Rosalin van der Hoeven

Rosalin van der Hoeven
Taalkundige
Rosalin.vanderHoeven@lexima.nl 

Begin 2019 ben ik begonnen aan mijn stage bij Lexima ter afronding van mijn master Toegepaste Taalwetenschappen aan de VU. Binnen mijn master volgde ik de specialisatie Taalstoornissen, waarbij er veel aandacht was voor TOS en dyslexie. Omdat ik me naast taal ook altijd heb geïnteresseerd voor het onderwijs, bleek Lexima de ideale stageplaats en werkgever. Na het afronden van mijn master ben ik daarom hier aan de slag gegaan als trainer en taalkundige. Hopelijk zie ik u snel op één van de trainingen!

Lexima Academie is een erkende onderwijsinstelling ingeschreven in het CRKBO en CEDEO erkenning. Deskundige aanpak, klantgerichtheid en hulp op maat zijn onze uitgangspunten bij het geven van advies aan scholen en behandelaars bij de aanschaf en implementatie van dyslexie ICT hulpmiddelen. 

Lexima Academie wordt bemand door psychologen en orthopedagogen met ervaring in het onderwijsveld, de diagnostiek en/of behandeling van kinderen met lees- en spellingproblematiek. Hun speciale kennis van ICT-hulpmiddelen willen ze graag uitdragen in de professionele, praktijkgerichte trainingen zoals vaardigheidstrainingen (ook op locatie) en de hoog gekwalificeerde verdiepende trainer- en implementatiecursussen.

Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer 033 434 80 00. 
U kunt ook een e-mail sturen naar educatie@lexima.nl