Wanneer zet ik hulpmiddelen in bij dyslexie?

Bron: Gepubliceerd in Nieuwsbrief LBib, Ria Janssen, februari 2011

Hulpmiddelen bij dyslexie zijn niet meer weg te denken. Talloze leerlingen hebben er al profijt van. Masterplan Dyslexie is heel helder over het inzetten van hulpmiddelen:

“Het is belangrijk om al vroeg (in groep 3 of 4) hulpmiddelen in te zetten, zodra u merkt dat een leerling problemen heeft met leren lezen of spellen:

• het voorkomt dat de leerling een informatieachterstand oploopt bij
andere vakken;
• het verhoogt de leesvaardigheid als de leerling meeleest bij een voorgelezen
tekst;
• het laat de leerling de voordelen van de hulpmiddelen ervaren en voorkomt dat
zich ervoor schamen (in de puberteit) op een moment dat de hoeveelheid zelfstandig te verwerken leesstof toeneemt (in het voortgezet onderwijs).”

De keuze van het meest passende dyslexie-ICT hulpmiddel is afhankelijk van de aard en
de ernst van de dyslexie. Hulpmiddelen zijn voor de educatieve ontwikkeling noodzakelijk:
• als er sprake is van ernstige of complexe dyslexie. We spreken van ernstige dyslexie eanneer de scores van een leerling horen bij de laagste 10% van het normgemiddelde bij lezen óf bij <16% op het gebied van lezen en de laagste 10% op het normgemiddelde bij spelling (Blomert 2006). Bij complexe dyslexie is sprake van comorbiditeit.
• als er onvoldoende vooruitgang in de behandeling is (80% beheersingsnorm protocol Ruijssenaars e.a.).
• als er sprake is van een (dreigende) leerachterstand op de andere schoolvakken dan technisch lezen en spelling, ongeacht de aard en ernst van het lees-/spellingprobleem.
• als het competentiegevoel en de zelfredzaamheid van het kind versterkt dienen te worden om schoolmoeheid, demotivatie en uitval te voorkomen.

Lees het hele artikel >>