SWV de Eem start met Bouw!

Leusden, 30 mei 2017

Harry Brigitta Gadella de Eem

Op 30 mei 2017 hebben SWV de Eem en Lexima een samenwerkingsovereenkomst getekend. SWV de Eem heeft in het kader van dyslexiezorg besloten om het interventieprogramma Bouw! beschikbaar te stellen voor alle scholen binnen de Eem. In totaal maken ruim 130 reguliere en speciale (basis)scholen in regio de Eem deel uit van het nieuwe SWV de Eem. In samenwerking met Lexima is een 5-jarig project gestart waar in het 1e jaar gewerkt wordt aan de implementatie van Bouw! op de scholen. Het 2e tot en met het 5e jaar zal in het teken staan van structurele ondersteuning waarmee de continuering van het project wordt geborgd. 

Afbeelding: Brigitta Gadella, SWV de Eem en Harry Kleintjens, Lexima

Wat is Bouw! ?
Bouw! I-padBouw! is het unieke interventieprogramma waarmee leesproblemen bij risicoleerlingen in de groepen 2 t/m 4 effectief wordt voorkomen. Het kind leert, de tutor stuurt en de computer wijst de weg. Ouders, grootouders, oudere leerlingen of vrijwilligers kunnen fungeren als tutor. 

Scholen die op de juiste manier met Bouw! werken voldoen aan de eisen van zorgniveau 3 voor doorverwijzing naar diagnostiek dyslexie. 

Aanbod SWV de Eem
In het kader van preventie en het verminderen van het aantal verwijzingen naar de dyslexiezorg worden alle scholen in de gelegenheid gesteld om te starten met Bouw! of om een refresh-training te volgen voor de scholen die al gestart zijn met Bouw!
Per school volgt één persoon de training tot Bouw!-coördinator. De Bouw!-coördinator implementeert Bouw! in de school. 
Streefdoel: 1 augustus 2018 is Bouw! geïmplementeerd op alle scholen binnen SWV de Eem.   

Dyslexieprotocol van de school

Wanneer de school nog geen Bouw!-beleid heeft omschreven in het dyslexieprotocol van de school, wordt er een training ‘Schrijven Bouw!-beleid’ beschikbaar gesteld.