Zelfstandig spellingproblemen aanpakken met Dexlex

Dexlex in het kort

Dexlex helpt leerlingen die de spellingsregels nog niet beheersen door ze op diverse manieren aan te bieden en te trainen. Leerlingen oefenen zelfstandig met klankherkenning, klankverwerking en woordbeeld. Het programma brengt leerlingen in aanraking met duizenden unieke woorden, waardoor ook de woordenschat toeneemt.

Dexlex wordt veel gebruikt op de basisschool, maar biedt ook in het voortgezet onderwijs uitkomst voor leerlingen die een achterstand hebben bij spelling en extra spellingoefening nodig hebben. 

Dexlex is beschikbaar voor scholen en particulieren.

Zo werkt Dexlex

Met een uitgebreide intaketoets worden het spellingniveau, het niveau van klankverwerking en de kennis van de spellingregels bepaald. Op basis van de resultaten wordt een individueel programma samengesteld dat aansluit bij de specifieke problematiek van de leerling.

Dexlex laat leerlingen op meerdere manieren oefenen met de spellingregels die ze nog niet beheersen. Hierbij wordt spelling, klankherkenning en klankonderscheid afwisselend geoefend. De leerlingen leren eerst klanken en letters herkennen in gesproken taal, vervolgens oefenen ze met spellingregels om de juiste schrijfwijze van de woorden te leren. Het programma past zich aan aan de vordering van de leerling en breidt gaandeweg de spellingsregels uit.

Dexlex kenmerkt zich door zijn gebruiksvriendelijkheid. Het programma is methode-onafhankelijk en te gebruiken op alle devices, dus ook op tablets en iPads. Doordat Dexlex web-based is kunnen leerlingen thuis en op school inloggen met hun gebruiksnaam en wachtwoord.

De leerkracht kan alle oefenresultaten en vorderingen inzien op een uitgebreide, overzichtelijke resultatenpagina. Leerkrachten hoeven geen oefeningen klaar te zetten, maar monitoren alleen. Dexlex kan voor worden ingezet op zorgniveau 2 en als onderdeel van zorgniveau 3.

Dexlex is beschikbaar voor scholen en particulieren.

Voor wie is Dexlex

Het programma ondersteunt:

  • leerlingen vanaf midden groep 4 tot en met groep 8
  • leerlingen die een achterstand hebben bij spelling.
  • leerlingen in het eerste jaar van het voortgezet onderwijs

Gratis webinar

In de gratis webinar 'Kennismaken met Dexlex' vertellen wij over het remediëren van spellingproblemen. Je leert hoe Dexlex leerlingen laat oefenen met spellingsregels door ze op diverse manieren aan te bieden en te trainen. Leerlingen oefenen zelfstandig met klankherkenning, klankverwerking en woordbeeld.

Deze webinar wordt meerdere malen per maand gehouden. 

Demo aanvragen

Om een beeld te krijgen van het programma vraag je hier een demo-versie aan. 

Vraag de demo aan

Training

Haal meer uit Dexlex met de Special: spelling met BLOON en Dexlex.

De training is bedoeld voor onderwijsprofessionals die betrokken zijn bij de ondersteuning van leerlingen met spellingproblemen.

Bestel Dexlex

Met de inzet van onze programma’s geeft de school richting aan het Onderwijszorgtraject voor de aanpak van leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie.

Schoolaanpak

Scholen die kiezen voor het gebruik van onze software pakken leesproblemen en laaggeletterdheid effectief aan. Zij schaffen in de webshop onze producten aan en gaan er vervolgens snel mee aan de slag. De kosten van een schoolbrede licentie zijn gebaseerd op de grootte van de school.

Bestel Dexlex in de webshop

Een succesvolle inzet begint bij het scheppen van de juiste randvoorwaarden. Zo moeten leerkrachten de meerwaarde van de ondersteuning zien en kunnen werken met de software. Een andere voorwaarde is dat de school over de juiste infrastructuur beschikt om er succesvol mee te werken. Verder is het cruciaal dat de ondersteuningsbehoeften van leerlingen centraal staan, het traject gedurende de gehele basisschoolperiode door loopt en de resultaten goed worden gemonitord.

Bovenschoolse aanpak

Veel onderwijsorganisaties (schoolbesturen, stichtingen en/of samenwerkingsverbanden) pakken leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie in een bovenschoolse samenwerking aan. Wij zien dat deze samenwerking de kwaliteit en continuïteit ten goede komt. Door het schaalvoordeel zijn de individuele onderwijsinstellingen verzekerd van de beste prijs.
Meer informatie over de bovenschoolse aanpak

Familieabonnement

Gezinnen kunnen een abonnement afsluiten.

Bestel Dexlex in de webshop

Praktijklicentie

Voor behandelpraktijken is een praktijklicentie beschikbaar.

Bestel Boekies in de webshop

Werken met Dexlex

Bij onze programma's ontvang je een gebruikershandleiding zodat je er direct mee aan de slag kunt. 

Tijdens de online training ‘Snel aan de slag met Dexlex’ zie je de belangrijkste functies van het programma. 

Bekijk het complete aanbod ondersteunende trainingen en cursussen bij 'Academie'