Lexima Magazine

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op de Lexima nieuwsbrief

LEXIMA MAGAZINE is een uitgave van Lexima. Het Lexima Magazine bevat reportages, portretten, wetenschappelijke achtergronden, interviews, meningen, tips en adviezen over de uitdagingen en digitale kansen bij dyslexie, laaggeletterdheid en andere lees-, schrijf- en taalproblemen.

Lexima Magazine 2019
Lees nr1 digitaal Lees nr2 digitaal Lees nr3 digitaal

LEXIMA MAGAZINE wil mensen die betrokken zijn bij lees- en/of spellingproblemen informeren over preventie, behandeling en compen­serende oplossingen. We mikken op de leerkracht die zich zorgen maakt om de leesachterstanden bij haar leerlingen, de schoollei­der die goede ondersteuning wil voor de leerlingen met dyslexie, de studiebegeleider die studenten die het Nederlands niet goed beheersen vooruit wil helpen of de leidinggevende die laaggeletterde medewerkers optimaal wil laten presteren. Maar natuurlijk ook op de ouders die zich zorgen maken over hun kind, de dyslexie behandelaar die met toewijding hulp biedt, de student die het vanwege zijn han­dicap maar niet lukt zijn examens goed te maken of de partner van een volwassene die nauwelijks kan lezen.