Publicaties

De effectiviteit van dyslexiesoftware

mrt '18, Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs: De effectiviteit van dyslexiesoftware onderzocht. Voorleessoftware is een ...

Lees meer

Preventie, Remediëren, Compenseren

jan '18, Lexima, Het % jongeren van 15 jaar met een taalachterstand is de afgelopen jaren sterk toegenomen: van 12% naa...

Lees meer

Voorkom laaggeletterdheid en reduceer dyslexie

Dec '17, Bron: BSM nr8. Computerprogramma Bouw! leidt tot verbetering. Het aantal leerlingen dat zich ontwikkeld hebben ...

Lees meer

Lexima Magazine

2019, Lexima Magazine: reportages, portretten, interviews, meningen, tips en adviezen over de uitdagingen en digitale ka...

Lees meer

Bouwen aan leesplezier

Feb '17, Bron: A. Holwerda, Kader primair AVS, nr 6 Bijna veertig basisscholen in de Zuid-Hollandse Hoeksche Waard zijn...

Lees meer

Presentatie Bouw!

Powerpoint-Presentatie over Bouw! voor scholen

Lees meer

Deze methode belast de leerkracht niet

Leesproblemen nu preventief aanpakken, Prof. dr. A. van der Leij, Lexima Magazine, feb 2017

Lees meer

Daling diagnose dyslexie

Bron: L. Beker, Naar School! van VOS/ABB, nr 6, dec 2016 Pierre den Hartog, directeur van Samenwerkingsverband 28.04 in...

Lees meer

Wat zijn dyslexie hulpmiddelen?

Auteur: Marrith Hoenderken, September 2016. Whitepaper In dit artikel komen de belangrijkste aspecten naar voren om een...

Lees meer

Voorkomen van laaggeletterdheid en dyslexie

Bron: NTVL, okt 2016, A. van der Leij, M. Korf, H. Zijlstra. Voorkomen van laaggeletterdheid en dyslexie. De aanpak dien...

Lees meer

Hulp bij schrijven voor studie of werk

Bron: Impuls en Woortblind, Marrith Hoenderken, Mei 2016. Hulp bij schrijven: Openheid over dyslexie blijft lastig voor ...

Lees meer

Leesproblemen voorkomen door veel te lezen

Tekst: A. van Westerloo, Balans Magazine, Mei 2016 Haytske Zijlstra over het onderzoek dat ze deed naar basisschool le...

Lees meer

Welk dyslexie hulpmiddel inzetten?

Annette Roetenberg, Tijdschrift voor RemedialTeaching, 2015 jan. De remedial teacher kan ouders en scholen adviseren een...

Lees meer

Ondersteuning studenten met dyslexie

Bron: Bachelor thesis Dyslexie, Esther Rensman, Hogeschool Rotterdam i.s.m. Dyslexie Centrum Rotterdam 5 juni 2015

Lees meer

Dyslexiebehandeltraject met ICT-hulpmiddelen

TvRT, Kleijnen, Jan '15. Wordt het individuele behandeltraject in de dyslexiezorg positief ondersteund door de inzet van...

Lees meer

Aandacht voor dyslexie hulp-middelen

Suzanne Eijgenraam, Het AD, maart 2014

Lees meer

Samenvatting proefschrift Early Grade Learning

Dec '15, Bron: Samenvatting proefschrift, November 2015, Haytske Zijlstra, UvA. Preventie leidt tot minder dyslexie.

Lees meer

Interventie zorgniveau 3 met Bouw

Bron: Balans Magazine, feb 2015, A. van Westerloo. Remedial teacher op een basisschool vertelt. Geweldig om te zien wat ...

Lees meer

Dyslexie Leesproblemen voorkomen met Bouw!

Bron: Didactief-special Leesproblemen, juni 2014, Aryan van der Leij. Special gemaakt in opdracht en met financiële bijd...

Lees meer

Succesvolle implementatie van dyslexie software

Marrith Hoenderken, PrimaOnderwijs, November 2014. De kritische succesfactoren voor implementatie van dyslexie software.

Lees meer

Passend Onderwijs en het samenwerkingsverband

Remediaal nr2, 2013, Sebregts. Passend Onderwijs en de rol van docenten, begeleiders, ouders en leerlingen. Het samenwer...

Lees meer

Passend Onderwijs werkt met ICT

Passend Onderwijs werkt met ICT, 2013, Kennisnet. Deze brochure gaat over de mogelijkheden die ict biedt bij het leren v...

Lees meer

Dyslexiesoftware verhoogt plezier in lezen

TVRT, 2012, nr. 3. Compenserende dyslexiesoftware heeft een positief effect op het lezen, de spellingsvaardigheid en het...

Lees meer

Wie zal er dyslexie ontwikkelen?

Proefschrift Elsje van Bergen. Zij is op 14 februari 2013 gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam.

Lees meer

ICT-hulpmiddel bij dyslexie

TVRT, 2012 nr. 4 M. Feenstra. ICT-hulpmiddelen bij dyslexie. Alleen succesvol bij brede implementatie op school.

Lees meer

Gebruik dyslexie-software tijdens de Cito-toets

Bron: De CITO-toets met dyslexie-software Kurzweil 3000, Lexima, 2012. De CITO-toets met dyslexie software Kurzweil 3000...

Lees meer

Dyslexie bij volwassenen

Bron: Lexima, Marrit Prins, januari 2012. Dyslexie komt niet alleen voor bij kinderen, maar natuurlijk ook bij volwassen...

Lees meer

Dyslexie en schooluitval VMBO

Dyslexie is een stoornis die veel gevolgen kan hebben voor de loopbaan van kinderen en mogelijk zelfs tot schooluitval k...

Lees meer

Onderzoek Kurzweil in het primair onderwijs

Onderzoek naar de opbrengsten van dyslexie-software in het primair onderwijs, Kennisnet, ICT Delta, 2011

Lees meer

Software voor dyslexie op SBO de Sudwester

Bron: Balans Magazine 2, februari 2010, Dorine Lycklama à Nijeholt. Op basis van het protocol 'Leesproblemen&dyslexie vo...

Lees meer

Verslag Nationale Dyslexie Conferentie

Bron: Stilstaan is geen optie, Prima Onderwijs mei 2015, A. Roetenberg. Verslag van de Nationale dyslexieconferentie 201...

Lees meer

Hulpmiddelen voor succes bij lezen

Remediaal 2008/2009 nr 4, R. Janssen en J. van Gent. Dyslexie ICT hulpmiddelen stellen de leerling in staat om met dysle...

Lees meer

PISA Rapport 2018

Apr 20 - Het rapport bevat de resultaten van het Programme for International Student Assesment (PISA) uit 2018.

Lees meer

Leesplezier voorspelt leesprestaties

Apr 20 - Het stimuleren van leesplezier heeft een positief effect op de intrinsieke motivatie om te lezen.

Lees meer