Lexima

In een notendop

Lexima is een maatschappelijk georiënteerde onderneming die iedereen met een lees- of schrijfprobleem wil helpen om succesvol te zijn, op school, op het werk of in de vrije tijd. Wij zijn de grootste leverancier van ICT-hulpmiddelen bij dyslexie en technologische oplossingen ter voorkoming van leesproblemen. De effectiviteit van onze producten is wetenschappelijk aangetoond. Lexima Academie is een erkende opleidingsinstelling. We ondersteunen duizenden scholen en behandelaars met onderwijsadviesdiensten. Kinderen, jongeren en hun ouders kunnen bij ons terecht voor advies op maat en vaardigheidstrainingen. Onze kernwaarden zijn kwaliteit, professionaliteit en betrokkenheid.

Lees verder

U kunt op ons bouwen

 • onze opleidingsinstelling is CEDEO en CRKBO erkend.
 • we organiseren jaarlijks de grootste bijeenkomst op het gebied van dyslexie: de Nationale Dyslexie Conferentie.
 • we werken samen met Masterplan Dyslexie.
 • we werken samen met behandelinstituten.
 • we ondersteunen de oudervereniging Balans en de Vereniging Woortblind waar nodig met onze expertise.
 • we werken samen met universiteiten en hogescholen voor productontwikkeling en kennisdisseminatie.
 • we werken met Dedicon en uitgevers samen om digitale schoolboeken beschikbaar te maken.
 • we hebben zorgleverancierscontracten samen met alle zorgverzekeraars.
 • we stimuleren overheid en zorgverzekeraars tot ruimhartiger en doelmatiger vergoeding.
 • we spreken de politiek aan op regelgeving die recht doet aan de aard en de ernst van leerstoornissen zoals dyslexie.
 • we publiceren over de effecten van het gebruik van dyslexie-software.
 • we adviseren gemeentes, scholen, Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs en werkgevers voor de optimale inzet van dyslexie-software
Home

De zekerheid van succes

Er komen steeds meer producten beschikbaar voor mensen met lees- en leerproblemen en dat maakt kiezen lastig. Vooral omdat lang niet altijd duidelijk is of deze hulpmiddelen echt werken en of u er de juiste ondersteuning bij krijgt. Als u voor een product van Lexima kiest bent u ervan verzekerd dat het werkt, van de beste kwaliteit is, dat u advies op maat krijgt plus gedegen ondersteuning. Waarom? Omdat het succes van onze klanten onze drijfveer is!

Als u kiest voor Lexima dan kiest u voor zekerheid op basis van:

 1. De beste mensen:
  • hoogopgeleide, professionele medewerkers met heel veel ervaring
  • de beste onderwijsinhoudelijke ondersteuning
  • de beste klantenservice en technische helpdesk
 2. De beste producten:
  • met bewezen effectiviteit
  • met de meest veelzijdige functionaliteit
  • toepasbaar bij alle vormen van lees- en spellingproblemen
  • met voortdurende doorontwikkeling
  • en niet voor niets met de meeste gebruikers
 3. De beste ondersteuning:
  • deskundig advies
  • slimme trainingen voor particulieren, behandelaars en scholen
  • doordachte implementatieondersteuning voor scholen
  • professionele arrangementen voor professionalisering van behandelaars en scholen

Waarom doen we wat we doen?

Bij Lexima voelen we ons betrokken bij kinderen, jongeren  en volwassenen voor wie het lezen het leren en werken in de weg staat. Hierdoor hebben zij geen gelijke kansen op  persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling. Wij weten wat daarvan de impact kan zijn. En wij weten hoe technologie kan helpen deze hindernissen te overwinnen.

Unicef

Samenwerken

Lexima werkt samen met honderden behandelaars en met duizenden scholen. We onderhouden goede contacten met de belangenverenigingen Balans, Impuls en Woortblind, met Dedicon, Stichting Toegankelijke Informatie en de Groep Educatieve Uitgeverijen (GEU). We voeren regelmatig overleg met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie. We werken in onderzoeksprojecten samen met universiteiten en hogescholen. En we hebben zorgovereenkomsten met alle zorgverzekeraars.

Partners 

Lexima heeft met een aantal organisaties een partnerovereenkomst gesloten voor het aanbieden van advies en implementatiebegeleiding Bouw! voor scholen op basis van het door Lexima en de UvA ontwikkelde kwaliteitsmodel:

Overige samenwerkende onderwijsbegeleidingsdiensten en dyslexiebehandelbureau's

Informatieve websites
 • Informatiepunt Dyslexie: Hier kunt u de ontwikkelingen binnen het Stimuleringsprogramma Dyslexie volgen. In het verlengde van het Masterplan Dyslexie zal de website van het programma zich ontwikkelen tot het centrale punt waar ouders, professionals en beleidsmakers alle informatie omtrent leesproblemen, dyslexie en laaggeletterdheid kunnen vinden die zij nodig hebben. 
 • Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie: Het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie ( NKD is per 1 januari 2017 de voortzetting van NRD en KD) is een onafhankelijk instituut dat ernaar streeft dat ieder kind met lees- en spellingsproblemen op een uniforme en kwalitatief goede manier gediagnosticeerd en behandeld wordt door een team van gespecialiseerde behandelaren.
 • Stichting Dyslexie Nederland: De Stichting Dyslexie Nederland (SDN) spant zich in voor de overdracht van wetenschappelijke kennis over dyslexie naar professionals in het onderwijs en de zorg.
 • Steunpunt Dyslexie: Het Steunpunt Dyslexie van Oudervereniging Balans geeft uitgebreide informatie over kenmerken, oorzaken, gevolgen en over dyslexie op school, in de zorg en thuis.
 • Wij-leren: Kennisplatform voor het onderwijs. Met een apart dossier dyslexie.
Ervaringsverhalen van onze gebruikers
 • Hogeschool Tio: Tio biedt studenten met dyslexie, ondersteunende middelen en begeleiding om op die manier zo weinig mogelijk hinder te ondervinden tijdens de studie. Kurzweil wordt geboden (ook tijdens examens) en extra tentamentijd. Lees hier meer over studeren met een functiebeperking bij TIO.
 • Ervaringen met dyslexiesoftware bij diverse typen onderwijs en werkgeverssituaties: >>
Bovenschoolse projecten Bouw!

Bouw! wordt inmiddels op 3.300 scholen gebruikt (peildatum: sept '18). Er werken 43.000 leerlingen actief met Bouw!  Een gedeelte van deze scholen zet Bouw! bovenschools in. Een greep uit onze bovenschoolse Bouw! projecten:

Onderzoek en Stimulering
 • Hogeschool Zuyd: Zuyd Hogeschool trekt het project COM. Project COM is een samenwerkingsproject tussen Zuyd Hogeschool, Radboud Universiteit, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en ontwikkelaars en leveranciers van hulpmiddelen. Dit heeft geresulteerd in de informatieve website: www.dyslexiehulpmiddelen.com.
 • Recent heeft het ministerie van OCW een meerjarige subsidie verstrekt voor het Programma Preventieve en Integrale aanpak Dyslexie en Hulpmiddelen Onderwijs. In het kader van dit Stimuleringsprogramma zouden scholen beter in staat gesteld moeten worden om systematisch te kunnen werken aan preventie en het op integrale en effectieve manier aanpakken van laaggeletterdheid, leesproblemen en dyslexie. Dit in samenwerking met ouders, zorgverleners, besturen, samenwerkingsverbanden en beleidsorganen.

Kom je bij ons werken?

Lexima is een boeiend bedrijf om voor te werken. In een collegiale, informele werksfeer krijg je bij ons de kans om afwisselend en verantwoordelijk werk te doen.

Vacature IB'er/Onderwijsadviseur
Weet jij hoe je professionals uit onderwijs en dyslexiezorg kunt enthousiasmeren om kinderen met leesproblemen en dyslexie echt te helpen met de beste digitale leermiddelen? Lees meer >>

Stage-plaatsen
Lexima stelt regelmatig stagiaires in de gelegenheid om werkervaring op te doen of bij ons de afstudeerstage te doen. Het kan gaan om studenten in onderwijsvakken, taalkunde, technology of business vakken.

Interesse? Mail gerust naar: info@lexima.nl