Dexlex

Om de mogelijkheden van dit programma voor thuisonderwijs te benutten, hebben wij een korte instructie opgesteld waarmee ouders en leerlingen thuis aan de slag kunnen.

 

Product informatie

Dexlex is een online individuele methode voor leerlingen met spellingproblemen en dyslexie. Leerlingen kunnen zelfstandig aan de slag met oefeningen op klankherkenning, klankonderscheid en spelling. De leerling oefent altijd zelfstandig op zijn eigen niveau, de leerkracht hoeft nooit oefeningen klaar te zetten. De leerkracht of ouder monitort de resultaten via een uitgebreid overzicht. 

Waarom Dexlex?

Door het gebruik van woordbeelden, visuele- en auditieve ondersteuning, klankherkenning en –verwerking worden verschillende onderdelen van de hersenen die te maken hebben met het leren van taal gestimuleerd. Dit zorgt ervoor dat kinderen in gesproken taal sneller letters en klanken kunnen herkennen, vervolgens wordt geoefend met spellingregels om ook de juiste schrijfwijze van de woorden te leren. Ook wordt de woordenschat van uw kind vergroot door met duizenden unieke woorden te oefenen.

 

 Scholen      Particulier      

Interesse in een Bovenschoolse stichtingsbrede aanschaf? Mail dan naar consultancy@lexima.nl voor een offerte op maat.

Zo werkt Dexlex

Aan de hand van een intake toets wordt het spelling niveau en niveau van klankherkenning bepaald. De toets houdt rekening met het startniveau van de leerling door het groepsniveau mee te nemen. Na afloop van de toets wordt er een individueel programma voor de leerling klaargezet. Hierbij wordt spelling, klankherkenning en klankonderscheid afwisselend geoefend. Docenten of ouders hoeven dus geen oefeningen klaar te zetten, maar monitoren alleen. Leerlingen krijgen alle spellingregels (m.u.v. werkwoordspelling) van de basisschool automatisch voorgeschoteld.

De spellingsregels die geleerd moeten worden per groep zijn landelijk vastgesteld door de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO). De veel gebruikte spellingmethoden zijn hierop gebaseerd. Dexlex voegt gedurende het jaar automatisch nieuwe spellingsregels toe en baseert zich daarbij op de volgorde die bij de meest gebruikte spellingsmethoden wordt gehanteerd. Tijdens het werken met Dexlex kan uw kind werken op zijn eigen niveau, maar er wordt ook telkens nieuwe lesstof toegevoegd. Bij Dexlex krijgt uw kind dus ook alle nieuwe stof van de groep in zijn oefenprogramma terug. Het is belangrijk om op school te overleggen dat uw kind werkt met Dexlex. Wellicht kunnen zij met de resultaten meekijken of extra ondersteuning geven waar nodig.

Klik hier voor het aanvragen van de 30 dagen proefperiode >>

Dexlex en BLOON

Gebruikt u Dexlex voor de zorgleerlingen, maar bent u nog op zoek naar een programma dat door de hele klas kan worden gebruikt voor spelling. BLOON biedt daar een oplossing voor.

BLOON is een methode-onafhankelijk programma om spelling mee te oefenen. Er kan gebruik gemaakt worden van bestaande woordenlijsten, maar leerkrachten/begeleiders kunnen ook eigen lijsten maken. Hierdoor kan de stof die in de klas behandeld is, direct worden geoefend met BLOON.

BLOON wordt gebruikt voor leerlingen van groep 3 t/m groep 8 en kan ingezet worden op zorgniveau 2. Leesspecialisten en RT'ers kunnen BLOON ook inzetten om zwakke spellers zoveel mogelijk visuele woordbeelden te laten inprenten. Deze woordbeelden worden door de leerlingen zelf auditief ondersteund omdat ze de woorden hardop lezen.

De letters van BLOON staan voor: 

 Demo

Demo aanvragen

Training

Haal meer uit Dexlex met een training voor onderwijsprofessionals.

De training is bedoeld voor onderwijsprofessionals die betrokken zijn bij de ondersteuning van leerlingen met spellingproblemen.