Gemotiveerd door inzet van dyslexie-software

dyslexiesoftware school

Eindtoets en eindexamens

Eindexamen en dyslexie

“Marieke en ik hebben heel wat uurtjes doorgebracht met extra spellinglessen. Het lukte haar maar niet om het voldoende onder de knie te krijgen. Twee jaar geleden zijn we daarom begonnen met aanbieden van ondersteuning in de vorm van een dyslexiehulpmiddel. Ze bloeide op en ik merkte dat haar motivatie om zelf aan de slag te gaan enorm toenam. Komend jaar zie ik haar niet meer. Ze gaat samen met haar vriendinnen naar het voortgezet onderwijs.” Lees meer ervaringen >>.

 

Meer doen met minder geld
Met het Bovenschools Arrangement Integrale Aanpak Leesproblemen, Laaggeletterdheid en Dyslexie kunnen scholen meer doen met minder geld. 

     Veelgestelde vragen

 • Hoe zorg ik dat ons dyslexie hulpmiddel op school een succes wordt?

  U heeft dyslexiesoftware voor uw school aangeschaft, en dan? Om de inzet van dyslexie-ICT tot een succes te maken is er een gedegen plan van aanpak voor de implementatie nodig. Van dyslexiebeleid tot training, van installaties tot een werkgroep die regelmatig samen komt. Het Vier in Balans model van Kennisnet biedt hierbij een goede basis. In het artikel ‘Samen werken aan een succesvolle implementatie van dyslexiesoftware’ worden alle belangrijke componenten uit het Vier in Balans model, voor u op een rij gezet.

  Graag onder begeleiding aan de slag? Om dyslexiesoftware goed te implementeren helpen wij u graag.  We bieden een speciale tweedaagse Beleid- en implementatiecursus aan. Na afloop is het dyslexie-ICT beleid in concept klaar en heeft u een plan van aanpak voor de implementatie.

 • Hoe kies ik het juiste hulpmiddel?

  Hulpmiddelen zijn onmisbaar bij de begeleiding van leerlingen met dyslexie. Leerlingen met dyslexie hebben behalve bij het voorlezen ook de ondersteuning nodig bij het schrijven, spellen en studeren. Ook willen zij hun hulpmiddel gebruiken bij toetsen en examens. Waarom past het ene hulpmiddel beter bij uw onderwijssituatie dan het andere? Hoe kunt u uw wensen omzetten in een goede keuze en investeren in een langetermijnoplossing?
  De professionele trainers van Lexima Academie lichten dit graag toe op uw teambijeenkomst, demonstreren de ICT‑hulpmiddelen en denken met u mee. Lees meer >>

  Onze keuzewijzer zet voor u verschillende hulpmiddelen naast elkaar op basis van functionaliteiten.

  Lees ook deze whitepaper over dyslexie hulpmiddelen. Psychologe Marrith Hoenderken legt uit waar u op moet letten bij het maken van uw keuze.

   

 • Wat zijn mijn plichten als school?

  Antwoord: De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte verplicht de school om binnen redelijke grenzen belemmeringen weg te nemen die de leerling met een handicap of chronische ziekte door zijn beperking ondervindt in onderwijs, toetsing en examinering. Indien de school dit nalaat, kan de leerling zich wenden tot het College voor de Rechten van de Mens (voorheen tot de Commissie Gelijke Behandeling).

  Op de website van het college voor de rechten van de mens kun je lezen wat er van scholen wordt verwacht. https://mensenrechten.nl/toegelicht/dyslexie-dyscalculie-bij-examens

  Ook zijn er talloze oordelen te vinden die zijn gedaan over de zorgplicht van scholen voor leerlingen met dyslexie (bij examens).   www.mensenrechten.nl

 • Hoe zorgen we dat leerkrachten en leerlingen voldoende kennis hebben om ermee te werken?

  Lexima Academie verzorgt vaardigheidstrainingen op locatie. Kijk voor het volledige cursusaanbod (ook op maat en op locatie) op de website van Lexima Academie.

 • Eindtoets PO of CS Eindexamen VO met Kurzweil

  Scholen kunnen een speciale PDF versie voor spraaksynthese gebruiken tijdens de eindtoets PO of de eindexamens VO. Met de KES-Tool PDFtoKES kunnen deze spraaksynthese-PDF bestanden gereed gemaakt worden voor gebruik in Kurzweil. Erg handig, want onder andere de kolomherkenning en taalwisselingen zijn in deze documenten al opgenomen en leerlingen kunnen na omzetting meteen aan de slag.

  In de KES-Tool PDFtoKES zijn opties voor toetsbeveiliging opgenomen. Als u deze toetsbeveiliging bij de omzetting van PDF naar KES aanvinkt, dan worden de KES-bestanden meteen beveiligd.

  Standaard toetsbeveiliging houdt in:

  • Online functies in Kurzweil worden geblokkeerd (geen web toegang, geen online referenties en vertalingen, etc.)
  • De Van Dale Woordenboeken en synoniemenlijst worden geblokkeerd

  Extra toetsbeveiliging spellincontrole houdt in:

  • De spellingcontrole wordt geblokkeerd
  • De woordvoorspeller wordt geblokkeerd

  Opent u zo’n bestand vervolgens in Kurzweil3000 dan kan de leerling, afhankelijk van wat is aangevinkt, bovenstaande functies niet meer gebruiken.

  • Met de KES-Tools (PDF-to-KES) verloopt het inlezen van spraaksynthese-PDF snel en geautomatiseerd. Het bestand wordt na het inlezen opgeslagen als KES-bestand en kan vervolgens worden geopend met Kurzweil 3000.

   

  LET OP: het blokkeren van internet en e-mail is een computerinstelling.

   


 • Eindtoets PO of CS Eindexamen VO met Alinea

  De spraaksynthese-PDF voor het eindexamen kunt u direct openen in Alinea. Zorg ervoor dat u de laatste nieuwe versie van Alinea heeft geïnstalleerd. Het blokkeren van de woordenboeken en, indien nodig, spellingcontrole kan handmatig in de Alineaomgeving via het slotje rechts onder in het hoofdmenu. De Alinea App is niet geschikt voor het afnemen van de Centrale Eindtoets PO, IEP Eindtoets PO en Eindexamen VO.

  LET OP: het blokkeren van internet en e-mail is een computerinstelling.


 • Eindtoets PO of CS Eindexamen VO met Sprint (Plus)

  De spraaksynthese-PDF voor het eindexamen kunt u direct openen in de Sprintomgeving van Sprint versie 2. Zorg ervoor dat u de laatste nieuwe versie van de Sprint heeft geïnstalleerd. Het blokkeren van de woordenboeken en, indien nodig, spellingcontrole kan handmatig in de Sprintomgeving via bestand > rechten.

  LET OP: het blokkeren van internet en e-mail is een computerinstelling.


 • Kan ik extra USB-sticks huren tijdens de periode van de eindtoets PO en de Eindexamens VO?

  Tijdens de afnameperiode van de eindtoets PO en de Centraal Schriftelijke Eindexamens VO kunt u extra Examen-USB-sticks Kurzweil 3000 versie 14 of 15 huren.

  LET OP: de USB-sticks zijn alleen beschikbaar voor computers met het besturingssysteem Windows. 

  Kurzweil USB-sticks bestellen kan door vóór 1 maart 2020 een e-mail te sturen naar administratie@lexima.nl met daarin de volgende informatie:

  • het aantal USB-sticks
  • versie 14 of versie 15
  • voor welke periode
  • naam school
  • afleveradres
  • factuuradres
  • naam contactpersoon, telefoonnummer en e-mailadres

  Kosten: €50,- per stuk voor de afnameperiode van de eindtoets PO of de Centraal Schriftelijke Eindexamens VO. De usb-sticks worden half maart 2020 naar u verstuurd. Na de afnameperiode stuurt u de stick aangetekend aan Lexima retour.


 • Hoe kom ik aan digitaal materiaal?

  Dit hangt af van het hulpmiddel waarvoor u het wilt gebruiken. Voor de ondersteuning bij het schrijven, studeren en technisch/begrijpend lezen in het PO/VO/MBO/HO is het noodzakelijk dat de schoolboeken en andere digitale materialen die op school of opleiding gebruikt worden, digitaal beschikbaar zijn voor het gebruikte hulpmiddel. Wij maakten voor u een overzicht van de beschikbaarheid van de meest voorkomende digitale content.


Blijf op de hoogte

Schrijf je in op de Lexima nieuwsbrief

Lexima Academie trainingen

Studiemiddag PO: Bijeenkomst integrale aanpak Leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie

Tijdens deze gratis studiemiddag krijgt u meer inzicht in de succesvolle bovenschoolse aanpak voor leerlingen met risico op leesproblemen en leerlingen met dyslexie en maakt u kennis met onze nieuwe remediërende en compenserende programma's voor in het primair onderwijs. Lees meer >>

Vaardigheidstrainingen/Professionaliseringscursussen

Voor het leren werken met programma's in de praktijksituatie, organiseren wij vaardigheidstrainingen. Van vroegtijdige herkenning en voorkomen van leesproblemen tot cursussen met aandacht voor implementatie van dyslexie-ICT. Bekijk het aanbod >>

Maatwerk voor scholen

Voor scholen die hun team of leerlingen willen scholen, levert Lexima Academie maatwerk op uw locatie. Een professionele trainer geeft een training die afgestemd is op uw wensen. Lees meer >> 

De effectiviteit van dyslexiesoftware

mrt '18, Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs: De effectiviteit van dyslexiesoftware onderzocht. Voorleessoftware is een ...

Lees meer

Preventie, Remediëren, Compenseren

jan '18, Lexima, Het % jongeren van 15 jaar met een taalachterstand is de afgelopen jaren sterk toegenomen: van 12% naa...

Lees meer

Voorkom laaggeletterdheid en reduceer dyslexie

Dec '17, Bron: BSM nr8. Computerprogramma Bouw! leidt tot verbetering. Het aantal leerlingen dat zich ontwikkeld hebben ...

Lees meer

Lexima Magazine

2019, Lexima Magazine: reportages, portretten, interviews, meningen, tips en adviezen over de uitdagingen en digitale ka...

Lees meer

Bouwen aan leesplezier

Feb '17, Bron: A. Holwerda, Kader primair AVS, nr 6 Bijna veertig basisscholen in de Zuid-Hollandse Hoeksche Waard zijn...

Lees meer

Presentatie Bouw!

Powerpoint-Presentatie over Bouw! voor scholen

Lees meer

Deze methode belast de leerkracht niet

Leesproblemen nu preventief aanpakken, Prof. dr. A. van der Leij, Lexima Magazine, feb 2017

Lees meer

Daling diagnose dyslexie

Bron: L. Beker, Naar School! van VOS/ABB, nr 6, dec 2016 Pierre den Hartog, directeur van Samenwerkingsverband 28.04 in...

Lees meer

Wat zijn dyslexie hulpmiddelen?

Auteur: Marrith Hoenderken, September 2016. Whitepaper In dit artikel komen de belangrijkste aspecten naar voren om een...

Lees meer

Voorkomen van laaggeletterdheid en dyslexie

Bron: NTVL, okt 2016, A. van der Leij, M. Korf, H. Zijlstra. Voorkomen van laaggeletterdheid en dyslexie. De aanpak dien...

Lees meer

Hulp bij schrijven voor studie of werk

Bron: Impuls en Woortblind, Marrith Hoenderken, Mei 2016. Hulp bij schrijven: Openheid over dyslexie blijft lastig voor ...

Lees meer

Leesproblemen voorkomen door veel te lezen

Tekst: A. van Westerloo, Balans Magazine, Mei 2016 Haytske Zijlstra over het onderzoek dat ze deed naar basisschool le...

Lees meer

Welk dyslexie hulpmiddel inzetten?

Annette Roetenberg, Tijdschrift voor RemedialTeaching, 2015 jan. De remedial teacher kan ouders en scholen adviseren een...

Lees meer

Ondersteuning studenten met dyslexie

Bron: Bachelor thesis Dyslexie, Esther Rensman, Hogeschool Rotterdam i.s.m. Dyslexie Centrum Rotterdam 5 juni 2015

Lees meer

Dyslexiebehandeltraject met ICT-hulpmiddelen

TvRT, Kleijnen, Januari 2015 Wordt het individuele behandeltraject in de dyslexiezorg positief ondersteund door de inzet...

Lees meer

Aandacht voor dyslexie hulp-middelen

Suzanne Eijgenraam, Het AD, maart 2014

Lees meer

Samenvatting proefschrift Early Grade Learning

Dec '15, Bron: Samenvatting proefschrift, November 2015, Haytske Zijlstra, UvA. Preventie leidt tot minder dyslexie.

Lees meer

Interventie zorgniveau 3 met Bouw

Bron: Balans Magazine, feb 2015, A. van Westerloo. Remedial teacher op een basisschool vertelt. Geweldig om te zien wat ...

Lees meer

Dyslexie Leesproblemen voorkomen met Bouw!

Bron: Didactief-special Leesproblemen, juni 2014, Aryan van der Leij. Special gemaakt in opdracht en met financiële bijd...

Lees meer

Sprint Plus als voorleesprogramma

Tineke Soldaat, Remediaal Nr1, 2013

Lees meer

Succesvolle implementatie van dyslexie software

Marrith Hoenderken, PrimaOnderwijs, November 2014. De kritische succesfactoren voor implementatie van dyslexie software.

Lees meer

Passend Onderwijs en het samenwerkingsverband

Remediaal nr2, 2013, Sebregts. Passend Onderwijs en de rol van docenten, begeleiders, ouders en leerlingen. Het samenwer...

Lees meer

Passend Onderwijs werkt met ICT

Passend Onderwijs werkt met ICT, 2013, Kennisnet. Deze brochure gaat over de mogelijkheden die ict biedt bij het leren v...

Lees meer

Dyslexiesoftware verhoogt plezier in lezen

TVRT, 2012, nr. 3. Compenserende dyslexiesoftware heeft een positief effect op het lezen, de spellingsvaardigheid en het...

Lees meer

Wie zal er dyslexie ontwikkelen?

Proefschrift Elsje van Bergen. Zij is op 14 februari 2013 gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam.

Lees meer

ICT-hulpmiddel bij dyslexie

TVRT, 2012 nr. 4 M. Feenstra. ICT-hulpmiddelen bij dyslexie. Alleen succesvol bij brede implementatie op school.

Lees meer

Gebruik dyslexie-software tijdens de Cito-toets

Bron: De CITO-toets met dyslexie-software Kurzweil 3000, Lexima, 2012. De CITO-toets met dyslexie software Kurzweil 3000...

Lees meer

Dyslexie bij volwassenen

Bron: Lexima, Marrit Prins, januari 2012. Dyslexie komt niet alleen voor bij kinderen, maar natuurlijk ook bij volwassen...

Lees meer

WoDy helpt zonder spelfouten te schrijven

WoDy, een persoonlijke woordvoorspeller, 2011, TvRT nr1, Dorine Lycklama à Nijeholt. WoDy helpt zonder spelfouten te sch...

Lees meer

Dyslexie en schooluitval VMBO

Dyslexie is een stoornis die veel gevolgen kan hebben voor de loopbaan van kinderen en mogelijk zelfs tot schooluitval k...

Lees meer

Onderzoek Kurzweil in het primair onderwijs

Onderzoek naar de opbrengsten van dyslexie-software in het primair onderwijs, Kennisnet, ICT Delta, 2011

Lees meer

Software voor dyslexie op SBO de Sudwester

Bron: Balans Magazine 2, februari 2010, Dorine Lycklama à Nijeholt. Op basis van het protocol 'Leesproblemen&dyslexie vo...

Lees meer

Verslag Nationale Dyslexie Conferentie

Bron: Stilstaan is geen optie, Prima Onderwijs mei 2015, A. Roetenberg. Verslag van de Nationale dyslexieconferentie 201...

Lees meer

Hulpmiddelen voor succes bij lezen

Remediaal 2008/2009 nr 4, R. Janssen en J. van Gent. Dyslexie ICT hulpmiddelen stellen de leerling in staat om met dysle...

Lees meer