BLOON oefent de spelling

BLOON in het kort

BLOON is het meest gebruikte oefenprogramma voor spelling. De letters van BLOON staan voor Bekijken, Lezen, Omdraaien, Opschrijven en Nakijken. Leerlingen oefenen met de spellingregels die in de klas zijn aangeboden. De regels worden verder ingeoefend door het werken in BLOON. 

BLOON wordt veel gebruikt op de basisschool, maar biedt ook in het voortgezet onderwijs uitkomst, bijvoorbeeld bij het leren van de moderne vreemde talen. De methode biedt oplossingen voor het aanleren van de juiste klank-tekenkoppeling van een vreemde taal, dit geldt met name voor klankzuivere talen en talen die dicht bij de moedertaal staan. Hoe dit werkt lees je in het artikel BLOON bij Frans en Duits.

BLOON ondersteunt

 • Leerlingen van groep 3 t/m groep 8 op zorgniveau 1 en 2 of onderdeel van zorgniveau 3.
 • Zwakke spellers.
 • Leerlingen in VO voor leren van moderne vreemde talen.

BLOON is beschikbaar voor scholen en behandelpraktijken.

Zo werkt BLOON

Leerlingen oefenen in BLOON de spellingregels die in de klas zijn aangeboden. Werken met BLOON is flexibel. Doordat woordenlijsten zowel aan de groep als aan individuele leerlingen worden aangeboden, is de oefening afgestemd op de behoefte van de leerling. BLOON heeft diverse overhoormethodes waaronder meerdere spelvormen, een kleurenpalet dat kan aansluiten bij de gebruikte lesmethode en de mogelijkheid om de woorden te hakken en te plakken

BLOON kenmerkt zich door zijn gebruiksvriendelijkheid. Het programma is methode-onafhankelijk en te gebruiken op alle devices, dus ook op tablets en iPads. Doordat het programma web-based is kunnen leerlingen thuis en op school inloggen met hun gebruiksnaam en wachtwoord.

BLOON heeft een uitgebreide module voor leerkrachten. Zij kunnen gebruikmaken van de standaardwoordenlijsten en zelf op maat gemaakte woordenlijsten invoeren. Leerkrachten kunnen ook onderling woordenlijsten delen.

Rapportage

Na het oefenen kan de leerkracht een overzicht van de resultaten van de leerlingen inzien. Zowel een totaaloverzicht van de groep als een individueel overzicht behoort tot de mogelijkheden. De leerkracht krijgt hiermee inzicht in de gemaakte fouten en kan de leerling waar nodig bijsturen. Leerkrachten kunnen een persoonlijk bericht achterlaten voor een leerling, eventueel met een sticker als beloning.

Oorsprong

BLOON is ontstaan als oefenvorm bij Retentietraining. Dit is een intensieve training die remedial teachers inzetten om zwakke, niet-regelgevoelige spellers zoveel mogelijk visuele woordbeelden te laten inprenten. 

BLOON is beschikbaar voor scholen en behandelpraktijken.

Gratis webinar

In de gratis webinar 'Kennismaken met BLOON' vertellen wij over het aanpakken van spellingproblemen. Je leert hoe BLOON leerlingen laat oefenen met de spellingregels. 

Deze webinar wordt meerdere malen per maand gehouden. 

Demo aanvragen

Om een beeld te krijgen van het programma vraag je hier een online demo aan. Op de demo-pagina krijg je een overzicht van de functionaliteiten en mogelijkheden.

Vraag de demo aan

Interventieprogramma NPO BLOON

BLOON is het meest gebruikte oefenprogramma voor spelling. Leerlingen oefenen met woorden die passen bij de spellingregels die in de klas zijn aangeboden.

Toegevoegde waarde

 • Sluit aan op behandelde lesstof
 • Zowel klassikaal in te zetten als op maat
 • Leerkrachten kunnen onderling woordenlijsten delen

Een interventieprogramma BLOON bestaat uit:

 • Licenties voor onbeperkt gebruik binnen school
 • Online vaardigheidstraining voor 2 deelnemers per school
 • Voortgangsrapportage
 • Projectbegeleiding*

  *Bij bovenschoolse inzet van 3 en 5 jaar

Voor bestaande licentiegebruikers is er een aparte dienstenpakket beschikbaar. Dit pakket bestaat uit een voortgangsrapportage en een vaardigheidstraining. Bestel dit pakket in de webshop.

Bewezen effectiviteit
Hoe past het interventieprogramma BLOON binnen het Nationaal Programma Onderwijs?
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft interventies gerubriceerd op basis van kosteneffectiviteit. De grondslag voor deze indeling ligt bij de Britse Education Endowment Foundation die de effectiviteit van interventies bij leerlingen van 5 tot 16 jaar oud heeft onderzocht. Op basis van de Teaching and Learning Toolkit van het Britse kennisinstituut kan BLOON als volgt worden beoordeeld:

Resultaten klantonderzoek

Uit onderzoek blijkt dat BLOON op de helft van de scholen wordt ingezet voor de hele klas. Bij de rest werken leerlingen ermee die een D- of E-score hebben voor spelling. Het werken heeft effect, want meer dan driekwart ziet vooruitgang bij de lees- en spellingontwikkeling. Alle respondenten zien de meerwaarde voor de leerlingen van BLOON.

Reacties op stellingen over de inzet van BLOON

Reacties op vraag naar vooruitgang door inzet van BLOON

Zelfstandig aan de slag

Leerkrachten zetten zelfgemaakte of standaard woordenlijsten klaar voor de groep of voor een individuele leerling. Leerlingen werken zelfstandig met deze woordenlijsten.

Op school en thuis

BLOON werkt in de cloud. Dit betekent dat er op elk device met een internetverbinding gewerkt worden.

Rapportages

Na het oefenen kan een leerkracht op groeps- en leerlingniveau de resultaten bekijken en zo waar nodig bijsturen.

Thuisonderwijs met BLOON

Om de mogelijkheden van dit programma voor thuisonderwijs te benutten, hebben wij een korte instructie opgesteld waarmee ouders en leerlingen thuis aan de slag kunnen.

Voor leerkrachten

Leerkrachten voeren zelf woordenlijsten in, maar kunnen ook gebruikmaken van de woordenlijsten van BLOON. Ook is het mogelijk om materialen uit te wisselen.

Stappenplan woordenlijsten en lesideeën kopiëren

Bekijk enkele ideeën om leerlingen thuis met BLOON te laten werken:

Stappenplan voor een spellingles op afstand 

Voorbeeldles BLOON groep 3 (sch- en schr-)

Voorbeeldles BLOON groep 4 (-eer, -oor, -eur)

Voorbeeldles BLOON groep 5 (verkleinwoorden)

Voorbeeldles BLOON groep 6 (c klinkt als een k) 

Voorbeeldles BLOON groep 7 (-isch of -ische) 

Voorbeeldles BLOON groep 8 (x, q, y)

Bestel BLOON

Geef met de inzet van BLOON richting aan het Onderwijszorgtraject voor de aanpak van leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie.

De kosten van een schoolbrede licentie zijn gebaseerd op de grootte van de school. Naast de schoolbrede licenties zij er licenties voor behandelpraktijken.

Bestel BLOON in de webshop

Werken met BLOON

Bij onze programma's ontvang je een gebruikershandleiding zodat je er direct mee aan de slag kunt. 

Tijdens de online training ‘Snel aan de slag met BLOON’ zie je de belangrijkste functies van het programma. 

Bekijk het complete aanbod ondersteunende trainingen en cursussen bij 'Academie'

Bovenschoolse aanpak

Veel onderwijsorganisaties (schoolbesturen, stichtingen en/of samenwerkingsverbanden) pakken leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie in een bovenschoolse samenwerking aan. Wij zien dat deze samenwerking de kwaliteit en continuïteit ten goede komt. Door het schaalvoordeel zijn de individuele onderwijsinstellingen verzekerd van de beste prijs.
Meer informatie over de bovenschoolse aanpak