Letterster pakt lees- en spellingproblemen aan

Letterster in het kort

Letterster is een digitale alles-in-één-oplossing voor scholen om lees- en spellingproblemen aan te pakken. Zo geeft de school eenvoudig en doelgericht, passende ondersteuning op het gebied van lezen en spellen op zorgniveau 3.

Letterster ondersteunt leerlingen in de groepen 4 tot en met 8 met lees- en/of spellingachterstanden of dyslexie. Het oefentraject sluit naadloos aan bij de onderwijsbehoefte van de leerling.

Letterster is een gezamenlijk initiatief van Lexima, Marant en Cedin.

Letterster is beschikbaar voor scholen.

Bestel Letterster

Zo werkt Letterster

Met een intaketoets wordt het startniveau van de leerling bepaald en wordt het persoonlijke oefentraject samengesteld. De oefeningen in Letterster zijn volledig afgestemd op datgene wat de leerling nodig heeft op het gebied van lezen en spellen.

Letterster zorgt ervoor dat een leerling op een effectieve manier met lezen en spellen kan oefenen. De leesoefeningen maakt de leerling met een tutor of, volgens de richtlijnen van zorgniveau 3, begeleid door een professionele tutor. Door het gebruik van een heldere opzet, introductiefilm, tekstballonnen en tutorials kan de leerling snel aan de slag.

Het onderdeel spellen kan de leerling zelfstandig uitvoeren, op zorgniveau 3 zal de begeleiding worden ondersteund door een professionele tutor. De spellingcategorieën worden uitgelegd door een orthopedagoog in een video en ondersteund met steunkaarten en stappenplannen. Bij het aanleren van de spellingcategorieën volgt het programma een logische opbouw.

Na 12 weken vindt er een evaluatiemoment plaats en wordt er een nieuw programma samengesteld voor de volgende periode. Leerkrachten, leesspecialisten of IB’ers kunnen de voortgang en resultaten eenvoudig inzien.

Gebruiksvriendelijk

Letterster kenmerkt zich door zijn gebruiksvriendelijkheid. Het programma is methode-onafhankelijk en te gebruiken op alle devices, dus ook op tablets en iPads. Doordat het programma web-based is kunnen leerlingen thuis en op school inloggen met hun gebruiksnaam en wachtwoord.

Zorgniveau 3

Het programma geeft de leerling procesgerichte feedback. Het past zich aan aan het tempo en de vorderingen van de leerling waardoor hij of zij de ondersteuning krijgt die past bij zijn of haar onderwijsbehoeften. Met Letterster krijgt de leerling ondersteuning op zorgniveau 3 op het gebied van lezen en spellen.

Letterster is beschikbaar voor scholen.

Bestel Letterster

Voor wie is Letterster

Het programma ondersteunt:

  • leerlingen van groep 4 tot en met 8 die het tempo van de groep niet bijhouden;
  • leerlingen die dreigen te stagneren in hun lees- en/of spellingontwikkeling;
  • leerlingen met dyslexie die niet in aanmerking komen voor vergoede dyslexiezorg;
  • leerlingen met dyslexie die hun behandeltraject hebben afgerond;
  • leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis;
  • nieuwkomers en andere leerlingen met een NT2-achtergrond.

Bestel Letterster in de webshop

Gratis webinar

In de gratis webinar ‘Kennismaken met Letterster maakt u in een klein half uur kennis met de aanpak van Letterster. We laten zien hoe het programma werkt met toets- en evaluatiemomenten en zo zorgt dat de oefenstof volledig afgestemd is op datgene wat de leerling nodig heeft.

Deze webinar wordt meerder malen per maand gehouden.

Aanmelden

Introductievideo

Onderstaande video geeft een korte introductie van Letterster.

Achtergrond

Van letterhater naar letterster

Volgens de Onderwijsinspectie is het taalonderwijs bij meer dan 50% van de scholen niet op orde. Dit heeft tot gevolg dat een kwart van alle leerlingen (met een normale intelligentie) die de basisschool verlaten, niet goed kan lezen. Er zijn meer kinderen aangewezen op dyslexiezorg dan je op basis van de voorspellingen zou mogen verwachten. Tegelijkertijd zijn leerkrachten en IB’ers razend druk en kunnen ze vaak niet iedere leerling optimaal begeleiden. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle kinderen de ondersteuning krijgen die ze zo hard nodig hebben?

Lees het volledige artikel in het Lexima Magazine 2020

Masterplan Dyslexie

Letterster sluit aan op de werkzame componenten samengesteld in opdracht van het Masterplan Dyslexie en nader bijgesteld in het kader van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie door het Nederlands Kwaliteitsinstituut.

Gezamenlijk initiatief

Letterster is een gezamenlijk initiatief van Lexima, Marant en Cedin.

Bestel Letterster

Met de inzet van onze programma’s geeft de school richting aan het Onderwijszorgtraject voor de aanpak van leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie.

Schoolaanpak

Scholen die kiezen voor het gebruik van onze software pakken leesproblemen en laaggeletterdheid effectief aan. Zij schaffen in de webshop onze producten aan en gaan er vervolgens snel mee aan de slag. De kosten van een schoolbrede licentie zijn gebaseerd op de grootte van de school.

Bestel Letterster in de webshop

Een succesvolle inzet begint bij het scheppen van de juiste randvoorwaarden. Zo moeten leerkrachten de meerwaarde van de ondersteuning zien en kunnen werken met de software. Een andere voorwaarde is dat de school over de juiste infrastructuur beschikt om er succesvol mee te werken. Verder is het cruciaal dat de ondersteuningsbehoeften van leerlingen centraal staan, het traject gedurende de gehele basisschoolperiode door loopt en de resultaten goed worden gemonitord.

Bovenschoolse aanpak

Veel onderwijsorganisaties (schoolbesturen, stichtingen en/of samenwerkingsverbanden) pakken leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie in een bovenschoolse samenwerking aan. Wij zien dat deze samenwerking de kwaliteit en continuïteit ten goede komt. Door het schaalvoordeel zijn de individuele onderwijsinstellingen verzekerd van de beste prijs.
Meer informatie over de bovenschoolse aanpak

Werken met Letterster

Bij onze programma's ontvangt u een gebruikershandleiding zodat u er direct mee aan de slag kunt. 

Bekijk het complete aanbod ondersteunende trainingen en cursussen bij 'Academie'.