Bouw! ter voorkoming van leesproblemen

Met Bouw! kiest u voor een preventieve aanpak

Om de mogelijkheden van dit programma voor thuisonderwijs te benutten, hebben wij een korte instructie opgesteld waarmee ouders en leerlingen thuis aan de slag kunnen.

 

Bouw! is het unieke computergestuurde interventieprogramma waarmee leesproblemen bij risicoleerlingen in groep 2 t / m 4 voorkomen kunnen worden. Het kind leert, de tutor stuurt en de computer wijst de weg. (Groot-)ouders, oudere leerlingen en vrijwilligers kunnen als tutor fungeren.  

* Bewezen effectief
* Ruim 60% minder leerlingen met leesproblemen en dyslexie 
* Is naast andere meetmethodes te gebruiken
* Draagt ​​bij aan fikse kostenbesparingen
* Scholen die met Bouw! werken voldoen aan de eisen van zorgniveau 3 voor doorverwijzing naar diagnostiek dyslexie
* Bouw! vermindert het aantal diagnoses dyslexie en de instroom naar dyslexiebehandeling buiten de school

 

Scholen    Particulier

Interesse in een Bovenschoolse stichtingsbrede aanschaf? Mail dan naar consultancy@lexima.nl voor een offerte op maat.

Motiverende online oefeningen

Bouw! bestaat uit ruim vijfhonderd goed gestructureerde online lessen voor het aanleren, inoefenen, herhalen en toepassen van de leerstof, voorzien van heldere instructies voor de tutor. De online oefeningen passen zich aan het tempo van de leerling aan. Toetsen en rapportages maken de vooruitgang zichtbaar.  

Wetenschappers van de UvA hebben aangetoond dat de combinatie van gestructureerde computeroefeningen met gerichte ondersteuning van de tutor, zeer effectief is. Lees meer >>

Preventief
Als Bouw! goed wordt geïmplementeerd levert deze interventie de individuele begeleiding die voorgeschreven staat in het Protocol Leesproblemen en Dyslexie al vanaf het moment dat het mis dreigt te gaan tot en met de fase van het kunnen lezen van teksten. 

  • Bouw! is effectiever dan de 'oude' werkwijze van afwachten tot leesachterstanden zijn ontstaan en dan pas starten met remediëren. 
  • Door het preventieve karakter van Bouw! wordt volgens Prof. Dr. Aryan van der Leij de onderwijslast gespreid. 'Samen met leraren leggen ouders, vrijwilligers en oudere leerlingen daarmee het fundament van leren op school, lezen en spelling.'  Meer lezen >>  

Gebruikersvragen
We hebben een aantal gebruikersvragen voor u op een rij gezet. Download de pdf met gebruikersvragen >>

Bereslim en Bouw!: logisch vervolg, logische combinatie

Bereslim is gemaakt voor leerlingen van 3 tot 7 jaar. De meeste kinderen profiteren er optimaal van rond de periode aan het eind van groep 1 en aan het begin van groep 2. Maar er zijn ook kinderen die de ontwikkeling, waar Letters in Beweging een beroep op doet, eerder of later doormaken. Leerkrachten/pedagogisch medewerkers kunnen de voortgang van de kinderen monitoren, meten en analyseren. Ook voor peuterspeelzalen/peuterscholen, kinderopvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). 

Meer informatie over Bereslim vindt u hier >>

Maak kennis met Bouw!

Demo aanvragen
Bouw! demo aanvragen
Demonstratie & trainingen
Wat is Lexipoort?

Lexipoort is het nieuwe gebruikersplatform van Lexima.

Via Lexipoort kunnen:
• leerlingen inloggen om met verschillende programma’s van Lexima te werken; in eerste instantie voor Bouw! en Letterstad.
• begeleiders (ouders) resultaten inzien.
• beheerders (ouders) nieuwe gebruikers aanmaken.
In de loop van 2020 zullen er steeds meer programma’s en functionaliteiten aan Lexipoort worden toegevoegd. Houd onze website en nieuwsbrieven goed in de gaten voor de laatste ontwikkelingen. Verderop in dit bericht vindt u links naar instructiefilmpjes van Lexipoort.

Werken met Bouw! tijdens de overgangsperiode.

• In week 51 2019 kon nog gewerkt worden met de oude versie van Bouw!
• Vanaf maandag 6 januari loggen leerlingen, begeleiders (voorheen Bouw!-coördinatoren) en beheerders in op Lexipoort met hun reeds bekende gegevens. Log niet voor 6 januari 2020 in op Lexipoort! Dit kan voor verstoringen zorgen. Zie opmerking bij “Aandachtspunten” hieronder.

Tijdens de kerstvakantie:

• In de kerstvakantie gaat Lexima alle accounts van leerlingen, begeleiders en (klantportaal)beheerders toevoegen aan de nieuwe omgeving van Bouw! en het bovengenoemde platform Lexipoort.
• Indien u met uw kind in de kerstvakantie gaat oefenen in de huidige omgeving van Bouw! dan worden deze resultaten niet meegenomen naar de nieuwe omgeving. De leerling kan dan in de nieuwe omgeving de lesjes nog een keer maken.

Aan de slag met de nieuwe versie van Bouw!
Vanaf maandag 6 januari loggen leerlingen, begeleiders en beheerders in via: https://lexipoort.nl.
• Er kan gewerkt worden op iPads en MacBooks via Safari; op Chromebooks en Windows (computers en laptops) via de Chromebrowser.
• Leerlingen loggen in met hun reeds bekende gebruikersnaam en wachtwoord. Zij komen in een dashboard en kiezen het product waarmee zij aan de slag willen.
• Begeleiders loggen in met het vertrouwde Bouw!-coördinatoraccount.
• (Klantportaal)beheerders loggen in met het vertrouwde klantportaal
e-mailadres, de eerste keer kunnen zij via de "wachtwoord vergeten-functie" een nieuw wachtwoord aanvragen. In het beheer deel kunnen nieuwe leerlingen, begeleiders en beheerders worden aangemaakt. Hiervoor zijn instructiefilmpjes gemaakt.

Instructiefilm Lexipoort
Instructiefilm voor alle onderwijsprofessionals die werken met Bouw! of Letterstad.
Instructiefilm voor Bouw! begeleiders (Bouw!-coördinatoren).
Instructiefilm voor (klantportaal)beheerders.

Instructiefilmpjes Bouw!
In de nieuwsbrief van 2 december 2019 hebben wij onderstaande filmpjes al met u gecommuniceerd. Vergeet niet één van deze filmpjes vóór 6 januari te bekijken, zodat u weet wat u kunt verwachten van de nieuwe omgeving van Bouw!.
• Bekijk hier een korte instructiefilm (8 minuten). Let op: in deze film wordt verwezen naar de filmpjes van Lexipoort.
• Bekijk hier de uitgebreide herhaling van de webinar van de nieuwe omgeving van Bouw!. Hierin wordt ook de begeleider omgeving getoond (25 minuten).

 

Aandachtspunten
LET OP: Het is erg belangrijk dat u vóór 6 januari 2020 niet inlogt op Lexipoort. Dit kan er namelijk voor zorgen dat gegevens van leerling, begeleider of klantportaalbeheerder niet goed worden overgezet.

• In de nummering van de lessen is ook wat veranderd. In de huidige omgeving van Bouw! zijn een aantal lessen met een dubbele naam: zo was er een les 228/229. De verdubbeling in de naam is er in de nieuwe versie van Bouw! uitgehaald, waardoor het onterecht lijkt alsof de voortgang achterloopt in vergelijking met de huidige omgeving. Alle lessen die volgen op les 229 wijken qua nummer dus ook minimaal 1 en maximaal 3 lessen af. Wijzigingen zijn:
- Les 230 is 229 geworden.
- Les 245 is 243 geworden.
- Les 253 is 250 geworden.

• Indien u zowel klantportalbeheerder als Bouw!-coördinator was voor bouwtutorlezen.nl dan logt u vanaf maandag 6 januari 2020 in met uw Bouw!-coördinator gegevens. In Lexipoort spreken we niet meer over een Bouw!-coördinator maar over begeleiders.

• Wanneer een toets moet worden afgenomen, logt de leerling in op Lexipoort. Vervolgens klikt de leerling onder de toets die gemaakt moet worden op Login. Hierna logt de begeleider in met zijn of haar gebruikersnaam en wachtwoord.

• De handleiding en instructiefilmpjes van Bouw! vindt u na 6 januari 2020 ook in Lexipoort. U vindt de handleiding van Bouw! en het instructiefilmpje van Bouw! in het Bouw!-begeleideraccounts.
Wij wensen u veel leesplezier en leessucces met de nieuwe versie van Bouw!.

Vragen?

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben ingelicht. Mocht u vragen hebben, stuur dan een mail naar info@lexima.nl.