Wat zijn dyslexie hulpmiddelen?

Auteur: Marrith Hoenderken, Lexima Academie, September 2016

Dyslexie hulpmiddelen zijn niet meer weg te denken uit het onderwijs, duizenden leerlingen hebben er al profijt van. In dit artikel komen de belangrijkste aspecten naar voren om een goede keuze te maken voor dyslexiesoftware, passend bij de behoeften van de leerling en de onderwijssituatie.

Waarom kiezen voor compenserende dyslexie hulpmiddelen?

dyslexie hulpmiddelenDyslexiesoftware wordt ingezet met als primair doel om belemmeringen bij lezen, schrijven en studeren te compenseren en daarmee leerlingen uit te dagen op hun eigen cognitieve niveau. Uit diverse onderzoeken blijkt echter dat het inzetten van compenserende dyslexiesoftware niet alleen een positief effect heeft op de lees- en schrijfprestaties, ook zijn er duidelijke positieve effecten op het sociaal emotioneel functioneren. De inzet van compenserende dyslexiesoftware heeft een gunstige invloed op de zelfredzaamheid, motivatie, aandacht en concentratie. Allemaal factoren die een grote impact hebben op de prestaties en het zelfbeeld.

Remediëren en/of compenseren?

Op de basisschool en tijdens de behandeling wordt getracht de achterstanden van leerlingen met dyslexie op het vlak van lezen en spellen aan te pakken en weg te werken
(remediëren). Natuurlijk is het van belang om goed te blijven oefenen. Naast de begeleiding of behandeling kan de leerling echter in de dagelijkse praktijk compenserende dyslexiesoftware gebruiken. Zodat de belemmeringen ten gevolge van dyslexie worden verminderd. Kortom, remediëren en compenseren gaan goed samen, deze strategieën worden in de praktijk succesvol naast elkaar ingezet.

Waar moet ik op letten bij het maken van de juiste keuze?

Er zijn verschillende hulpmiddelen voor dyslexie beschikbaar. Bij lichte dyslexie kan simpele voorleessoftware of een Daisyspeler volstaan maar meestal biedt dit onvoldoende hulp. Vaak hebben leerlingen een brede ondersteuningsvraag en beperkt de dyslexie zich niet enkel tot een leesprobleem. Daarom is er software beschikbaar die ondersteuning biedt bij het technisch- en begrijpend lezen, maar ook bij het spellen, het schrijven, vergroten van de woordenschat, het aanleren van vreemde talen, en bij het ontwikkelen van studievaardigheden. Met deze enorme diversiteit aan functionaliteiten kan een juiste keuze maken lastig zijn.

keuze dyslexiesoftwareIn dit artikel gebruiken we daarom het schema van Raskind en Stanberry (2008) om de belangrijkste aspecten voor het maken van een juiste keuze te beschrijven.

Zoals eerder genoemd zijn de individuele verschillen bij leerlingen met dyslexie groot.
Daarnaast zijn de situaties wat betreft beleid en ICT bij onderwijsinstellingen wisselend.
Voor het maken van een juiste keuze voor een hulpmiddel draait het daarom om vier
componenten: individu, taak, technologie en context.

Individu en taak
Iedere leerling met dyslexie ervaart andere belemmeringen. De eerste stap bestaat daarom uit het goed inventariseren op welke vlakken de leerling een ondersteunings-behoefte heeft.

Technisch- en begrijpend lezen

Leerlingen met dyslexie hebben een probleem met het technisch lezen, het
verklanken (decoderen) van geschreven letters is onvoldoende geautomatiseerd.
Doordat het decodeerproces bij het lezen veel aandacht vergt is er minder aandacht
voor de inhoud van de tekst (het begrijpen van de tekst). Dyslexie hulpmiddelen kiezenBovendien lezen veel
leerling met dyslexie regelmatig woorden fout waardoor zinnen een andere betekenis
kunnen krijgen. Kortom, problemen met technisch lezen belemmeren ook het
begrijpend lezen. 

lees het hele artikel>>