Bouwen aan leesplezier

Bron: A. Holwerda, Kader Primair nr 6, Algemene Vereniging Schoolleiders

Bijna veertig basisscholen in de Zuid-Hollandse Hoeksche Waard zijn onlangs - op initiatief van het samenwerkingsverband -begonnen met de invoering van Bouw!, bouwen aan leespleziereen computergestuurd interventieprogramma om leesproblemen te voorkomen. Via het programma kunnen risicoleerlingen vanaf groep 2 onder begeleiding van een tutor oefenen met letters, woorden en zinnen. Streven is dat zij zo hun leesmotivatie behouden.

Het grootste nadeel van elke leesaanpak die hij door de jaren heen tegenkwam, vond directielid van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard Pïerre den Hartog dat de ingreep altijd achteraf is. "Dan is het leed al geschied. En de antipathie tegenover lezen groot." En dus keek Den Hartog al tijden onbewust uit naar een nieuwe aanpak gericht op preventie. Zo'n twee jaar geleden las hij op een avond een artikel over het computergestuurde interventieprogramma Bouw! "Ik dacht direct: zou dit het dan zijn?" Via Bouw! kunnen leerlingen waarbij leesproblemen worden verwacht vanaf groep 2 samen met een tutor oefenen met letters, woorden en zinnen. Dat de Universiteit van Amsterdam had meegewerkt aan de ontwikkeling van het programma en hoogleraar Aryan van der Leij erover te spreken was, zei Den Hartog veel. Toen een tijdje later tijdens een directeurenoverleg Bouw! ook ineens genoemd werd, wist hij dat hij er echt wat mee moest."

Bouwen aan leesplezier, Kader Primair-feb 2017.pdf