Bouw! ter voorkoming van leesproblemen

Bouw! in het kort

Bouw! is een online programma dat effectieve ondersteuning biedt bij beginnende geletterdheid. Het programma helpt leerlingen die risico lopen op problemen met lezen en spellen inzicht te krijgen in alfabetische principes als teken-klankkoppeling en fonemisch bewustzijn.

Bouw! is gericht op het voorkomen van leesproblemen en daarmee effectiever dan remediëren wanneer achterstanden al zijn ontstaan. Het programma is bewezen effectief: scholen die ermee werken zien een blijvende afname van ruim 60% in het aantal leerlingen met leesproblemen en dyslexie. Voor deze leerlingen is remedial teaching niet meer nodig. De behaalde resultaten beklijven en zijn zelfs in groep 8 nog zichtbaar.

Het programma werkt met zes lestypen.

Bouw! is beschikbaar voor scholen, behandelpraktijken en particulieren.

 

 

Bestel Bouw!

Zo werkt Bouw!

Bouw! geeft leerlingen vanaf de tweede helft van groep 2 positieve ervaringen met leesonderwijs. Vanaf het begin van groep 3 is het in te zetten bij leerlingen die moeite hebben het tempo van de klas te volgen, dit kan oplopen tot 25% van de klas.

Leerlingen krijgen met Bouw! passend leesonderwijs in meer dan vijfhonderd gestructureerde lessen voor het aanleren, inoefenen, herhalen en toepassen van de leerstof. Een tutor begeleidt de leerling bij het oefenen en stuurt bij waar nodig. Individueel begeleide oefening, directe feedback en emotionele ondersteuning door de tutors maken dat zwakke lezers zich snel ontwikkelen.

Bouw! kenmerkt zich door zijn gebruiksvriendelijkheid. Het programma is te gebruiken op alle devices, dus ook op tablets en iPads. Doordat het web-based is kunnen leerlingen thuis en op school inloggen met hun gebruiksnaam en wachtwoord. Op school kan een oudere leerling of leesouder de leerling begeleiden. Thuis kan een gezinslid de tutor zijn.

Toetsen

Het programma houdt bij wat er is geoefend en welke vorderingen er zijn gemaakt en past zich aan het tempo van de leerling aan. Aan de hand van tussentoetsen wordt bepaald wat een leerling beheerst en of herhaling van bepaalde stof nodig is. Deze toetsen worden door de IB’er, leesspecialist of leerkracht afgenomen.

Zorgniveau 3

Bouw! is een wetenschappelijk bewezen en erkende interventie op zorgniveau 3. Deze interventie voorziet in de individuele begeleiding die voorgeschreven staat in het Protocol Leesproblemen en Dyslexie. Scholen die met Bouw! werken voldoen aan de eisen van zorgniveau 3 voor doorverwijzing naar diagnostiek dyslexie (bron: Masterplan Dyslexie en Kwaliteitsinstituut Dyslexie).

Bouw! is beschikbaar voor scholen, behandelpraktijken en particulieren.

Bestel Bouw!

Voor wie is Bouw!

Het programma ondersteunt:

  • risicoleerlingen die in groep 2 of aan het begin van groep 3 laag scoren op de screening beginnende geletterdheid;
  • zwakke lezers waarbij het automatiseren van het lezen moeizaam gaat;
  • leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis;
  • nieuwkomers en andere leerlingen met een NT2-achtergrond.

 

Werk samen met de gemeente

Werken met Bouw! draagt bij aan een flinke kostenbesparing. Voor school omdat bij een groot aantal leerlingen de noodzaak van extra begeleiding wegvalt. Ook zullen er minder leerlingen richting dyslexiezorg worden doorverwezen.

Tal van samenwerkingsverbanden pakken samen met cofinanciering vanuit de gemeente leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie aan. Door de preventieve aanpak op basisscholen besparen gemeenten op korte termijn in het jeugdhulpbudget fors op de kosten voor dyslexiezorg en op langere termijn op kosten die gerelateerd zijn aan laaggeletterdheid.

Lees het artikel 'Voor hetzelfde geld kunnen scholen veel meer zwakke lezers effectief helpen' in het Lexima Magazine 2019.

Aanvraag Cofinanciering Gemeente

Lexima heeft ervaringen met het begeleiden van aanvragen van cofinanciering bij gemeenten. Met de juiste motivatie is er vrijwel geen gemeente die een dergelijk verzoek afwijst. Bekijk een concept aanvraag voor cofinanciering

Heeft u interesse in cofinanciering vanuit de gemeente? Neem dan contact met ons op via consultancy@lexima.nl.

Maak kennis met Bouw!

Bekijk de inspiratiefilm (3,5 minuut) over de inzet van het computergestuurd interventieprogramma Bouw! op basisschool IKC de Bundertjes. IB'er Susanne Verbakel, leerling en juf vertellen over de positieve werking van het programma Bouw!

Demo aanvragen

Kies voor een preventieve aanpak met Bouw!. Om een beeld te krijgen van het programma vraagt u hier een online demo aan. In de demo geven wij een overzicht van de functionaliteiten en mogelijkheden.

Vraag de demovideo aan

Onderbouwing

De resultaten met het interventieprogramma Bouw zijn spectaculair. Wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam hebben aangetoond dat de combinatie van gestructureerde computeroefeningen met gerichte ondersteuning van de tutor, zeer effectief is. Lees meer over dit onderzoek.

Door het preventieve karakter van Bouw! wordt volgens prof. dr. Aryan van der Leij de onderwijslast gespreid. 'Samen met leraren leggen ouders, vrijwilligers en oudere leerlingen daarmee het fundament van leren op school, lezen en spelling', aldus Van der Leij in een interview over het programma Bouw!.

Deze methode belast de leerkracht niet

Bouwen aan leesplezier

Daling diagnose dyslexie

Voorkomen van laaggeletterdheid en dyslexie

Voorkom laaggeletterdheid en reduceer dyslexie

Leesproblemen voorkomen door veel te lezen

Interventie zorgniveau 3 met Bouw

Als Bouw! goed wordt geïmplementeerd levert deze interventie de individuele begeleiding die voorgeschreven staat in het Protocol Leesproblemen en Dyslexie.

Bestel Bouw!

Met de inzet van Bouw! geeft de school richting aan het Onderwijszorgtraject voor de aanpak van leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie.

Schoolaanpak

Scholen die kiezen voor het gebruik van onze software pakken leesproblemen en laaggeletterdheid effectief aan. Zij schaffen in de webshop onze producten aan en gaan er vervolgens snel mee aan de slag. De kosten van een schoolbrede licentie zijn gebaseerd op de grootte van de school.

Scholen die met meerdere producten werken pakken leesproblemen, laaggeletterdheid integraal aan. Zij bieden leerlingen gedurende de gehele schoolloopbaan ondersteuning en zorgen zo effectief voor betere lezers.

Bestel Bouw! in de webshop

Een succesvolle inzet begint bij het scheppen van de juiste randvoorwaarden. Zo moeten leerkrachten de meerwaarde van de ondersteuning zien en kunnen werken met de software. Een andere voorwaarde is dat de school over de juiste infrastructuur beschikt om er succesvol mee te werken. Verder is het cruciaal dat de ondersteuningsbehoeften van leerlingen centraal staan, het traject gedurende de gehele basisschoolperiode door loopt en de resultaten goed worden gemonitord.

Bovenschoolse aanpak

Veel onderwijsorganisaties (schoolbesturen, stichtingen en/of samenwerkingsverbanden) pakken leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie in een bovenschoolse samenwerking aan. Wij zien dat deze samenwerking de kwaliteit en continuïteit ten goede komt. Door het schaalvoordeel zijn de individuele onderwijsinstellingen verzekerd van de beste prijs.
Meer informatie over de bovenschoolse aanpak

Familieabonnement

Gezinnen kunnen een abonnement afsluiten.

Bestel Bouw! in de webshop

Praktijklicentie

Voor behandelpraktijken is een praktijklicentie beschikbaar.

Bestel Bouw! in de webshop

Werken met Bouw!

Bij onze programma's ontvangt u een gebruikershandleiding zodat u er direct mee aan de slag kunt. 

Bekijk het complete aanbod ondersteunende trainingen en cursussen bij 'Academie'