Dexlex verbetert spellen, taalverwerking en lezen

Dexlex in het kort

Dexlex helpt leerlingen die de spellingsregels nog niet beheersen door ze op diverse manieren aan te bieden en te trainen. Leerlingen oefenen zelfstandig met klankherkenning, klankverwerking en woordbeeld. Het programma brengt leerlingen in aanraking met duizenden unieke woorden.

Dexlex wordt veel gebruikt op de basisschool, maar biedt ook in het voortgezet onderwijs uitkomst voor leerlingen die een achterstand hebben bij spelling en extra spellingoefening nodig hebben. 

Dexlex ondersteunt 

 • Leerlingen vanaf midden groep 4 tot en met groep 8.
 • Leerlingen die een achterstand hebben bij spelling.
 • Leerlingen in het eerste jaar van het voortgezet onderwijs.

Dexlex is beschikbaar voor scholen en particulieren.

Zo werkt Dexlex

Met een uitgebreide intaketoets worden het spellingniveau, het niveau van klankverwerking en de kennis van de spellingregels bepaald. Op basis van de resultaten wordt een individueel programma samengesteld dat aansluit bij de specifieke problematiek van de leerling.

Dexlex laat leerlingen op meerdere manieren oefenen met de spellingregels die ze nog niet beheersen. Hierbij wordt spelling, klankherkenning en klankonderscheid afwisselend geoefend. De leerlingen leren eerst klanken en letters herkennen in gesproken taal, vervolgens oefenen ze met spellingregels om de juiste schrijfwijze van de woorden te leren. Het programma past zich aan aan de vordering van de leerling en breidt gaandeweg de spellingsregels uit.

Dexlex kenmerkt zich door zijn gebruiksvriendelijkheid. Het programma is methode-onafhankelijk en te gebruiken op alle devices, dus ook op tablets en iPads. Doordat Dexlex web-based is kunnen leerlingen thuis en op school inloggen met hun gebruiksnaam en wachtwoord.

De leerkracht kan alle oefenresultaten en vorderingen inzien op een uitgebreide, overzichtelijke resultatenpagina. Leerkrachten hoeven geen oefeningen klaar te zetten, maar monitoren alleen. Dexlex kan voor worden ingezet op zorgniveau 2 en als onderdeel van zorgniveau 3.

Dexlex is beschikbaar voor scholen en particulieren.

Gratis webinar

In de gratis webinar 'Kennismaken met Dexlex' vertellen wij over het remediëren van spellingproblemen. Je leert hoe Dexlex leerlingen laat oefenen met spellingsregels door ze op diverse manieren aan te bieden en te trainen. Leerlingen oefenen zelfstandig met klankherkenning, klankverwerking en woordbeeld.

Deze webinar wordt meerdere malen per maand gehouden. 

Demo aanvragen

Om een beeld te krijgen van het programma vraag je hier een demo-versie aan. 

Vraag de demo aan

Training

Haal meer uit Dexlex met de Special: spelling met BLOON en Dexlex.

De training is bedoeld voor onderwijsprofessionals die betrokken zijn bij de ondersteuning van leerlingen met spellingproblemen.

 • Hoe lang duurt de intaketest?

  Dexlex begint met een intake test om vast te stellen wat het niveau is van de spellingregels en klankherkenning. De duur van de intake varieert per kind en is onder andere afhankelijk van de leeftijd, de groep, het werktempo en de typevaardigheid van een leerling. Gemiddeld duurt de intake test tussen de  45 en 60 minuten.

  Omdat het testen best intensief kan zijn voor een kind raden we aan om de test in meerdere delen aan te bieden, Bijvoorbeeld in blokken van 15 minuten. De intaketest kan op elk moment worden afgebroken, de resultaten worden bewaard en de leerling kan de volgende keer gewoon verder waar hij of zij was gebleven.

  Als de gehele intake is afgerond zijn de resultaten beschikbaar onder 'Resultaten' in het account van de begeleider.

 • Welke spellingsregels oefent Dexlex?

  Dexlex test de kennis van de spellingsregels die een leerling gezien de groep zou moeten kennen. De spellingsregels die per groep worden geleerd zijn landelijk vastgesteld door de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO). Als een leerling is vergeten hoe de spellingsregel luidt en wordt toegepast, dan is er geschreven en gesproken uitleg beschikbaar. Deze uitleg is vooral gericht op het woordbeeld.

  Dexlex houdt rekening met het instapmoment van een gebruiker gedurende het jaar en stemt daar het aanbod van de spellingsregels op af. Gedurende het jaar voegt Dexlex automatisch nieuwe spellingsregels toe en baseert zich daarbij op de volgorde die bij de meest gebruikte spellingsmethoden wordt gehanteerd.

 • Hoe lang moet er geoefend worden?

  Het is belangrijk dat uw kind regelmatig oefent. We raden aan om per week een uur te oefenen. Verdeeld over vier maal 15 minuten, of drie keer 20 minuten. Vooral de regelmaat en consequent oefenen is hierbij van belang.

 • Waarom oefent een leerling veel met dezelfde spellingregel (of klanken)?

  Uit onderzoek is gebleken dat herhaling heel goed is voor kinderen met spelling- en/of leesproblemen of dyslexie. Hoe vaker een leerling een woord ziet, hoe beter het het woord kan onthouden en dus goed zal spellen of lezen.

  Binnen Dexlex worden oefeningen met spellingmoeilijkheden (maar ook klankherkenning en klankonderscheid) op vijf niveaus aangeboden. Dit zorgt ervoor dat een leerling stap voor stap een woord zelf leert schrijven, en daarnaast ook voldoende herhaling heeft gehad om de woorden met de juiste schrijfwijze in het hoofd te krijgen.

 • Heeft een leerling die met Dexlex werkt geen enkele ondersteuning nodig in Dexlex?

  Dexlex is geheel adaptief. Na de intake wordt een individueel programma samengesteld en oefent de leerling met de spellingsregels die het gezien de huidige groep zou moeten beheersen. Na iedere oefening van de leerling wordt het individuele oefenprogramma aangepast op de laatste resultaten.

  De leerkracht of de IB-er moet wel de resultaten monitoren. Als de hoeveelheid fouten hiertoe aanleiding geeft kan hierop een interventie door de leerkracht of IB-er plaatsvinden. Voor de motivatie van een leerling is het goed om wekelijks aandacht voor de inzet en de vorderingen te hebben.

 • Waar vind ik de resultaten van de leerling?

  Wanneer u inlogt in het begeleider of schoolaccount kunt u in het dashboard op “leerlingen” klikken (linksboven in het scherm). Er verschijnt een lijst van alle leerlingen die onder uw account vallen. Klik bij de desbetreffende leerling op het grafiekje voor de naam. Na het afnemen van de intake test zullen de resultaten hier te vinden zijn.

   

 • Waar vind ik de resultaten van mijn kind?

  Wanneer u inlogt in het familie-account kunt u in het dashboard op “kinderen” klikken (linksboven in het scherm). Er verschijnt een lijst van uw kinderen die werken met Dexlex. Klik op het grafiekje voor de naam van uw kind. Na het afnemen van de intake test zullen de resultaten hier te vinden zijn. Ook in het account van uw kind staan de resultaten van de intake test. Klik in het account op de naam van het kind (rechtsboven) en vervolgens op “Test resultaten”. Let op: de voortgang van het oefenen is alleen terug te vinden in het familie-account (of bij oefenen via school, in het schoolaccount).

Bestel Dexlex

Geef met de inzet van Dexlex richting aan het Onderwijszorgtraject voor de aanpak van leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie.

De kosten van een schoolbrede licentie zijn gebaseerd op de grootte van de school. Naast de schoolbrede licenties zij er licenties voor particulieren en licenties voor behandelpraktijken.

Bestel Dexlex in de webshop

Bovenschoolse aanpak

Veel onderwijsorganisaties (schoolbesturen, stichtingen en/of samenwerkingsverbanden) pakken leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie in een bovenschoolse samenwerking aan. Wij zien dat deze samenwerking de kwaliteit en continuïteit ten goede komt. Door het schaalvoordeel zijn de individuele onderwijsinstellingen verzekerd van de beste prijs.
Meer informatie over de bovenschoolse aanpak

Werken met Dexlex

Bij onze programma's ontvang je een gebruikershandleiding zodat je er direct mee aan de slag kunt. 

Tijdens de online training ‘Snel aan de slag met Dexlex’ zie je de belangrijkste functies van het programma. 

Bekijk het complete aanbod ondersteunende trainingen en cursussen bij 'Academie'