Letterstad

Letterstad in het kort

Gestructureerde, adaptieve, online methode voor passend lees- en spellingonderwijs.

Letterstad is een systematische methode waarmee al tienduizenden leerlingen (in groep 3 en 4) hebben leren lezen en spellen. Letterstad biedt mogelijkheden voor leerlingen die moeite hebben het lezen en schrijven te leren.

 

Bestel Letterstad

Achtergrond

Letterstad is de analytisch-synthetische methode die al in 1976 verscheen en een belangrijk stempel op het lees- en spellingonderwijs heeft gedrukt. Het was de eerste methode die consequent vanuit leerpsychologische principes het leesonderwijs opzette. Harmen Kooreman, de man achter Letterstad, introduceerde het hakken en plakken. Letterstad heeft een sterke koppeling tussen het lezen en spellen. Het is een zeer gestructureerde wijze van werken. De online methode is sinds 2014 beschikbaar.

Letterstad leerroutes

Letterstad biedt differentiatiemogelijkheden met vijf leerroutes en verschillende instapniveaus die door de leerkracht of RT’er voor elke leerling individueel kunnen worden bepaald. Letterstad is methode-overstijgend inzetbaar als extra ondersteuning op ondersteuningsniveau 2 of 3 (wanneer het ingezet wordt volgens de richtlijnen van het ondersteuningsniveau ) bij lees- en/of spellingproblemen. De leerling kan de online oefeningen zelfstandig maken, op school en thuis. De leerkracht of RT’er kan diagnostische toetsen afnemen, een eind- of tussendoel bepalen en de vorderingen volgen.

 • Leren lezen-de grondige leerweg
 • Zelfstandig leren lezen – de snelle leerweg
 • Veilig leren lezen - sluit aan op leesmethode Veilig leren lezen (ondersteuningsniveau 2 en 3)
 • Remedial Teaching - ondersteuning bij specifieke leesproblemen (ondersteuningsniveau 3)
 • Letterbord – spellingmethode (ondersteuningsniveau 2 en 3)

Rapportage Letterstad

In Letterstad worden de gegevens bijgehouden van de oefenfrequentie en de oefenduur en van de resultaten van de oefeningen en toetsen. Zo ontstaat een goed inzicht in de inspanningen en de vorderingen van de leerling. Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt voor het leerlingendossier bij eventuele verwijzing naar vergoede zorg. Een voorbeeld van de rapportage in Letterstad >>.

Bestel Letterstad

Schoolbreed is preventie de meest effectieve aanpak bij lees- en spellingproblemen. Soms is het te laat voor preventie of heeft de preventieve methode onvoldoende effect gehad. Dan kan voor Letterstad worden gekozen. Letterstad is een effectieve methode voor gerichte instructie aan leerlingen met verschillende uitdagingen bij leren lezen en spellen, zoals:

 • Leerlingen die (ondanks preventieve, intensieve, gerichte oefening) zwak scoren op lezen.
 • Nieuwkomers of NT2-leerlingen die met een lees- en/of spellingsachterstand op school komen en extra ondersteuning nodig hebben bij het leren lezen en/of spellen.
 • Leerlingen met een TOS
 • Bij verlengde instructie: Letterstad biedt een systematische aanpak die de leerkracht in staat stelt effectief te differentiëren (groep 2-4 op zorgniveau 2).
 • Ter versterking van het spellingonderwijs: bijvoorbeeld voor scholen met veel taalzwakke leerlingen (voor groep 3-4 op zorgniveau 2).
 • Als remediërende methode: voor de (zeer) zwakke leerlingen bij wie achterstanden ontstaan of de leerlingen die bij de vroege screening gemist werden (voor eind groep 3 en 4 op zorgniveau 3).

Letterstad molens

Handleiding Letterstad

Er is een handleiding van de methode om met het programma te leren werken.

Demo Letterstad

Om een beter beeld van letterstad te krijgen kun je hier enkele plaatjes van oefeningen bekijken. 

Letterstad Leren Lezen Oefening 1.1: au, ei, ui - drie woorden
Letterstad Leren Lezen Oefening 1.2.1: au, ei, ui – drie woorden
Letterstad demo ui

 Toon mij alle 20 demo-oefeningen, >> 

Bestel Letterstad

Geef met de inzet van Letterstad richting aan het Onderwijszorgtraject voor de aanpak van leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie.

De kosten van een schoolbrede licentie zijn gebaseerd op de grootte van de school. 

Bestel Letterstad in de webshop

Bovenschoolse aanpak

Veel onderwijsorganisaties (schoolbesturen, stichtingen en/of samenwerkingsverbanden) pakken leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie in een bovenschoolse samenwerking aan. Wij zien dat deze samenwerking de kwaliteit en continuïteit ten goede komt. Door het schaalvoordeel zijn de individuele onderwijsinstellingen verzekerd van de beste prijs.
Meer informatie over de bovenschoolse aanpak