Aflevering 4: Ouderbetrokkenheid met Noëlle Pameijer en Bianca Sogelée

Aflevering 4: Ouderbetrokkenheid met Noëlle Pameijer en Bianca Sogelée

Luister aflevering 4 nu op jouw favoriete podcast platform

Buzzsprout

Spotify

Apple Podcast

 

 

 

 

 

 

 

 

Shownotes

Kurzweil kind- en oudertraining

Kurzweil vaardigheidstraining

Masterclass: Kansengelijkheid in het onderwijs

Webinar effectief onderwijs met Bouw!

Webinar effectief onderwijs met Flits! Tutorlezen

Webinar effectief onderwijs met Letterster

Webinar effectief onderwijs met Kurzweil

Website Noëlle Pameijer

Trainingsaanbod Lexima

Interesse in een bovenschoolse aanpak

Onderzoek Henderson en Mapp (2002)

 

De stellingen van deze aflevering

School is school en thuis is thuis. Leerkrachten zijn verantwoordelijk voor schoolsucces en ouders voor de opvoeding.

Het initiatief voor passende zorg moet vanuit de school komen.

De verschillen tussen ouderbetrokkenheid, ouderparticipatie en onderwijsondersteunend gedrag moeten voor alle partijen bekend zijn.

Ouders die zelf in het onderwijs zitten zijn het ergste.