Letterster pakt lees- én spellingproblemen aan

Letterster in het kort

Wil  jij op de hoogte gehouden worden over de ontwikkelingen van Letterster? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief. 

Letterster is een digitale alles-in-één-oplossing voor scholen om lees- en spellingproblemen aan te pakken. Zo geeft de school eenvoudig en doelgericht, passende ondersteuning op het gebied van lezen en spelling op ondersteuningsniveau 2 en 3. Letterster ondersteunt leerlingen in de groepen 4 tot en met 8 met lees- en/of spellingachterstanden of dyslexie. Het oefentraject van 12 weken per periode sluit naadloos aan bij de onderwijsbehoefte van de leerling. spelling op ondersteuningsniveau 3. 

Letterster ondersteunt

 • Leerlingen van groep 4 tot en met 8 die (dreigen te) stagneren in hun lees- en/of spellingontwikkeling.
 • Leerlingen die hebben gewerkt met Bouw! en die nog ondersteuning nodig hebben.
 • Leerlingen die mogelijk doorverwezen moeten worden naar de vergoede dyslexiezorg.
 • Leerlingen met dyslexie die niet in aanmerking komen voor vergoede dyslexiezorg.
 • Leerlingen met dyslexie die hun behandeltraject hebben afgerond.

Letterster is een gezamenlijk initiatief van Lexima, Marant en Cedin.

Letterster is beschikbaar voor scholen en particulieren.

Zo werkt Letterster

Met een intaketoets wordt het startniveau van de leerling bepaald en wordt het persoonlijke oefentraject samengesteld. De oefeningen in Letterster zijn volledig afgestemd op datgene wat de leerling nodig heeft op het gebied van lezen en spellen.

Letterster zorgt ervoor dat een leerling op een effectieve manier met lezen en spellen kan oefenen. De leesoefeningen maakt de leerling met een tutor of, volgens de richtlijnen van zorgniveau 3, begeleid door een professionele tutor. Door het gebruik van een heldere opzet, introductiefilm, tekstballonnen en tutorials kan de leerling snel aan de slag.

Het onderdeel spellen kan de leerling zelfstandig uitvoeren, op zorgniveau 3 zal de begeleiding worden ondersteund door een professionele tutor. De spellingcategorieën worden uitgelegd door een orthopedagoog in een video en ondersteund met steunkaarten en stappenplannen. Bij het aanleren van de spellingcategorieën volgt het programma een logische opbouw.

Na 12 weken vindt er een evaluatiemoment plaats en wordt er een nieuw programma samengesteld voor de volgende periode. Leerkrachten, leesspecialisten of IB’ers kunnen de voortgang en resultaten eenvoudig inzien.

Gebruiksvriendelijk

Letterster kenmerkt zich door zijn gebruiksvriendelijkheid. Het programma is methode-onafhankelijk en te gebruiken op alle devices, dus ook op tablets en iPads. Doordat het programma web-based is kunnen leerlingen thuis en op school inloggen met hun gebruiksnaam en wachtwoord.

Zorgniveau 3

Het programma geeft de leerling procesgerichte feedback. Het past zich aan aan het tempo en de vorderingen van de leerling waardoor hij of zij de ondersteuning krijgt die past bij zijn of haar onderwijsbehoeften. Met Letterster krijgt de leerling ondersteuning op zorgniveau 3 op het gebied van lezen en spellen.

Letterster is beschikbaar voor scholen en particulieren.

Introductievideo

Onderstaande video geeft een korte introductie van Letterster.

Demovideo aanvragen

Om een beeld te krijgen van het programma vraag je hier een online demovideo aan. Deze video geeft je in 7 minuten een overzicht van de functionaliteiten en mogelijkheden.

Vraag de Letterster demovideo aan

Effectief onderwijs met Letterster

In deze gratis webinar maak je kennis met Letterster. Met dit programma pakken scholen lees- en spellingproblemen aan. We laten zien hoe het programma leerlingen doelgericht, passende ondersteuning geeft op het gebied van lezen en spellen.

Deze webinar wordt meerder malen per maand gehouden. Bekijk hier de kalender

Inschrijven

Interventieprogramma NPO Letterster

Letterster is een digitale alles-in-één-oplossing voor scholen om lees- en spellingproblemen aan te pakken. Het ondersteunt leerlingen in de groepen 4 tot en met 8.

Toegevoegde waarde

 • Ondersteunt leerlingen met lees- en/of spellingachterstanden of dyslexie
 • Leerling kan op een effectieve manier oefenen met lezen en spellen 
 • Oefentraject sluit naadloos aan bij de onderwijsbehoefte van de leerling

Een interventieprogramma Letterster bestaat uit:

 • Licenties voor onbeperkt gebruik binnen school
 • Online vaardigheidstraining voor 2 deelnemers per school
 • Voortgangsrapportage
 • Projectbegeleiding*

  *Bij bovenschoolse inzet van 3 en 5 jaar

Voor bestaande licentiegebruikers is er een aparte dienstenpakket beschikbaar. Dit pakket bestaat uit een voortgangsrapportage en een vaardigheidstraining. Bestel dit pakket in de webshop.

Bewezen effectiviteit
Hoe past het interventieprogramma Letterster binnen het Nationaal Programma Onderwijs?
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft interventies gerubriceerd op basis van kosteneffectiviteit. De grondslag voor deze indeling ligt bij de Britse Education Endowment Foundation die de effectiviteit van interventies bij leerlingen van 5 tot 16 jaar oud heeft onderzocht. Op basis van de Teaching and Learning Toolkit van het Britse kennisinstituut kan Letterster als volgt worden beoordeeld:

Resultaten klantonderzoek

Uit onderzoek blijkt dat Letterster met name wordt ingezet bij leerlingen die een D- of E-score hebben voor spelling en/of woordlezen. Bijna 80% van de begeleiders ziet leerlingen vooruitgaan in de spellingontwikkeling. Ook de motivatie en zelfstandigheid stijgen. Driekwart geeft aan dat leerlingen graag in Letterster werken. 85% van de begeleiders ziet de meerwaarde voor de leerlingen van Letterster.

Reacties op stellingen over de inzet van Letterster

Reacties op vraag naar vooruitgang door inzet van Letterster

Adaptief

Leerlingen werken altijd op hun eigen niveau in Letterster. Iedere drie maanden wordt dit niveau bepaald en op basis hiervan komt een curriculum voor twaalf weken beschikbaar. In die periode staat wekelijks één spellingmoeilijkheid centraal en wordt daarnaast geoefend met het lezen. De geboden ondersteuning past bij de hiaten in de ontwikkeling van de leerling. 

Zelfstandig aan de slag

Het onderdeel spellen kan de leerling zelfstandig maken. Het onderdeel lezen gaat samen met een tutor. Dankzij de tutorials, uitlegvideo’s van een orthopedagoog en visuele en auditieve ondersteuning is het voor een leerling makkelijk om zelf aan de slag te gaan in Letterster.

Op school en thuis

Letterster werkt vanuit de cloud, wat inhoudt dat er op iedere plek geoefend kan worden, als er maar een internetverbinding is. Installaties zijn niet nodig. De leerling kan zowel op school als thuis aan de slag.

Rapportages

De onderwijsprofessional kan altijd zien wat de progressie van een leerling is, hoeveel minuten er per week wordt geoefend, wat voor fouten er gemaakt worden, etc. 

Wetenschappelijke onderbouwing

Door Liesbeth Tilanus is een onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van Letterster bij inzet op zorgniveau 2 en 3.
In een overzichtelijk document is beschreven welke werkzame componenten Letterster bevat. 

Achtergrond

Van letterhater naar letterster

Volgens de Onderwijsinspectie is het taalonderwijs bij meer dan 50% van de scholen niet op orde. Dit heeft tot gevolg dat een kwart van alle leerlingen (met een normale intelligentie) die de basisschool verlaten, niet goed kan lezen. Er zijn meer kinderen aangewezen op dyslexiezorg dan je op basis van de voorspellingen zou mogen verwachten. Tegelijkertijd zijn leerkrachten en IB’ers razend druk en kunnen ze vaak niet iedere leerling optimaal begeleiden. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle kinderen de ondersteuning krijgen die ze zo hard nodig hebben?

Lees het volledige artikel in het Lexima Magazine 2020

Onderzoek naar effectiviteit Letterster

Uit onderzoek  blijkt dat Letterster zeer geschikt is voor de invulling van het onderwijs op ondersteuningsniveau 2 en 3. De inzet van Letterster zorgt voor een vooruitgang op het gebied van lezen en spellen. 

Bekijk het onderzoek

Werkzame componenten Letterster

Op basis van wetenschappelijk onderzoek en jarenlange ervaring in de dyslexiezorg is helder wat werkt voor leerlingen met lees- en/of spellingproblemen. De bevindingen uit deze gecombineerde kennis is meegenomen in de ontwikkeling van Letterster. Terugkomend op de lijst met werkzame componenten, samengesteld in opdracht van het Masterplan Dyslexie en nader bijgesteld in het kader van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie door het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie en het Expertisecentrum Nederlands, wordt per component beschreven van welke effectieve aanpak bij lees- en spellingproblemen gebruik wordt gemaakt in Letterster.

Bekijk de beschrijving van de werkzame componenten

Gezamenlijk initiatief

Letterster is een gezamenlijk initiatief van Lexima, Marant en Cedin.

 • Wat is de gemiddelde oefentijd per week voor een leerling?

  Volgens de richtlijnen van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) moet er op ondersteuningsniveau 3 minimaal 60 minuten per week worden geoefend met een onderwijsprofessional. We adviseren de stof wekelijks over drie oefenmomenten van elk 20 minuten te verdelen.

  Wanneer Letterster op ondersteuningsniveau 2 wordt ingezet is de inspanningsverplichting van minimaal 60 minuten per week er niet. Dan kan de oefentijd per leerling meer variëren. Maar ook op ondersteuningsniveau 2 adviseren we om drie keer per week een oefenmoment in te plannen van 20 minuten. 

  20 minuten is precies genoeg om in een oefensessie alle onderdelen een keer te maken. Ook als een leerling alleen met lezen of alleen met spelling oefent, adviseren we drie keer per week 20 minuten te oefenen. De leerling kan per oefensessie meerdere opdrachten van één onderdeel maken. Alle opdrachten kunnen vaker dan drie keer geoefend worden.

  De exacte oefentijd is mede afhankelijk van de leeftijd: een leerling in groep 8 gaat waarschijnlijk sneller door een oefening heen dan een leerling uit groep 4. Ter indicatie van de oefentijd: er zijn in totaal 12 lessen die per week gemaakt moeten worden om de week volledig af te ronden.

 • Dient een leerling op ondersteuningsniveau 3 altijd te worden begeleid door een onderwijsprofessional?

  Volgens de richtlijnen van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD)moet er op ondersteuningsniveau 3 minimaal 60 minuten per week worden geoefend met een onderwijsprofessional.

  Bouw! is hierop een uitzondering. Grootschalig onderzoek heeft aangetoond dat het programma ook met non-professionele tutoren effectief is.

 • Sluiten leesopdrachten aan bij de spellingopdrachten?

  De woorden die gelezen worden sluiten niet aan bij de spellingcategorie die centraal staat. Het niveau van de te lezen woorden ligt op een wat hoger niveau. Dit komt doordat leerlingen op het gebied van lezen en schrijven niet dezelfde ontwikkeling doormaken. Leerlingen kunnen doorgaans een woord eerder goed lezen dan dat zij deze kunnen schrijven.

 • Leerlingen werken in Letterster met andere regels dan in de les. Is dat niet verwarrend?

  Het is niet erg dat leerlingen in de klassikale les met andere regels bezig zijn dan tijdens de begeleide één-op-één les. Bovendien gelden bij de meeste woorden meerdere spellingregels.

  Letterster kan naast elke methode worden gebruikt. Het programma richt zich op de spellingregels die de leerling nog niet beheerst. De leerling krijgt in Letterster dus regels aangeboden die al eerder in de klas zijn behandeld. Het oefentraject sluit aan bij de onderwijsbehoefte van de leerling.

 • Moet de begeleider elke les voor de leerling klaarzetten?

  Letterster is adaptief. Dat betekent dat het programma zich automatisch aanpast aan de snelheid van de leerling. Op basis van de intaketoets en de vordering bij de toetsen bepaalt het programma automatisch de volgende stap. 

 • Kan Letterster thuis worden ingezet?

  Letterster kan zowel op school als thuis gebruikt worden. Alleen geldt dat voor ondersteuning op zorgniveau 3 begeleiding plaatsvindt door een professionele ondersteuner. Op zorgniveau 2 kunnen leerlingen zelfstandig aan de slag. Op school, maar ook thuis.

Bestel Letterster

Geef met de inzet van Letterster richting aan het Onderwijszorgtraject voor de aanpak van leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie.

De kosten van een schoolbrede licentie zijn gebaseerd op de grootte van de school. 

Bestel Letterster in de webshop

Werken met Letterster

Bij onze programma's ontvang je een gebruikershandleiding zodat je er direct mee aan de slag kunt. 

Tijdens de Letterster Vaardigheidstraining maak je kennis met de mogelijkheden van het programma en wordt er dieper ingegaan op de doelgroep, de inzet en de theorie. Ook zie je de belangrijkste functies van het programma.

Bekijk het complete aanbod ondersteunende trainingen en cursussen bij 'Academie'.

Bovenschoolse aanpak

Veel onderwijsorganisaties (schoolbesturen, stichtingen en/of samenwerkingsverbanden) pakken leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie in een bovenschoolse samenwerking aan. Wij zien dat deze samenwerking de kwaliteit en continuïteit ten goede komt. Door het schaalvoordeel zijn de individuele onderwijsinstellingen verzekerd van de beste prijs.
Meer informatie over de bovenschoolse aanpak