Bereslim, digitale prentenboeken en educatieve spellen

Bereslim in het kort

Bereslim laat jonge kinderen spelenderwijs kennismaken met letters, klanken en verhalen. Het pakket biedt een taalrijke omgeving en geeft ondersteuning bij ontluikende geletterdheid, leesmotivatie, taalbegrip en woordenschat.

De meeste leerlingen profiteren optimaal van Bereslim rond de periode aan het eind van groep 1 en aan het begin van groep 2. Maar er zijn ook kinderen die de ontwikkeling, waar dit programma een beroep op doet, eerder of later doormaken.

Bereslim is beschikbaar voor scholen.

Bestel Bereslim

Zo werkt Bereslim

Bereslim heeft drie producten: BereslimmeBoeken, Letters in Beweging en Samenslim. Kinderen beleven veel plezier aan de bewegende beelden, de muziek en de geluidseffecten.

  • Bereslimme Boeken zijn interactieve animatiefilms van bekende prentenboeken. De films stimuleren de taalontwikkeling van kinderen.
  • Letters in Beweging laat kinderen in spelvorm wijze kennis maken met klanken en daaraan gekoppelde tekens.
  • Samenslim stimuleert spelenderwijs goed leergedrag bij kinderen.

Leerkrachten, IB’ers of pedagogisch medewerkers kunnen de voortgang van de kinderen monitoren, meten en analyseren.

Bereslim is beschikbaar voor scholen.

Bestel Bereslim

Voor wie is Bereslim

Het programma ondersteunt:

  • leerlingen in de leeftijd 3 -7 jaar;
  • leerlingen uit taalarme gezinnen;
  • leerlingen met een familiair risico op leesproblemen;
  • leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis;
  • nieuwkomers en andere leerlingen met een NT2-achtergrond.

Maak kennis met Bereslim

 Demo-filmpje

Bereslim in Vogelvlucht-filmpje (6:09)

  
Demo bekijken
Bekijk de demo

Bestel Bereslim

BereslimMet de inzet van Bereslim geeft de school richting aan het Onderwijszorgtraject voor de aanpak van leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie.

Schoolaanpak

Scholen die kiezen voor het gebruik van onze software pakken leesproblemen en laaggeletterdheid effectief aan. Zij schaffen in de webshop onze producten aan en gaan er vervolgens snel mee aan de slag. De kosten van een schoolbrede licentie zijn gebaseerd op de grootte van de school.

Bestel Bereslim in de webshop

 Bovenschoolse aanpak

Veel onderwijsorganisaties (schoolbesturen, stichtingen en/of samenwerkingsverbanden) pakken leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie in een bovenschoolse samenwerking aan. Wij zien dat deze samenwerking de kwaliteit en continuïteit ten goede komt. Door het schaalvoordeel zijn de individuele onderwijsinstellingen verzekerd van de beste prijs.

De eerste stap naar een bovenschoolse aanpak wordt vaak gezet door een IB’er van een van de aangesloten scholen.
Meer informatie over de bovenschoolse aanpak

Meer doen met minder geld

De integrale aanpak levert veel voordelen op in leerrendement, tijd en geld. Goed nieuws voor leerlingen met dyslexie. Zij krijgen een eerlijke kans om hun talenten maximaal te ontplooien.

Meer lezen