Gemotiveerd door inzet van dyslexie-software

dyslexiesoftware school

Eindtoets en eindexamens

Eindexamen en dyslexie
“Marieke en ik hebben heel wat uurtjes doorgebracht met extra spellinglessen. Het lukte haar maar niet om het voldoende onder de knie te krijgen. Twee jaar geleden zijn we daarom begonnen met aanbieden van ondersteuning in de vorm van een dyslexiehulpmiddel. Ze bloeide op en ik merkte dat haar motivatie om zelf aan de slag te gaan enorm toenam. Komend jaar zie ik haar niet meer. Ze gaat samen met haar vriendinnen naar het voortgezet onderwijs.”

-> Lees meer ervaringen

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op de Lexima nieuwsbrief

Veelgestelde vragen

 • Waarom Kurzweil 3000?

  Een leerling of student kan door een ernstige leerstoornis, zoals dyslexie, fors worden belemmerd in zijn persoonlijke ontwikkeling. Kurzweil compenseert deze belemmeringen. Dat stelt de leerling in staat om te leren op zijn eigen cognitieve niveau. Zo kan hij zich optimaal ontplooien en gewoon genieten van school of studie.

 • Welk effect heeft Kurzweil?

  De kracht van Kurzweil is de zekerheid van succes. Onderzoek heeft uitgewezen dat bij leerlingen die met Kurzweil werken de leerprestaties verbeteren en het zelfvertrouwen toeneemt. Alle leerlingen gaven aan met Kurzweil minder fouten te maken bij het schrijven en bijna alle leerlingen konden teksten beter lezen en/of begrijpen. Kurzweil maakt leerlingen en studenten zelfredzamer en minder afhankelijk van hun ouders of docenten. Tachtig procent van de leerlingen gaf aan minder hulp nodig te hebben bij het maken van opdrachten.


 • Bij welke leeftijd start ik met het gebruik van de software?

  Kurzweil kan al ingezet worden vanaf groep 5 van de basisschool. (Wilt u al eerder ondersteuning bieden aan kinderen met dyslexie? Neem dan contact met ons op )

 • Hoe kom ik aan digitaal materiaal voor Kurzweil?

  Kurzweil leest alle digitale tekstbestanden voor, welk type ook wordt gebruikt: Word, ePub, PDF, websites en andere bestandstypen vormen geen enkel probleem. Lees meer  >>

  Bewerkte digitale bestanden kunt u bestellen via www.dedicon.nl en www.stichtingti.nl. Documenten die niet beschikbaar zijn via Dedicon kunt u zelf eenvoudig scannen vanuit de Pro versie.  

 • Waar vind ik de handleiding, oefeningen en een snelstart voor Kurzweil?

 • SPRAAKSYNTHESE: Ik wil graag van te voren oefenen met de omzetting van een spraaksynthese bestand

  Spraaksynthese-PDF bestanden van de examens vanaf 2015 kunt u vinden op www.cito.nl

 • Hoe zorg ik dat ons dyslexie hulpmiddel op school een succes wordt?

  U heeft dyslexiesoftware voor uw school aangeschaft, en dan? Om de inzet van dyslexie-ICT tot een succes te maken is er een gedegen plan van aanpak voor de implementatie nodig. Van dyslexiebeleid tot training, van installaties tot een werkgroep die regelmatig samen komt. Het Vier in Balans model van Kennisnet biedt hierbij een goede basis. In het artikel ‘Samen werken aan een succesvolle implementatie van dyslexiesoftware’ worden alle belangrijke componenten uit het Vier in Balans model, voor u op een rij gezet.

  Graag onder begeleiding aan de slag? Om dyslexiesoftware goed te implementeren helpen wij u graag.  We bieden een speciale tweedaagse Beleid- en implementatiecursus aan. Na afloop is het dyslexie-ICT beleid in concept klaar en heeft u een plan van aanpak voor de implementatie.

 • Hoe kies ik het juiste hulpmiddel?

  Hulpmiddelen zijn onmisbaar bij de begeleiding van leerlingen met dyslexie. Leerlingen met dyslexie hebben behalve bij het voorlezen ook de ondersteuning nodig bij het schrijven, spellen en studeren. Ook willen zij hun hulpmiddel gebruiken bij toetsen en examens. Waarom past het ene hulpmiddel beter bij uw onderwijssituatie dan het andere? Hoe kunt u uw wensen omzetten in een goede keuze en investeren in een langetermijnoplossing?
  De professionele trainers van Lexima Academie lichten dit graag toe op uw teambijeenkomst, demonstreren de ICT‑hulpmiddelen en denken met u mee. >>lees meer

  Onze keuzewijzer zet voor u verschillende hulpmiddelen naast elkaar op basis van functionaliteiten.

  Lees ook deze whitepaper over dyslexie hulpmiddelen. Psychologe Marrith Hoenderken legt uit waar u op moet letten bij het maken van uw keuze.

   

 • Wat zijn mijn plichten als school?

  Antwoord: De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte verplicht de school om binnen redelijke grenzen belemmeringen weg te nemen die de leerling met een handicap of chronische ziekte door zijn beperking ondervindt in onderwijs, toetsing en examinering. Indien de school dit nalaat, kan de leerling zich wenden tot het College voor de Rechten van de Mens (voorheen tot de Commissie Gelijke Behandeling).

  Op de website van het college voor de rechten van de mens kun je lezen wat er van scholen wordt verwacht. https://mensenrechten.nl/toegelicht/dyslexie-dyscalculie-bij-examens

  Ook zijn er talloze oordelen te vinden die zijn gedaan over de zorgplicht van scholen voor leerlingen met dyslexie (bij examens).   www.mensenrechten.nl

 • Hoe zorgen we dat leerkrachten en leerlingen voldoende kennis hebben om ermee te werken?

  Lexima Academie verzorgt vaardigheidstrainingen op locatie. Kijk voor het volledige cursusaanbod (ook op maat en op locatie) op de website van Lexima Academie.

 • Eindtoets PO of CS Eindexamen VO met Kurzweil

  Scholen kunnen een speciale PDF versie voor spraaksynthese gebruiken tijdens de eindtoets PO of de eindexamens VO. Met de KES-Tool PDFtoKES kunnen deze spraaksynthese-PDF bestanden gereed gemaakt worden voor gebruik in Kurzweil. Erg handig, want onder andere de kolomherkenning en taalwisselingen zijn in deze documenten al opgenomen en leerlingen kunnen na omzetting meteen aan de slag.

  In de KES-Tool PDFtoKES zijn opties voor toetsbeveiliging opgenomen. Als u deze toetsbeveiliging bij de omzetting van PDF naar KES aanvinkt, dan worden de KES-bestanden meteen beveiligd.

  Standaard toetsbeveiliging houdt in:

  • Online functies in Kurzweil worden geblokkeerd (geen web toegang, geen online referenties en vertalingen, etc.)
  • De Van Dale Woordenboeken en synoniemenlijst worden geblokkeerd

  Extra toetsbeveiliging spellincontrole houdt in:

  • De spellingcontrole wordt geblokkeerd
  • De woordvoorspeller wordt geblokkeerd

  Opent u zo’n bestand vervolgens in Kurzweil3000 dan kan de leerling, afhankelijk van wat is aangevinkt, bovenstaande functies niet meer gebruiken.

  • Met de KES-Tools (PDF-to-KES) verloopt het inlezen van spraaksynthese-PDF snel en geautomatiseerd. Het bestand wordt na het inlezen opgeslagen als KES-bestand en kan vervolgens worden geopend met Kurzweil 3000.

   

  LET OP: het blokkeren van internet en e-mail is een computerinstelling.

   


 • Eindtoets PO of CS Eindexamen VO met Sprint (Plus)

  De spraaksynthese-PDF voor het eindexamen kunt u direct openen in de Sprintomgeving van Sprint versie 2. Zorg ervoor dat u de laatste nieuwe versie van de Sprint heeft geïnstalleerd. Het blokkeren van de woordenboeken en, indien nodig, spellingcontrole kan handmatig in de Sprintomgeving via bestand > rechten.

  LET OP: het blokkeren van internet en e-mail is een computerinstelling.

  Tip: update Sprint tijdig naar de laatste nieuwe versie, aangezien de lay-out in het voorjaar van 2016 vernieuwd is!

 • Kan ik extra USB-sticks huren tijdens de periode van de eindtoets PO en de Eindexamens VO?

  Tijdens de afnameperiode van de eindtoets PO en de Centraal Schriftelijke Eindexamens VO kunt u extra Examen-USB-sticks Kurzweil 3000 versie 13, 14 of 15 huren. 

  LET OP: de USB-sticks zijn alleen beschikbaar voor computers met het besturingssysteem Windows.  

  Kurzweil USB-sticks bestellen kan door vóór 1 maart 2018 een e-mail te sturen naar administratie@lexima.nl met daarin de volgende informatie:

  • het aantal USB-sticks
  • versie 13 , versie 14 of versie 15
  • voor welke periode
  • naam school
  • afleveradres
  • factuuradres
  • naam contactpersoon, telefoonnummer en e-mailadres

  Kosten: €35,- per stuk voor de afnameperiode van de eindtoets PO of de Centraal Schriftelijke Eindexamens VO. De usb-sticks worden half maart 2018 naar u verstuurd. Na de afnameperiode stuurt u de stick aangetekend aan Lexima retour.

 • Hoe kom ik aan digitaal materiaal?

  Dit hangt af van het hulpmiddel waarvoor u het wilt gebruiken. Voor de ondersteuning bij het schrijven, studeren en technisch/begrijpend lezen in het PO/VO/MBO/HO is het noodzakelijk dat de schoolboeken en andere digitale materialen die op school of opleiding gebruikt worden, digitaal beschikbaar zijn voor het gebruikte hulpmiddel. Wij maakten voor u een overzicht van de beschikbaarheid van de meest voorkomende digitale content.


 • Is Bouw! bewezen effectief?

  Bouw! helpt onnodige diagnoses dyslexie voorkomen bij meer dan de helft van de leerlingen met een dubbel risico. Bij leerlingen met een enkelvoudig risico - omdat thuis bijvoorbeeld weinig gelezen wordt of vanwege anderstaligheid - kwamen leesproblemen vrijwel geheel niet meer voor na afronding van de oefeningen, in tegenstelling tot groepen leerlingen die geen interventie met Bouw! kregen.

  Lees hier de volledige publicaties:

  Didactief Special Leesproblemen voorkomen 

  Persbericht Promotieonderzoek: preventie leesproblemen leidt tot minder dyslexie

  Samenvatting proefschrift Haytske Zijlstra 'Early grade learning'

 • Hoe weet ik wie in aanmerking komt voor Bouw!

  De leerkracht kan vaak in groep 2 al zien welk kind leesproblemen gaat ontwikkelen. Onderzoeken waarin de ontwikkeling van leerlingen langdurig gevolgd is, hebben aangetoond dat in het bijzonder een lage letterkennis en daarnaast vaak ook een
  zwak fonologisch bewustzijn in groep 2 belangrijke voorspellers zijn van latere leesproblemen (Boets et al., 2010; van der Leij, 2013). Het is dus de taak van school om deze instrumenten te benutten en vroegtijdig te screenen op deze vaardigheden.

  Lees hier volledig artikel  van Haytske Zijlstra en Aryan van der Ley "Begin vroeg met de strijd tegen Leesproblemen"

 • Wie kan tutor worden?

  Bouw! combineert goed doordachte computerondersteuning met het beproefde middel van de inzet van een tutor die naast het kind zit en aanwijzingen geeft. Deze tutors hoeven geen onderwijsprofessional te zijn, het kunnen ook ouders, grootouders, vrijwilligers of ouderejaars leerlingen zijn.

  Meer informatie voor Ouders en vrijwilligers die Bouw! Tutor willen worden: >>

 • Sluit Bouw! aan bij de voorschriften van het protocol dyslexie?

  Bouw! is een gestandaardiseerd programma dat vroegtijdig en langdurig kan worden ingezet op niveau 3. Er worden (deel)toetsen afgenomen waarmee nagegaan kan worden wat een leerling beheerst. We adviseren om deze tussentoetsen onder supervisie van de leerkracht of de intern begeleider te laten afnemen: zij blijven immers verantwoordelijk voor de beginnende leesontwikkeling van de leerlingen in de klas. Als een leerling ondanks intensief werken met Bouw! geen of nauwelijks vooruitgang laat zien bij tussentijdse observaties en hoofdmetingen, is het op basis van de digitaal opgeslagen gegevens aantoonbaar dat de school heeft voldaan aan zijn zorgplicht op niveau 3 en kan de leerling worden aangemeld voor de vergoedingsregeling dyslexie.

  zie voor meer informatie: Masterplan Dyslexie.

 • Voor wie is Bouw! bedoeld?

  Bouw! is bedoeld voor leerlingen met een risico op leesproblemen. Idealiter wordt er gestart halverwege groep 2 of aan het begin van groep 3. Middels Bouw! wordt aan deze groep intensieve, gerichte en langdurige instructie en ondersteuning gegeven.   

 • Wat is het verschil tussen een licentie en een abonnement?

  Scholen nemen een jaarabonnement per school en een gebruikslicentie per leerling die met Bouw! gaat werken. Datzelfde geldt voor een behandelinstituut. Voor particulieren zijn er voordelige familie-abonnementen voor één of twee jaar beschikbaar voor één, twee of drie kinderen.

  Abonnementsvoorwaarden Bouw!

 • Is Bouw! methode onafhankelijk?

  Bouw! is methode onafhankelijk en kan naast de gebruikte methode ingezet worden. De volgorde voor het aanleren van de letters is een bewuste keuze.

 • Is Bouw! een kosteneffectieve aanpak?

  Begeleid oefenen is het scharnier tussen groepsgewijze instructie en zelfstandige oefening. Leerlingen met extra pedagogischdidactische behoeften zijn sterk afhankelijk van dit proces en de een-op-een basis begeleiding. Dat geldt eens te meer wanneer ze nog jong en onervaren zijn. Precies om deze reden is het interventieprogramma Bouw! ontwikkeld, dat zowel computergestuurd als tutor-ondersteund is. Deze aanpak blijkt niet alleen de resultaten van de instructie en oefening in de klas te overtreffen, maar ook effectiever te zijn dan traditionele individuele remedial teaching.

 • Wie heeft Bouw! bedacht?

  Bouw! is ontwikkeld door de Universiteit van Amsterdam (UVA) en werd ondersteund door het ABC, onderwijsadviesbureau in Amsterdam.

   


 • Wat is een bovenschoolse aanpak preventie van leesproblemen?

  Met het Bovenschools Arrangement Preventie van Leesproblemen met Bouw! kunt u meer doen met minder geld. Het Bouw! interventieprogramma stelt uw scholen in staat om op een evidence based, kosteneffectieve wijze leesproblemen bij risicoleerlingen te voorkomen.

  lees meer

 • Moet ik een cursus volgen om met Bouw! te kunnen werken?

  Bouw! is geen ingewikkeld programma, in principe wijst het programma de weg voor de tutor. Toch adviseren wij om naar de cursus Bouw! coördinator te komen, zodat u Bouw! volledig kunt implementeren zoals bedoeld en effectief leiding kan geven aan het implementatieproces.

 • Wat is het verschil tussen een schoolbrede licentie en familie abonnement?

  Met een familie abonnement kunnen ouders maximaal 3 licenties aanmaken. Met een schoolbrede licentie kunnen er zoveel licenties aangemaakt worden als een school zelf wil. Bij een schoolbrede licentie betaal je extra voor een overkoepelend account, waarmee je gemakkelijk  de resultaten van de verschillende leerlingen kunt bekijken.

 • Welk effect heeft het gebruik van Sprint?

  Sprint helpt bij lezen, schrijven en studeren. Het verbetert leerprestaties, zelfvertrouwen, motivatie en zelfstandigheid. 

  U kunt daarover meer lezen bv: 

 • Wie komt er in aanmerking voor het werken met Sprint?

  Leerlingen en volwassenen die ondersteuning nodig hebben bij lezen, schrijven en studeren. 

 • Mag ik Sprint gebruiken bij toetsen en examens?

  Sprint mag gebruikt worden bij toetsen en examens. Functies die niet zijn toegestaan, kunnen geblokkeerd worden met een wachtwoord. 

 • Waarom Sprint?

  Dyslexie is een ernstige stoornis die leerlingen fors kan belemmeren in hun persoonlijke ontwikkeling. Sprint compenseert die belemmeringen en stelt leerlingen in staat te leren op hun eigen intellectuele niveau. Sprint is geavanceerde dyslexiesoftware voor een gunstige prijs. Met Sprint kun je vertrouwen op de positieve effecten bij lezen, schrijven en leren. Optimaal presteren én met plezier naar school, gaan hand in hand met Sprint.

 • Wordt Sprint vergoed?

  Bij een beperkt aantal verzekeraars zijn er mogelijkheden voor vergoeding. Informeer ernaar bij uw eigen zorgverzekeraar.

  Bekijk ook de inruilregeling voor de Daisy speler die u niet meer gebruikt. Indien u werkt, bekijk dan de vergoedingsmogelijkheden via het UWV. Wellicht komt uw aankoop in aanmerking voor fiscale aftrekbaarheid.

 • Wat is het verschil tussen de versies van Sprint?

  Sprint Plus, Sprint NL/EN of Sprint NL:

  De functionaliteit van Sprint is in alle versies vrijwel gelijk. Het verschil zit in de ondersteuning van de verschillende talen en de aanwezigheid van Van Dale woordenboeken. lees meer>>

 • Wanneer start ik met WoDy?

  Als je extra ondersteuning kunt gebruiken bij het spellen en schrijven van teksten.

 • Welk effect heeft het gebruik van WoDy?

  WoDy helpt je je twijfels bij schrijven of lezen te overwinnen. Bij werk, studie of hobby. De woordvoorspeller in WoDy geeft unieke grammaticale ondersteuning en houdt rekening met vrijwel alle mogelijke spelfouten. Met de spelling- én werkwoordcontrole van WoDy kun je ook je tekst nog eens nakijken op fouten. De ondersteuning is volledig aanpasbaar aan je eigen foutenprofiel. Dat maakt WoDy veel krachtiger dan gewone spellingcontrole. WoDy voorkomt én corrigeert dus spelfouten. WoDy is dus eigenlijk een persoonlijke taalcoach.
  Om teksten beter te begijpen leest WoDy documenten en webpagina's voor. De ingebouwde van Dale woordenboeken, symbolen, illustraties en voorbeeldzinnen helpen je bij tekstbegrip en woordkeuze. WoDy geeft deze ondersteuning in het Nederlands, Engels, Duits en Frans.

 • Is WoDy ook voor volwassenen geschikt?

  WoDy werd ontwikkeld in samenwerking met logopedisten, taalkundigen en onderwijsexperts. Het resultaat is een efficiënt programma dat bruikbaar is voor mensen van alle leeftijden, met om het even welk spellingniveau. Ook erg handig om in te zetten tijdens de (middelbare) beroepsopleiding of in de werksituatie. 

 • Kan ik met WoDy ook mijn eigen woordenlijsten aanmaken?

  Ja, je kunt ook je eigen woordenlijsten aanmaken. Zie voor meer informatie de gebruikershandleiding die wordt meegeleverd met WoDy.

 • Kan ik WoDy ook gebruiken in combinatie met Kurzweil of Sprint?

  Kurzweil 3000 in combinatie met de unieke taaltool WoDy is een geweldige combinatie, meer informatie zie onze website: http://www.lexima.nl/categorie/kurzweil-plus-wody-combi 

Bovenschoolse Arrangementen

Samenwerken, kansen benutten en meer doen met minder geld.

Bovenschoolse aanpak dyslexie en leesproblemen: PO, VO en MBO-HO

Bestel hier uw gratis studiegids 2016-2017.

studiegids

Bij Lexima Academie kunt u terecht voor trainingen en informatie

Studiemiddag PO: Zo voorkomt u leesproblemen.

Tijdens deze gratis studiemiddag krijgt u inzicht in de unieke evidence-based aanpak om leesproblemen te voorkomen en diagnoses dyslexie te verminderen. >>lees meer

Studiemiddag PO: Gezamenlijke (bovenschoolse) aanpak leesproblemen en dyslexie

Tijdens deze gratis studiemiddag krijgt u meer inzicht in de succesvolle bovenschoolse aanpak voor leerlingen met risico op leesproblemen en leerlingen met dyslexie. >>lees meer

Vaardigheidstrainingen

Voor het leren werken met programma's in de praktijksituatie, organiseren wij vaardigheidstrainingen. >>bekijk het aanbod

Professionaliseringscursussen

Van vroegtijdige herkenning en voorkomen van leesproblemen tot cursussen met aandacht voor implementatie van dyslexie-ICT. >>bekijk het aanbod

Maatwerk voor scholen

Voor scholen die hun team of leerlingen willen scholen, levert Lexima Academie maatwerk op uw locatie. Een professionele trainer geeft een training die afgestemd is op uw wensen. >>lees meer

 

Tijd voor een integrale aanpak

jan 2018, Lexima, Annette Roetenberg en Harry Kleintjens: Met een integrale aanpak werken schoolbesturen, gemeenten en ...

Lees meer

Voorkom laaggeletterdheid en reduceer dyslexie

Bron: BSM nr8, dec 2017. Computerprogramma Bouw! leidt tot verbetering.

Lees meer

Lexima Magazine

2017, Lexima Magazine: reportages, portretten, interviews, meningen, tips en adviezen over de uitdagingen en digitale ka...

Lees meer

Deze methode belast de leerkracht niet

Leesproblemen nu preventief aanpakken, Prof. dr. A. van der Leij, Lexima Magazine, feb 2017

Lees meer

Daling diagnose dyslexie

Bron: L. Beker, Naar School! van VOS/ABB, nr 6, dec 2016 Pierre den Hartog, directeur van Samenwerkingsverband 28.04 in...

Lees meer

Wat zijn dyslexie hulpmiddelen?

Autheur: Marrith Hoenderken, September 2016. Whitepaper In dit artikel komen de belangrijkste aspecten naar voren om ee...

Lees meer

Voorkomen van laaggeletterdheid en dyslexie

Bron: NTVL, okt 2016, A. van der Leij, M. Korf, H. Zijlstra. Voorkomen van laaggeletterdheid en dyslexie. De aanpak dien...

Lees meer

Hulp bij schrijven voor studie of werk

Bron: Impuls en Woortblind, Marrith Hoenderken, Mei 2016. Hulp bij schrijven: Openheid over dyslexie blijft lastig voor ...

Lees meer

Verslag van de NDC 2016

Marije Plomp, Remediaal nr 2, 2016

Lees meer

Leesproblemen voorkomen door veel te lezen

Tekst: A. van Westerloo, Balans Magazine, Mei 2016 Haytske Zijlstra over het onderzoek dat ze deed naar basisschool le...

Lees meer

Welk dyslexie hulpmiddel inzetten?

Annette Roetenberg, Tijdschrift voor RemedialTeaching, 2015 jan. De remedial teacher kan ouders en scholen adviseren een...

Lees meer

Ondersteuning studenten met dyslexie

Bron: Bachelor thesis Dyslexie, Esther Rensman, Hogeschool Rotterdam i.s.m. Dyslexie Centrum Rotterdam 5 juni 2015

Lees meer

Dyslexiebehandeltraject met ICT-hulpmiddelen

TvRT, Kleijnen, Januari 2015 Wordt het individuele behandeltraject in de dyslexiezorg positief ondersteund door de inzet...

Lees meer

Aandacht voor dyslexie hulp-middelen

Suzanne Eijgenraam, Het AD, maart 2014

Lees meer

Kanttekeningen bij Dyslexie Conferentie

Bron: Remediaal nr2, Krijgsman, 2016

Lees meer

Verslag Nationale Dyslexie Conferentie 2015

Bron: Logopedie, De Waal-Bogers, Mei 2015

Lees meer

Samenvatting proefschrift Early Grade Learning

Bron: Samenvatting proefschrift, November 2015, Haytske Zijlstra, UvA

Lees meer

Therapie dyslexie (dislexie) komt niet uit de scan

Bron: Marieke Kolkman, de Verdieping TROUW - 21 februari 2015. Op zoek naar de oorzaak van dyslexie, duikt de wetenschap...

Lees meer

Interventie zorgniveau 3 met Bouw

Bron: Balans Magazine, feb 2015, A. van Westerloo. Remedial teacher op een basisschool vertelt. Geweldig om te zien wat ...

Lees meer

Betere begeleiding met Bouw!

Bron: LBBO, februari 2015, De ervaringen met Bouw! van basisschool De Nautilus.

Lees meer

Sprint Plus als voorleesprogramma

Tineke Soldaat, Remediaal Nr1, 2013

Lees meer

Succesvolle implementatie van dyslexie software

Marrith Hoenderken, PrimaOnderwijs, November 2014. De kritische succesfactoren voor implementatie van dyslexie software.

Lees meer

Passend Onderwijs en het samenwerkingsverband

Remediaal nr2, 2013, Sebregts. Passend Onderwijs en de rol van docenten, begeleiders, ouders en leerlingen. Het samenwer...

Lees meer

Passend Onderwijs werkt met ICT

Passend Onderwijs werkt met ICT, 2013, Kennisnet. Deze brochure gaat over de mogelijkheden die ict biedt bij het leren v...

Lees meer

Dyslexiesoftware verhoogt plezier in lezen

TVRT, 2012, nr. 3. Compenserende dyslexiesoftware heeft een positief effect op het lezen, de spellingsvaardigheid en het...

Lees meer

Hulp bij lezen

Bron: Balans, de Mol, Februari 2012 (Basis onderwijs)

Lees meer

Dyslexie software in het speciaal onderwijs

Kennisnet, Schelting, Gijsel, Netten, December 2011

Lees meer

Wie zal er dyslexie ontwikkelen?

Proefschrift Elsje van Bergen. Zij is op 14 februari 2013 gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam.

Lees meer

ICT-hulpmiddel bij dyslexie

TVRT, 2012 nr. 4 M. Feenstra. ICT-hulpmiddelen bij dyslexie. Alleen succesvol bij brede implementatie op school.

Lees meer

Gebruik dyslexie-software tijdens de Cito-toets

Bron: De CITO-toets met dyslexie-software Kurzweil 3000, Lexima, 2012. De CITO-toets met dyslexie software Kurzweil 3000...

Lees meer

Dyslexie bij volwassenen

Bron: Lexima, Marrit Prins, januari 2012. Dyslexie komt niet alleen voor bij kinderen, maar natuurlijk ook bij volwassen...

Lees meer

WoDy helpt zonder spelfouten te schrijven

WoDy, een persoonlijke woordvoorspeller, 2011, TvRT nr1, Dorine Lycklama à Nijeholt. WoDy helpt zonder spelfouten te sch...

Lees meer

De Readingpen, onmisbaar studiemaatje bij dyslexie?

Bron: TvRemedialTeaching, 2003/1, P. vander Helm, M.E. Konink, N.M. Douma

Lees meer

Wanneer zet ik hulpmiddelen in bij dyslexie?

Bron: Gepubliceerd in Nieuwsbrief LBib, Ria Janssen, februari 2011

Lees meer

Presentatie Bouw!

Powerpoint-Presentatie over Bouw! voor scholen

Lees meer

Dyslexie en schooluitval VMBO

Dyslexie is een stoornis die veel gevolgen kan hebben voor de loopbaan van kinderen en mogelijk zelfs tot schooluitval k...

Lees meer

Onderzoek Kurzweil in het primair onderwijs

Onderzoek naar de opbrengsten van dyslexie-software in het primair onderwijs, Kennisnet, ICT Delta, 2011

Lees meer

Meerwaarde van dyslexie ICT bij leerproblemen

Bron: 2010, Online dyslexie enquête Lexima, A.E.M. Hardenberg, A.A. Roetenberg, H.T. Kleintjens

Lees meer

Software voor dyslexie op SBO de Sudwester

Bron: Balans Magazine 2, februari 2010, Dorine Lycklama à Nijeholt. Op basis van het protocol 'Leesproblemen&dyslexie vo...

Lees meer

Inzetten van dyslexie-ICT, schrijfhulp en leeshulp

Bron: Inzetten van dyslexie-ICT, een kwestie van beslissen, TvRT, Juli 2010, van Gent, Janssen, Roetenberg, Hardenberg. ...

Lees meer

Verslag Nationale Dyslexie Conferentie

Bron: Stilstaan is geen optie, Prima Onderwijs mei 2015, A. Roetenberg. Verslag van de Nationale dyslexieconferentie 201...

Lees meer

Hulpmiddelen voor succes bij lezen

Remediaal 2008/2009 nr 4, R. Janssen en J. van Gent. Dyslexie ICT hulpmiddelen stellen de leerling in staat om met dysle...

Lees meer

Bouwen aan leesplezier

Bron: A. Holwerda, Kader primair AVS, nr 6,feb 2017 Bijna veertig basisscholen in de Zuid-Hollandse Hoeksche Waard zijn...

Lees meer