Dyslexie Leesproblemen voorkomen met Bouw!

Bron: Didactief-special Leesproblemen, juni 2014, Aryan van der Leij. Special gemaakt in opdracht en met financiële bijdrage van de UvA, Lexima en expertisecentrum Het ABC.

De UvA-onderzoekers selecteerden in 2 experimenten ruim 200 jonge leerlingen die voordat ze met lezen begonnen al grote kans liepen op leesproblemen omdat ze zwak waren in letterkennis en klankbewustzijn. Dit werd geconstateerd op basis van standaardtoetsen na voorselectie door de leraren.

In experiment I werden 137 leerlingen aan het begin van groep 3 geselecteerd. Ongeveer de helft (71; de overige waren controleleerlingen) volgde het programma vanaf oktober tot halverwege groep 4 op school, met een maximum van tien minuten per keer en maximaal vier keer per week. De tutoren bestonden uit ouderejaarsleerlingen, vrijwilligers of onderwijsassistenten/ stagiaires en enkele eigen ouders. Soms werd eerder gestopt als het programma afgerond was, soms werd, als dat nodig was, langer doorgegaan. Het bleek essentieel dat de leerlingen het programma in elk geval afmaakten. Ze moesten dus intensief en langdurig oefenen. Was dat het geval, dan lazen de leerlingen veel beter dan leerlingen die Bouw! niet kregen. Direct na afloop, maar ook in groep 5, een jaar na de interventie. De Bouw!-groep presteerde gemiddeld, de groep die de interventie niet kreeg, bleef zwak lezen. Ook het lezen van onbekende woorden, tekstlezen en spelling gingen vooruit.

Langdurig oefenen

Conclusie: Bouw! helpt dyslexie voorkomen bij meer dan de helft van de leerlingen met een dubbel risico. Bij leerlingen met een enkelvoudig risico – omdat thuis bijvoorbeeld weinig gelezen wordt of vanwege anderstaligheid - komen leesproblemen vrijwel geheel niet meer voor, in tegenstelling tot de leerlingen die het programma niet kregen. Het inzetten van (dure) voorzieningen binnen en buiten de school wordt hiermee aanzienlijk minder noodzakelijk. Bijkomend voordeel is dat het programma, als het gaat om differentiatie, de groepsleraar ontlast omdat het supplementair is aan wat er in de klas gebeurt. Voorwaarde is wel dat langdurig en intensief wordt geoefend en dat de leerling het programma geheel doorloopt. Dat kost bij de dubbele risicogroep meer tijd dan bij de enkelvoudige.

Het onderzoeksproject Bouw! is gesubsidieerd door het ministerie van Onderwijs in het kader van het actieprogramma Onderwijsbewijs.  

Lees het hele artikel >>