BLOON oefent de spelling

BLOON in het kort

BLOON is het meest gebruikte oefenprogramma voor spelling. De letters van BLOON staan voor Bekijken, Lezen, Omdraaien, Opschrijven en Nakijken. Leerlingen oefenen met de spellingregels die in de klas zijn aangeboden. De regels worden verder ingeoefend door het werken in BLOON. 

BLOON wordt veel gebruikt op de basisschool, maar biedt ook in het voortgezet onderwijs uitkomst, bijvoorbeeld bij het leren van de moderne vreemde talen. De methode biedt oplossingen voor het aanleren van de juiste uitspraak en schrijfwijze, dit geldt met name voor klankzuivere talen en talen die dicht bij de moedertaal staan.

BLOON is beschikbaar voor scholen en behandelpraktijken.

Zo werkt BLOON

Leerlingen oefenen in BLOON de spellingregels die in de klas zijn aangeboden. Werken met BLOON is flexibel. Doordat woordenlijsten zowel aan de groep als aan individuele leerlingen worden aangeboden, is de oefening afgestemd op de behoefte van de leerling. BLOON heeft diverse overhoormethodes waaronder meerdere spelvormen, een kleurenpalet dat kan aansluiten bij de gebruikte lesmethode en de mogelijkheid om de woorden te hakken en te plakken

BLOON kenmerkt zich door zijn gebruiksvriendelijkheid. Het programma is methode-onafhankelijk en te gebruiken op alle devices, dus ook op tablets en iPads. Doordat het programma web-based is kunnen leerlingen thuis en op school inloggen met hun gebruiksnaam en wachtwoord.

BLOON heeft een uitgebreide module voor leerkrachten. Zij kunnen gebruikmaken van de standaardwoordenlijsten en zelf op maat gemaakte woordenlijsten invoeren. Leerkrachten kunnen ook onderling woordenlijsten delen.

Rapportage

Na het oefenen kan de leerkracht een overzicht van de resultaten van de leerlingen inzien. Zowel een totaaloverzicht van de groep als een individueel overzicht behoort tot de mogelijkheden. De leerkracht krijgt hiermee inzicht in de gemaakte fouten en kan de leerling waar nodig bijsturen. Leerkrachten kunnen een persoonlijk bericht achterlaten voor een leerling, eventueel met een sticker als beloning.

Oorsprong

BLOON is ontstaan als oefenvorm bij Retentietraining. Dit is een intensieve training die remedial teachers inzetten om zwakke, niet-regelgevoelige spellers zoveel mogelijk visuele woordbeelden te laten inprenten. 

BLOON is beschikbaar voor scholen en behandelpraktijken.

Voor wie is BLOON?

Het programma ondersteunt:

  • leerlingen van groep 3 t/m groep 8 op zorgniveau 1 en 2 of onderdeel van zorgniveau 3
  • zwakke spellers
  • leerlingen in VO voor leren van moderne vreemde talen

Gratis webinar

In de gratis webinar 'Kennismaken met BLOON' vertellen wij over het aanpakken van spellingproblemen. Je leert hoe BLOON leerlingen laat oefenen met de spellingregels. Leerlingen leren een regel en passen hem toe met verschillende woorden.

Deze webinar wordt meerdere malen per maand gehouden. 

Maak kennis met BLOON

Demo aanvragen

Om een beeld te krijgen van het programma vraag je hier een online demo aan. In de demo geven wij een overzicht van de functionaliteiten en mogelijkheden.

Vraag de demovideo aan

Thuisonderwijs met BLOON

Om de mogelijkheden van dit programma voor thuisonderwijs te benutten, hebben wij een korte instructie opgesteld waarmee ouders en leerlingen thuis aan de slag kunnen.

Voor leerkrachten

Leerkrachten voeren zelf woordenlijsten in, maar kunnen ook gebruikmaken van de woordenlijsten van BLOON. Ook is het mogelijk om materialen uit te wisselen.

Stappenplan woordenlijsten en lesideeën kopiëren

Bekijk enkele ideeën om leerlingen thuis met BLOON te laten werken:

Stappenplan voor een spellingles op afstand 

Voorbeeldles BLOON groep 3 (sch- en schr-)

Voorbeeldles BLOON groep 4 (-eer, -oor, -eur)

Voorbeeldles BLOON groep 5 (verkleinwoorden)

Voorbeeldles BLOON groep 6 (c klinkt als een k) 

Voorbeeldles BLOON groep 7 (-isch of -ische) 

Voorbeeldles BLOON groep 8 (x, q, y)

Bestel BLOON

Met de inzet van onze programma’s geeft de school richting aan het Onderwijszorgtraject voor de aanpak van leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie.

Schoolaanpak

Scholen die kiezen voor het gebruik van onze software pakken leesproblemen en laaggeletterdheid effectief aan. Zij schaffen in de webshop onze producten aan en gaan er vervolgens snel mee aan de slag. De kosten van een schoolbrede licentie zijn gebaseerd op de grootte van de school.

Bestel BLOON in de webshop

Een succesvolle inzet begint bij het scheppen van de juiste randvoorwaarden. Zo moeten leerkrachten de meerwaarde van de ondersteuning zien en kunnen werken met de software. Een andere voorwaarde is dat de school over de juiste infrastructuur beschikt om er succesvol mee te werken. Verder is het cruciaal dat de ondersteuningsbehoeften van leerlingen centraal staan, het traject gedurende de gehele basisschoolperiode door loopt en de resultaten goed worden gemonitord.

Bovenschoolse aanpak

Veel onderwijsorganisaties (schoolbesturen, stichtingen en/of samenwerkingsverbanden) pakken leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie in een bovenschoolse samenwerking aan. Wij zien dat deze samenwerking de kwaliteit en continuïteit ten goede komt. Door het schaalvoordeel zijn de individuele onderwijsinstellingen verzekerd van de beste prijs.
Meer informatie over de bovenschoolse aanpak

Praktijklicentie

Voor behandelpraktijken is een praktijklicentie beschikbaar.

Bestel BLOON bin de webshop

Werken met BLOON

Bij onze programma's ontvang je een gebruikershandleiding zodat je er direct mee aan de slag kunt. 

Tijdens de online training ‘Snel aan de slag met BLOON’ zie je de belangrijkste functies van het programma. 

Bekijk het complete aanbod ondersteunende trainingen en cursussen bij 'Academie'