Lexima Magazine

LEXIMA MAGAZINE is een uitgave van Lexima. Het Lexima Magazine bevat reportages, portretten, wetenschappelijke achtergronden, interviews, meningen, tips en adviezen over de uitdagingen en digitale kansen bij dyslexie, laaggeletterdheid en andere lees-, schrijf- en taalproblemen.

Lees het Lexima Magazine nr1 (jan '17) online

 


LEXIMA MAGAZINE wil mensen die betrokken zijn bij lees- en/of spellingproblemen informeren over preventie, behandeling en compen­serende oplossingen. We mikken op de leerkracht die zich zorgen maakt om de leesachterstanden bij haar leerlingen, de schoollei­der die goede ondersteuning wil voor de leerlingen met dyslexie, de studiebegeleider die studenten die het Nederlands niet goed beheersen vooruit wil helpen of de leidinggevende die laaggeletterde medewerkers optimaal wil laten presteren. Maar natuurlijk ook op de ouders die zich zorgen maken over hun kind, de dyslexie behandelaar die met toewijding hulp biedt, de student die het vanwege zijn han­dicap maar niet lukt zijn examens goed te maken of de partner van een volwassene die nauwelijks kan lezen.

Vraag een gratis exemplaar aan van Lexima Magazine nr2 (nov '17) 

Abonnementen

LEXIMA MAGAZINE verschijnt ten­minste tweemaal per jaar en wordt gratis verspreid aan onderwijsin­stellingen en behandelinstituten. Wilt u verzekerd zijn van vaste toezending van een persoonlijk exemplaar van LEXIMA MAGAZINE, neem dan een abonnement voor € 9,90 per jaar. 

Vraag een abonnement aan

Lexima Magazine