Ondersteuning studenten met dyslexie

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op de Lexima nieuwsbrief

Bachelor thesis Dyslexie, Esther Rensman, Hogeschool Rotterdam i.s.m. Dyslexie Centrum Rotterdam 5 juni 2015

Studenten met dyslexieIn deze bachelor thesis is onderzocht hoe de keuzemodule ‘Dyslexie en studievaardigheden deel 1 en deel 2’ ondersteuning kan bieden voor de bijkomende sociale en emotionele problemen van dyslexie.

Onder bijkomende sociale en emotionele problemen van dyslexie wordt in dit onderzoek verstaan: ‘Faalangst, laag zelfbeeld, perfectionisme, stress en het over grenzen gaan van de dyslectische student’. 

De aanleiding voor de bachelor thesis ontstond doordat de onderzoeker ervaringsdeskundige is op het gebied van dyslexie en sociale en emotionele problemen en in contact kwam met de opdrachtgever, orthopedagoog-generalist. De opdrachtgever verzorgt de keuzemodule ‘Dyslexie en studievaardigheden deel 1 en deel 2’ en is verder de oprichter van het Dyslexie Centrum Rotterdam. De onderzoeker en de opdrachtgever kwamen gezamenlijk tot de conclusie dat de dyslectische studenten aan de Hogeschool van Rotterdam al ondersteuning krijgen bij de spelling- en taalproblemen van dyslexie, maar dat er voor de bijkomende sociaal-emotionele problemen van dyslexie nog geen ondersteuning aangeboden wordt.

Bij het classificeren van een stoornis wordt er gebruik gemaakt van drie onderdelen: ‘stoornis, beperking en handicap’. De handicap is een subjectieve beleving, verschillend bij ieder persoon waarbij de risico- en beschermingsfactoren een sturende rol hebben. Het onderzoek werd gericht op ‘Faalangst, laag zelfbeeld, perfectionisme, stress en het over de eigen grenzen gaan’. Er is voor deze vijf problemen gekozen omdat deze het meest voorkomen in de combinatie studeren en dyslexie.

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat 76,2% van de studenten die de enquête ingevuld hebben een of meerdere bijkomende sociale en emotionele problemen van dyslexie ervaren bij het studeren. Voor 82,5% van de studenten vormen de sociale en emotionele problemen een (matige of zware) belemmering tijdens het studeren. De studenten geven aan dat er behoefte is aan informatieve ondersteuning, namelijk 51,3%. De alomvattende conclusie van de bachelor thesis is dan ook dat de keuzemodule ‘Dyslexie en studievaardigheden deel 1 en deel 2’ dyslectische studenten van de Hogeschool van Rotterdam kunnen ondersteunen bij het omgaan met de bijkomende sociale en emotionele problemen door informatieve ondersteuning aan te bieden en kennis en begrip te creëren bij docenten en studenten. Een discussiepunt is de generaliseerbaarheid van het onderzoek.

De ondersteuning voor de bijkomende sociale en emotionele problemen bij dyslexie is vormgegeven in een informatieve reader voor docent en student. Deze reader bevat informatie over ‘faalangst, laag zelfbeeld, perfectionisme, stress en over grenzen gaan’. De reader is ingedeeld met aan het begin van elk hoofdstuk een mindmap, wetenschappelijke informatie, tips voor studenten en tips voor docenten. Studenten zullen de reader ontvangen vanuit de keuzemodule Dyslexie en studievaardigheden deel een. De reader kan geïmplementeerd worden bij alle docenten en docenten in opleiding zodat de kennis over het ondersteunen van dyslectische studenten met sociale en emotionele bijkomende problemen vergroot wordt.

Lees de hele thesis >>