Samenwerken

Samenwerken

Lexima werkt samen met honderden behandelaars en met duizenden scholen. We onderhouden goede contacten met de belangenverenigingen Balans, Impuls en Woortblind, met Dedicon, Stichting Toegankelijke Informatie en de Groep Educatieve Uitgeverijen (GEU). We voeren regelmatig overleg met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en het Kwaliteitsinstituut Dyslexie. We werken in onderzoeksprojecten samen met universiteiten en hogescholen. En we hebben zorgovereenkomsten met alle zorgverzekeraars.

Partners 

Lexima heeft met een aantal organisaties een partnerovereenkomst gesloten voor het aanbieden van advies en implementatiebegeleiding Bouw! voor scholen op basis van het door Lexima en de UvA ontwikkelde kwaliteitsmodel:

Overige samenwerkende onderwijsbegeleidingsdiensten en dyslexiebehandelbureau's

Informatieve websites
  • Stichting Dyslexie Nederland: De Stichting Dyslexie Nederland (SDN) spant zich in voor de overdracht van wetenschappelijke kennis over dyslexie naar professionals in het onderwijs en de zorg.
  • Kwaliteitsinstituut Dyslexie: Het Kwaliteitsinstituut Dyslexie is een onafhankelijk instituut dat ernaar streeft dat ieder kind met lees- en spellingsproblemen op een uniforme en kwalitatief goede manier gediagnosticeerd en behandeld wordt door een team van gespecialiseerde behandelaren.
  • Steunpunt Dyslexie: Het Steunpunt Dyslexie van Oudervereniging Balans geeft uitgebreide informatie over kenmerken, oorzaken, gevolgen en over dyslexie op school, in de zorg en thuis.
  • Dynamika: Organisatieadvies, training en coaching voor volwassenen met dyslexie.
  • Adempunt: Logopedie
  • Injona: Ondersteuning bij een leesbeperking. Digitaliseren content, voorlinchting en ondersteuning bij het gebruik van leeshulpmiddelen.
Ervaringsverhalen van onze gebruikers
  • Hogeschool Tio: Tio biedt studenten met dyslexie, ondersteunende middelen en begeleiding om op die manier zo weinig mogelijk hinder te ondervinden tijdens de studie. Kurzweil wordt geboden (ook tijdens examens) en extra tentamentijd. Lees hier de ervaring van Claudia, mbo-student en Kurzweil-gebruiker, Hulp bij tentamens
  • Ervaringen met dyslexiesoftware bij diverse typen onderwijs en werkgeverssituaties: >>