Wetenschappelijke achtergronden

Dr. H.  Zijlstra

In twee 'randomized controlled trial' studies uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam (twee startgroepen: halverwege groep 2 en na de herfstsignalering groep 3) is nagegaan of Bouw! problemen met lezen en spellen helpt voorkomen bij leerlingen die bij voorbaat al risico lopen. Gebleken is dat leerlingen die het programma volgden een significant betere leesontwikkeling doormaakten dan de controlegroep. Ook werd de diagnose dyslexie veel minder vaak gesteld. Daarnaast was het zelfvertrouwen van de leerlingen toegenomen. Dit onderzoek werd door wetenschappers van de UvA uitgevoerd met subsidie van het ministerie van OCW.

Prof. Dr. Peter de Jong: 'Ja, het is bewezen dat Bouw! werkt. Het is gebaseerd op grootschalig onderzoek. Dat is vrij uniek.'

Lees hier de samenvatting van het proefschrift van Haytske Zijlstra 'Early grade learning' waarin deze studies zijn opgenomen.