Lexima Magazine

Het Lexima Magazine is een uitgave van Lexima. Het magazine bevat reportages, portretten, wetenschappelijke achtergronden, interviews, meningen, tips en adviezen over de uitdagingen en digitale kansen bij dyslexie, laaggeletterdheid en andere lees-, schrijf- en taalproblemen.

Bekijk het Lexima Magazine online

Lexima Magazine 2021
Lexima Magazine 2021
Lexima Magazine 2020
Lexima Magazine 2020
 
Lexima Magazine 2019
Lexima Magazine 2019

Lexima Magazine 2018

Lexima Magazine 2017

Het Lexima Magazine wil mensen die betrokken zijn bij lees- en/of spellingproblemen informeren over preventie, behandeling en compen­serende oplossingen. We mikken op de leerkracht die zich zorgen maakt om de leesachterstanden bij haar leerlingen, de schoollei­der die goede ondersteuning wil voor de leerlingen met dyslexie, de studiebegeleider die studenten die het Nederlands niet goed beheersen vooruit wil helpen of de leidinggevende die laaggeletterde medewerkers optimaal wil laten presteren. Maar natuurlijk ook op de ouders die zich zorgen maken over hun kind, de dyslexie behandelaar die met toewijding hulp biedt, de student die het vanwege zijn han­dicap maar niet lukt zijn examens goed te maken of de partner van een volwassene die nauwelijks kan lezen.