Lexima

Over Lexima

Lexima is dé expert in onderwijsbegeleiding bij leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie.
We begeleiden onderwijsinstellingen in het behalen van resultaten door de inzet van deskundigheid en software binnen een integrale aanpak van LLD.

Onze visie
Dyslexie (EED) blijft over nadat laaggeletterdheid en leesproblemen zijn bestreden. Daarom kunnen lees- en spellingsproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie het beste integraal worden aangepakt. Vanuit de motivatie om iedereen met een lees- of schrijfprobleem te helpen het beste uit zichzelf te halen.

 

Lees verder

Samenwerken

Lexima werkt samen met honderden behandelaars en met duizenden scholen. We onderhouden goede contacten met de belangenverenigingen Balans, Impuls en Woortblind, met Dedicon, Stichting Toegankelijke Informatie en de Groep Educatieve Uitgeverijen (GEU). We voeren regelmatig overleg met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie. We werken in onderzoeksprojecten samen met universiteiten en hogescholen. En we hebben zorgovereenkomsten met alle zorgverzekeraars.

Partners 

Lexima heeft met een aantal organisaties een partnerovereenkomst gesloten voor het aanbieden van advies en implementatiebegeleiding Bouw! voor scholen op basis van het door Lexima en de UvA ontwikkelde kwaliteitsmodel:

Overige samenwerkende onderwijsbegeleidingsdiensten en dyslexiebehandelbureau's

Informatieve websites
  • Informatiepunt Dyslexie: Hier kunt u de ontwikkelingen binnen het Stimuleringsprogramma Dyslexie volgen. In het verlengde van het Masterplan Dyslexie zal de website van het programma zich ontwikkelen tot het centrale punt waar ouders, professionals en beleidsmakers alle informatie omtrent leesproblemen, dyslexie en laaggeletterdheid kunnen vinden die zij nodig hebben. 
  • Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie: Het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie ( NKD is per 1 januari 2017 de voortzetting van NRD en KD) is een onafhankelijk instituut dat ernaar streeft dat ieder kind met lees- en spellingsproblemen op een uniforme en kwalitatief goede manier gediagnosticeerd en behandeld wordt door een team van gespecialiseerde behandelaren.
  • Stichting Dyslexie Nederland: De Stichting Dyslexie Nederland (SDN) spant zich in voor de overdracht van wetenschappelijke kennis over dyslexie naar professionals in het onderwijs en de zorg.
  • Steunpunt Dyslexie: Het Steunpunt Dyslexie van Oudervereniging Balans geeft uitgebreide informatie over kenmerken, oorzaken, gevolgen en over dyslexie op school, in de zorg en thuis.
  • Wij-leren: Kennisplatform voor het onderwijs. Met een apart dossier dyslexie.
Ervaringsverhalen van onze gebruikers
  • Hogeschool Tio: Tio biedt studenten met dyslexie, ondersteunende middelen en begeleiding om op die manier zo weinig mogelijk hinder te ondervinden tijdens de studie. Kurzweil wordt geboden (ook tijdens examens) en extra tentamentijd. Lees hier meer over studeren met een functiebeperking bij TIO.
  • Ervaringen met dyslexiesoftware bij diverse typen onderwijs en werkgeverssituaties: >>
Bovenschoolse projecten Bouw!

Bouw! wordt inmiddels op 3.300 scholen gebruikt (peildatum: sept '18). Er werken 43.000 leerlingen actief met Bouw!  Een gedeelte van deze scholen zet Bouw! bovenschools in. Een greep uit onze bovenschoolse Bouw! projecten:

Onderzoek en Stimulering
  • Hogeschool Zuyd: Zuyd Hogeschool trekt het project COM. Project COM is een samenwerkingsproject tussen Zuyd Hogeschool, Radboud Universiteit, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en ontwikkelaars en leveranciers van hulpmiddelen. Dit heeft geresulteerd in de informatieve website: www.dyslexiehulpmiddelen.com.
  • Recent heeft het ministerie van OCW een meerjarige subsidie verstrekt voor het Programma Preventieve en Integrale aanpak Dyslexie en Hulpmiddelen Onderwijs. In het kader van dit Stimuleringsprogramma zouden scholen beter in staat gesteld moeten worden om systematisch te kunnen werken aan preventie en het op integrale en effectieve manier aanpakken van laaggeletterdheid, leesproblemen en dyslexie. Dit in samenwerking met ouders, zorgverleners, besturen, samenwerkingsverbanden en beleidsorganen.

Waarom doen we wat we doen?

Bij Lexima voelen we ons betrokken bij kinderen, jongeren  en volwassenen voor wie het lezen het leren en werken in de weg staat. Hierdoor hebben zij geen gelijke kansen op  persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling. Wij weten wat daarvan de impact kan zijn. En wij weten hoe technologie kan helpen deze hindernissen te overwinnen.

Unicef

Kom je bij ons werken?

Lexima is een boeiend bedrijf om voor te werken. In een collegiale, informele werksfeer krijg je bij ons de kans om afwisselend en verantwoordelijk werk te doen.

Vacature IB'er/Onderwijsadviseur
Weet jij hoe je professionals uit onderwijs en dyslexiezorg kunt enthousiasmeren om kinderen met leesproblemen en dyslexie echt te helpen met de beste digitale leermiddelen? Lees meer >>

Stage-plaatsen
Lexima stelt regelmatig stagiaires in de gelegenheid om werkervaring op te doen of bij ons de afstudeerstage te doen. Het kan gaan om studenten in onderwijsvakken, taalkunde, technology of business vakken.

Interesse? Mail gerust naar: info@lexima.nl