Bereslim, digitale prentenboeken en educatieve spellen

BereslimmeBoeken, Letters in Beweging en Samenslim.

Het lespakket Bereslim bestaat uit BereslimmeBoeken, Letters in Beweging en Samenslim. BereslimmeBoeken zijn interactieve animatiefilms van bekende prentenboeken voor kinderen van 3 tot 7 jaar. Deze interactieve films stimuleren de taalontwikkeling van kinderen. Maar ze zijn ook gewoon leuk, want kinderen beleven veel plezier aan de bewegende beelden, de muziek en de geluidseffecten. Kinderen hebben de mogelijkheid om de boeken te bekijken met of zonder vragen.

 

Webshop

Er zijn op dit moment 60 BereslimmeBoeken, waaronder verschillende Dikkie Dik boeken, boeken van Max Velthuis, Kleine Muis zoekt een huis en vele andere bekende prentenboeken.

Letters in Beweging

Letters in beweging helpt kinderen bij de allereerste stap richting lezen en schrijven. Het doel is dat kinderen gaan begrijpen dat geschreven letters samen hangen met klanken. Dat die relatie tussen de klank en de letter gemaakt wordt, is een heel belangrijke stap in de leesontwikkeling. Voor volwassenen is het heel vanzelfsprekend dat er een één op één relatie is tussen de klank en een letter, maar voor een kind is dat nog absoluut niet zo. Dat geldt ook voor het feit dat een woord kan worden opgedeeld in verschillende klanken. 
Het programma bestaat uit een reeks van 40 spelletjes, verdeeld in 7 spelgroepen. Het programma oefent achtereenvolgens:

  1. herkennen van de eigen naam in geschreven vorm,
  2. associëren van de beginletter van de naam met de bijbehorende klank en
  3. identificeren van de klank van de beginletter in andere woorden. 

De reeks spellen is zo opgebouwd dat de moeilijkheidsgraad steeds toeneemt. Het kind wordt daardoor stapsgewijs begeleid in zijn of haar ontwikkeling.

Samenslim

Samenslim bestaat uit leuke en leerzame computerspelletjes voor kinderen van 3 tot 5 jaar.
De spelletjes op Samenslim zijn bedoeld om kinderen spelenderwijs goed leergedrag te laten ontwikkelen. Goed leergedrag is een belangrijke voorwaarde voor vooruitgang in de ontwikkeling en - later - optimale resultaten op school. Kinderen ontwikkelen leergedrag door te oefenen met het oplossen van probleempjes. Door ermee aan de slag te gaan, leert een kind zelf te ontdekken hoe het een probleempje handig kan aanpakken. 

Het Schoolpakket is geschikt voor kinderen van 3 t/m 7 jaar. De meeste kinderen profiteren er optimaal van rond de periode aan het eind van groep 1 en aan het begin van groep 2. Maar er zijn ook kinderen die de ontwikkeling, waar Letters in Beweging een beroep op doet, eerder of later doormaken. Leerkrachten/pedagogisch medewerkers kunnen de voortgang van de kinderen monitoren, meten en analyseren. Ook voor peuterspeelzalen/peuterscholen, kinderopvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). 

  • Leerlingen (3 - 7 jaar).
  • Nieuwkomers of NT2-leerlingen die met een lees- en/of spellingsachterstand op school komen en extra ondersteuning nodig hebben bij het leren lezen.
  • Leerlingen met een TOS

Bereslim en Bouw!: logisch vervolg, logische combi

Bereslim is in principe gemaakt voor de kleuterleeftijd. De meeste kinderen profiteren er optimaal van rond de periode aan het eind van groep 1 en aan het begin van groep 2. Maar er zijn ook kinderen die de ontwikkeling, waar Letters in Beweging een beroep op doet, eerder of later doormaken. Mochten er ondanks de hulp van Letters in Beweging twijfels blijven bestaan over letterkennis of het fonemisch bewustzijn, dan is het programma Bouw! het logische vervolg. Met Bouw! wordt er vanaf halverwege groep 2 op intensieve, gestructureerde en speelse wijze gewerkt aan de aanvankelijke leesvoorwaarden. 

BereslimBereslim wordt geleverd als abonnement. Het jaarlijkse abonnementsbedrag houdt rekening met de verwachte omvang van het gebruik op basis van het totaal aantal leerlingen per schoollocatie.

De Bereslimme boeken en spellen kunnen onbeperkt ingezet worden, zowel op school als bij uw leerlingen thuis. Via het ingebouwde dashboard kunt u het gebruik van Bereslim monitoren.

Het Bereslim abonnement dient per vestigingsadres te worden afgesloten.

Maak kennis met Bereslim

 Demo-filmpje

Bereslim in Vogelvlucht-filmpje (6:09)

  
Demo bekijken
Bekijk de demo

Meer doen met minder geld

De integrale aanpak levert veel voordelen op in leerrendement, tijd en geld. Goed nieuws voor leerlingen met dyslexie. Zij krijgen een eerlijke kans om hun talenten maximaal te ontplooien.

Meer lezen