Bouw! ter voorkoming van leesproblemen

Met Bouw! kiest u voor een preventieve aanpak

Om de mogelijkheden van dit programma voor thuisonderwijs te benutten, hebben wij een korte instructie opgesteld waarmee ouders en leerlingen thuis aan de slag kunnen.

 

Bouw! is het unieke computergestuurde interventieprogramma waarmee leesproblemen bij risicoleerlingen in groep 2 t / m 4 voorkomen kunnen worden. Het kind leert, de tutor stuurt en de computer wijst de weg. (Groot-)ouders, oudere leerlingen en vrijwilligers kunnen als tutor fungeren.  

* Bewezen effectief
* Ruim 60% minder leerlingen met leesproblemen en dyslexie 
* Is naast andere meetmethodes te gebruiken
* Draagt ​​bij aan fikse kostenbesparingen
* Scholen die met Bouw! werken voldoen aan de eisen van zorgniveau 3 voor doorverwijzing naar diagnostiek dyslexie
* Bouw! vermindert het aantal diagnoses dyslexie en de instroom naar dyslexiebehandeling buiten de school

 

Scholen    Particulier

Interesse in een Bovenschoolse stichtingsbrede aanschaf? Mail dan naar consultancy@lexima.nl voor een offerte op maat.

Motiverende online oefeningen

Bouw! bestaat uit ruim vijfhonderd goed gestructureerde online lessen voor het aanleren, inoefenen, herhalen en toepassen van de leerstof, voorzien van heldere instructies voor de tutor. De online oefeningen passen zich aan het tempo van de leerling aan. Toetsen en rapportages maken de vooruitgang zichtbaar.  

Wetenschappers van de UvA hebben aangetoond dat de combinatie van gestructureerde computeroefeningen met gerichte ondersteuning van de tutor, zeer effectief is. Lees meer >>

Preventief
Als Bouw! goed wordt geïmplementeerd levert deze interventie de individuele begeleiding die voorgeschreven staat in het Protocol Leesproblemen en Dyslexie al vanaf het moment dat het mis dreigt te gaan tot en met de fase van het kunnen lezen van teksten. 

  • Bouw! is effectiever dan de 'oude' werkwijze van afwachten tot leesachterstanden zijn ontstaan en dan pas starten met remediëren. 
  • Door het preventieve karakter van Bouw! wordt volgens Prof. Dr. Aryan van der Leij de onderwijslast gespreid. 'Samen met leraren leggen ouders, vrijwilligers en oudere leerlingen daarmee het fundament van leren op school, lezen en spelling.'  Meer lezen >>  

Gebruikersvragen
We hebben een aantal gebruikersvragen voor u op een rij gezet. Download de pdf met gebruikersvragen >>

Bereslim en Bouw!: logisch vervolg, logische combinatie

Bereslim is gemaakt voor leerlingen van 3 tot 7 jaar. De meeste kinderen profiteren er optimaal van rond de periode aan het eind van groep 1 en aan het begin van groep 2. Maar er zijn ook kinderen die de ontwikkeling, waar Letters in Beweging een beroep op doet, eerder of later doormaken. Leerkrachten/pedagogisch medewerkers kunnen de voortgang van de kinderen monitoren, meten en analyseren. Ook voor peuterspeelzalen/peuterscholen, kinderopvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). 

Meer informatie over Bereslim vindt u hier >>

Maak kennis met Bouw!

Demo aanvragen
Bouw! demo aanvragen
Demonstratie & trainingen