Publicaties

Voorkom laaggeletterdheid en reduceer dyslexie

Bron: BSM nr8, dec 2017. Computerprogramma Bouw! leidt tot verbetering.

Lees meer

Lexima Magazine

2017, Lexima Magazine: reportages, portretten, interviews, meningen, tips en adviezen over de uitdagingen en digitale ka...

Lees meer

Deze methode belast de leerkracht niet

Leesproblemen nu preventief aanpakken, Prof. dr. A. van der Leij, Lexima Magazine, feb 2017

Lees meer

Daling diagnose dyslexie

Bron: L. Beker, Naar School! van VOS/ABB, nr 6, dec 2016 Pierre den Hartog, directeur van Samenwerkingsverband 28.04 in...

Lees meer

Wat zijn dyslexie hulpmiddelen?

Autheur: Marrith Hoenderken, September 2016. Whitepaper In dit artikel komen de belangrijkste aspecten naar voren om ee...

Lees meer

Voorkomen van laaggeletterdheid en dyslexie

Bron: NTVL, okt 2016, A. van der Leij, M. Korf, H. Zijlstra. Voorkomen van laaggeletterdheid en dyslexie. De aanpak dien...

Lees meer

Hulp bij schrijven voor studie of werk

Bron: Impuls en Woortblind, Marrith Hoenderken, Mei 2016. Hulp bij schrijven: Openheid over dyslexie blijft lastig voor ...

Lees meer

Verslag van de NDC 2016

Marije Plomp, Remediaal nr 2, 2016

Lees meer

Leesproblemen voorkomen door veel te lezen

Tekst: A. van Westerloo, Balans Magazine, Mei 2016 Haytske Zijlstra over het onderzoek dat ze deed naar basisschool le...

Lees meer

Welk dyslexie hulpmiddel inzetten?

Annette Roetenberg, Tijdschrift voor RemedialTeaching, 2015 jan. De remedial teacher kan ouders en scholen adviseren een...

Lees meer

Ondersteuning studenten met dyslexie

Bron: Bachelor thesis Dyslexie, Esther Rensman, Hogeschool Rotterdam i.s.m. Dyslexie Centrum Rotterdam 5 juni 2015

Lees meer

Dyslexiebehandeltraject met ICT-hulpmiddelen

TvRT, Kleijnen, Januari 2015 Wordt het individuele behandeltraject in de dyslexiezorg positief ondersteund door de inzet...

Lees meer

Aandacht voor dyslexie hulp-middelen

Suzanne Eijgenraam, Het AD, maart 2014

Lees meer

Kanttekeningen bij Dyslexie Conferentie

Bron: Remediaal nr2, Krijgsman, 2016

Lees meer

Verslag Nationale Dyslexie Conferentie 2015

Bron: Logopedie, De Waal-Bogers, Mei 2015

Lees meer

Samenvatting proefschrift Early Grade Learning

Bron: Samenvatting proefschrift, November 2015, Haytske Zijlstra, UvA

Lees meer

Therapie dyslexie (dislexie) komt niet uit de scan

Bron: Marieke Kolkman, de Verdieping TROUW - 21 februari 2015. Op zoek naar de oorzaak van dyslexie, duikt de wetenschap...

Lees meer

Interventie zorgniveau 3 met Bouw

Bron: Balans Magazine, feb 2015, A. van Westerloo. Remedial teacher op een basisschool vertelt. Geweldig om te zien wat ...

Lees meer

Betere begeleiding met Bouw!

Bron: LBBO, februari 2015, De ervaringen met Bouw! van basisschool De Nautilus.

Lees meer

Sprint Plus als voorleesprogramma

Tineke Soldaat, Remediaal Nr1, 2013

Lees meer

Succesvolle implementatie van dyslexie software

Marrith Hoenderken, PrimaOnderwijs, November 2014. De kritische succesfactoren voor implementatie van dyslexie software.

Lees meer

Passend Onderwijs en het samenwerkingsverband

Remediaal nr2, 2013, Sebregts. Passend Onderwijs en de rol van docenten, begeleiders, ouders en leerlingen. Het samenwer...

Lees meer

Passend Onderwijs werkt met ICT

Passend Onderwijs werkt met ICT, 2013, Kennisnet. Deze brochure gaat over de mogelijkheden die ict biedt bij het leren v...

Lees meer

Dyslexiesoftware verhoogt plezier in lezen

TVRT, 2012, nr. 3. Compenserende dyslexiesoftware heeft een positief effect op het lezen, de spellingsvaardigheid en het...

Lees meer

Hulp bij lezen

Bron: Balans, de Mol, Februari 2012 (Basis onderwijs)

Lees meer

Dyslexie software in het speciaal onderwijs

Kennisnet, Schelting, Gijsel, Netten, December 2011

Lees meer

Wie zal er dyslexie ontwikkelen?

Proefschrift Elsje van Bergen. Zij is op 14 februari 2013 gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam.

Lees meer

ICT-hulpmiddel bij dyslexie

TVRT, 2012 nr. 4 M. Feenstra. ICT-hulpmiddelen bij dyslexie. Alleen succesvol bij brede implementatie op school.

Lees meer

Gebruik dyslexie-software tijdens de Cito-toets

Bron: De CITO-toets met dyslexie-software Kurzweil 3000, Lexima, 2012. De CITO-toets met dyslexie software Kurzweil 3000...

Lees meer

Dyslexie bij volwassenen

Bron: Lexima, Marrit Prins, januari 2012. Dyslexie komt niet alleen voor bij kinderen, maar natuurlijk ook bij volwassen...

Lees meer

WoDy helpt zonder spelfouten te schrijven

WoDy, een persoonlijke woordvoorspeller, 2011, TvRT nr1, Dorine Lycklama à Nijeholt. WoDy helpt zonder spelfouten te sch...

Lees meer

De Readingpen, onmisbaar studiemaatje bij dyslexie?

Bron: TvRemedialTeaching, 2003/1, P. vander Helm, M.E. Konink, N.M. Douma

Lees meer

Wanneer zet ik hulpmiddelen in bij dyslexie?

Bron: Gepubliceerd in Nieuwsbrief LBib, Ria Janssen, februari 2011

Lees meer

Presentatie Bouw!

Powerpoint-Presentatie over Bouw! voor scholen

Lees meer

Dyslexie en schooluitval VMBO

Dyslexie is een stoornis die veel gevolgen kan hebben voor de loopbaan van kinderen en mogelijk zelfs tot schooluitval k...

Lees meer

Onderzoek Kurzweil in het primair onderwijs

Onderzoek naar de opbrengsten van dyslexie-software in het primair onderwijs, Kennisnet, ICT Delta, 2011

Lees meer

Meerwaarde van dyslexie ICT bij leerproblemen

Bron: 2010, Online dyslexie enquête Lexima, A.E.M. Hardenberg, A.A. Roetenberg, H.T. Kleintjens

Lees meer

Software voor dyslexie op SBO de Sudwester

Bron: Balans Magazine 2, februari 2010, Dorine Lycklama à Nijeholt. Op basis van het protocol 'Leesproblemen&dyslexie vo...

Lees meer

Inzetten van dyslexie-ICT, schrijfhulp en leeshulp

Bron: Inzetten van dyslexie-ICT, een kwestie van beslissen, TvRT, Juli 2010, van Gent, Janssen, Roetenberg, Hardenberg. ...

Lees meer

Verslag Nationale Dyslexie Conferentie

Bron: Stilstaan is geen optie, Prima Onderwijs mei 2015, A. Roetenberg. Verslag van de Nationale dyslexieconferentie 201...

Lees meer

Hulpmiddelen voor succes bij lezen

Remediaal 2008/2009 nr 4, R. Janssen en J. van Gent. Dyslexie ICT hulpmiddelen stellen de leerling in staat om met dysle...

Lees meer

Bouwen aan leesplezier

Bron: A. Holwerda, Kader primair AVS, nr 6,feb 2017 Bijna veertig basisscholen in de Zuid-Hollandse Hoeksche Waard zijn...

Lees meer