Dyslexie bij volwassenen

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op de Lexima nieuwsbrief

Bron: Lexima, Marrit Prins, januari 2012

Enquête resultaten

Dyslexie komt niet alleen voor bij kinderen, maar natuurlijk ook bij volwassenen. Lexima wil haar ervaring ook graag inzetten om volwassenen met dyslexie te helpen, zodat talent beter benut wordt. Om onze kennis en ervaring in te zetten voor volwassenen moet er eerst meer bekendheid komen over dyslexie onder de generatie die op school meestal nog dom of lui werd genoemd. We wilden graag meer inzicht krijgen in de praktijk en beter weten welke belemmeringen volwassenen met dyslexie ervaren op hun werk. Om die reden hebben we in december een enquête gehouden onder volwassenen met dyslexie. Van de 129 mensen die de enquête hebben ingevuld zijn er 86 die vermoeden of weten dat ze dyslectisch zijn, waarvan 32 personen een dyslexieverklaring hebben.

Dyslexie bij volwassenen

 

De gegevens van deze 86 respondenten hebben we verder geanalyseerd. 80 % heeft betaald werk, waarvan 8 mensen als zzp-er werken. In de rest van de situaties is dus sprake van een werkgever en collega’s.

Dyslexie bekend op het werk?

Het vermoeden dat veel mensen niet op hun werk vertellen dat ze dyslectisch zijn, komt ook uit deze enquête naar voren. Bij slechts 57% van de respondenten is op het werk bekend dat hij of zij dyslectisch is. Dit bevestigt dat het nog steeds niet vanzelfsprekend is hierover te praten. Als we alleen kijken naar werkgevers die op de hoogte zijn van dyslexie van de medewerker, valt op dat 78% van deze werkgevers op zijn minst een beetje begrip toont. Toch wordt er in 50% geen ondersteuning geboden.

Dyslexie op het werk

 

Hoe staan uw collega's tegenover dyslexie?

In veel gevallen is dit wellicht geen onwil maar eerder onbekendheid met de mogelijkheden. Bij 80% van de mensen waar bekend is op het werk dat ze dyslectisch zijn, is er begrip bij collega’s. Het ligt dan voor de hand te denken dat collega’s taken die lastig zijn overnemen en/of rekening houden met problemen die samenhangen met dyslexie.

“Dat ik dyslexie heb hang ik niet aan de grote klok ik vertel het alleen aan mijn collega’s omdat ik hun soms om hulp vraag en dan ook nog alleen als het niet anders kan.”

Begrip bij werkgever en collega’s is natuurlijk heel positief, maar niet voldoende wanneer je vastloopt in bijscholing of door reorganisatie een andere functie krijgt of zelfs ontslag dreigt.

“Het is moeilijk voor niet dyslectici te begrijpen wat dyslexie is, net zoals het voor dyslectici moeilijk is om te begrijpen wat het is om geen dyslexie te hebben. De manier van handelen en denken is niet gelijk en zorgt vaak voor onbegrip over en weer.”

Lastige taken door dyslexie

De meeste problemen op het werk zijn zoals verwacht met lezen en schrijven, maar ook vergaderen en presenteren wordt veelvuldig als knelpunt aangegeven. Daarmee wordt ook in deze enquête bevestigd dat dyslexie meer is dan alleen een probleem met lezen en schrijven.

Heeft u op het werk last van dyslexie?

Uit de reacties blijkt dat de leesproblemen zowel met spelling als met zinsopbouw en woordvinding te maken hebben.

“Werken met de computer/internet heeft zo zijn voordelen. Een woord waarvan ik de spelling niet zeker weet is makkelijk even op te zoeken. Google chrome heeft een ingebouwde spellingchecker, ook handig. Het blijft natuurlijk lastig om steeds iets te moeten opzoeken.”

“Ik merk dat verslagen door mij langzamer ingevuld worden dan dat collega's er over doen. Ik moet vaker kijken of het goed verwoord is.”

In tegenstelling tot de spellingsproblemen worden voor langzaam of moeilijk lezen veel minder laagdrempelige oplossingen geboden. Er is tenminste niemand die in een reactie aangeeft hoe dit wordt opgelost, anders dan er meer tijd voor te nemen.

“Lezen kost gewoon veel tijd...”

Naast problemen met vergaderen en presenteren bij 50 % van de respondenten, zijn er ook reacties over problemen met overzicht en organisatie zoals;

“in het algemeen is het lastig om de zaken goed te ordenen en te onthouden”

Gebruik van hulpmiddelen

Een klein deel van de respondenten gebruikt hulpmiddelen voor dyslexie om problemen te compenseren. Zeker op het werk is de inzet van hulpmiddelen nog niet gebruikelijk, terwijl dit een doeltreffende compensatie kan bieden en veel geploeter kan voorkomen. Thuis wordt vaker gebruik gemaakt van hulpmiddelen. Uit de reacties blijkt dat dit soms software is die aangeschaft is voor een kind met dyslexie. Soms is een programma aangeschaft omdat men vastliep tijdens een studie.

“Vroeger heette het woordblind en was ik dom: advies huishoudschool…”, “Langzaam maar zeker krijg ik meer zelfvertrouwen. Dit jaar hoop ik mijn master onderwijskunde te halen aan de universiteit. Zonder de mogelijkheden van de computer was me dit nooit gelukt.”

Aangezien bij bijna 80% van de werkgevers wel begrip is, is de beperkte inzet van hulpmiddelen waarschijnlijk het gevolg van onbekendheid met de verspilling van talent en energie door dyslexie en de mogelijkheden van hulpmiddelen om belemmeringen te compenseren. In dit kader is het goed te weten dat, als de diagnose dyslexie is vastgesteld en een werknemer dus in het bezit is van een dyslexieverklaring, het UWV werkplekaanpassingen soms vergoedt.

Lees het hele artikel >>