alineaomgeving via het slotje rechts onder in het hoofdmenu. De Alinea App is niet geschikt voor het afnemen van de Centrale Eindtoets PO, IEP Eindtoets PO en Eindexamen VO.

  LET OP: het blokkeren van internet en e-mail is een computerinstelling.


 • Eindtoets PO of CS Eindexamen VO met Sprint (Plus)

  De spraaksynthese-PDF voor het eindexamen kunt u direct openen in de Sprintomgeving van Sprint versie 2. Zorg ervoor dat u de laatste nieuwe versie van de Sprint heeft geïnstalleerd. Het blokkeren van de woordenboeken en, indien nodig, spellingcontrole kan handmatig in de Sprintomgeving via bestand > rechten.

  LET OP: het blokkeren van internet en e-mail is een computerinstelling.


 • Kan ik extra USB-sticks huren tijdens de periode van de eindtoets PO en de Eindexamens VO?

  Tijdens de afnameperiode van de eindtoets PO en de Centraal Schriftelijke Eindexamens VO kunt u extra Examen-USB-sticks Kurzweil 3000 versie 14, 15 of 16 huren.

  LET OP: de USB-sticks zijn alleen beschikbaar voor computers met het besturingssysteem Windows. 

  Kurzweil USB-sticks bestellen kan door vóór 1 maart 2020 een e-mail te sturen naar administratie@lexima.nl met daarin de volgende informatie:

  • het aantal USB-sticks
  • versie 14, 15 of 16
  • voor welke periode
  • naam school
  • afleveradres
  • factuuradres
  • naam contactpersoon, telefoonnummer en e-mailadres

  Kosten: €50,- per stuk voor de afnameperiode van de eindtoets PO of de Centraal Schriftelijke Eindexamens VO. De usb-sticks worden half maart 2020 naar u verstuurd. Na de afnameperiode stuurt u de stick aangetekend aan Lexima retour.


 • Hoe kom ik aan digitaal materiaal?

  Dit hangt af van het hulpmiddel waarvoor u het wilt gebruiken. Voor de ondersteuning bij het schrijven, studeren en technisch/begrijpend lezen in het PO/VO/MBO/HO is het noodzakelijk dat de schoolboeken en andere digitale materialen die op school of opleiding gebruikt worden, digitaal beschikbaar zijn voor het gebruikte hulpmiddel. Wij maakten voor u een overzicht van de beschikbaarheid van de meest voorkomende digitale content.


Lexima Academie trainingen

Studiemiddag PO: Bijeenkomst integrale aanpak Leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie

Tijdens deze gratis studiemiddag krijgt u meer inzicht in de succesvolle bovenschoolse aanpak voor leerlingen met risico op leesproblemen en leerlingen met dyslexie en maakt u kennis met onze nieuwe remediërende en compenserende programma's voor in het primair onderwijs. Lees meer >>

Vaardigheidstrainingen/Professionaliseringscursussen

Voor het leren werken met programma's in de praktijksituatie, organiseren wij vaardigheidstrainingen. Van vroegtijdige herkenning en voorkomen van leesproblemen tot cursussen met aandacht voor implementatie van dyslexie-ICT. Bekijk het aanbod >>

Maatwerk voor scholen

Voor scholen die hun team of leerlingen willen scholen, levert Lexima Academie maatwerk op uw locatie. Een professionele trainer geeft een training die afgestemd is op uw wensen. Lees meer >>