Preventie

Preventief extra hulp en ondersteuning

Geef leerlingen die risico lopen op problemen met lezen en spellen preventief extra hulp en ondersteuning bij het automatiseren van het leesproces. Zo worden leesproblemen, laaggeletterdheid en onnodige diagnoses dyslexie effectief voorkomen.

Bouw!

Bouw! is een uniek interventieprogramma dat leesproblemen bij risicoleerlingen kan voorkomen.

Lees meer