Preventie

Met een effectieve preventie aanpak bestrijdt u laaggeletterdheid en voorkomt u  leesproblemen en onnodige diagnoses dyslexie. Lees meer >>.

We bieden preventieve producten (voor de leeftijd 4 tot 7 jaar): 

Bereslim

Alléén voor SCHOLEN: Het Schoolpakket Bereslim bestaat uit BereslimmeBoeken, Letters in Beweging en Samenslim. Het Scho...

Lees meer

Bouw!

Bouw! is het unieke computergestuurde interventieprogramma waarmee leesproblemen bij risicoleerlingen kunnen worden voor...

Lees meer