Samenwerken

Samenwerken

Lexima werkt samen met honderden behandelaars en met duizenden scholen. We onderhouden goede contacten met de belangenverenigingen Balans, Impuls en Woortblind, met Dedicon, Stichting Toegankelijke Informatie en de Groep Educatieve Uitgeverijen (GEU). We voeren regelmatig overleg met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en het Kwaliteitsinstituut Dyslexie. We werken in onderzoeksprojecten samen met universiteiten en hogescholen. En we hebben zorgovereenkomsten met alle zorgverzekeraars.

Partners 

Lexima heeft met een aantal organisaties een partnerovereenkomst gesloten voor het aanbieden van advies en implementatiebegeleiding Bouw! voor scholen op basis van het door Lexima en de UvA ontwikkelde kwaliteitsmodel:

Overige samenwerkende onderwijsbegeleidingsdiensten en dyslexiebehandelbureau's

Informatieve websites
 • Adempunt: Logopedie
 • Dynamika: Organisatieadvies, training en coaching voor volwassenen met dyslexie.
 • Injona: Ondersteuning bij een leesbeperking. Digitaliseren content, voorlinchting en ondersteuning bij het gebruik van leeshulpmiddelen.
 • Kwaliteitsinstituut Dyslexie: Het Kwaliteitsinstituut Dyslexie is een onafhankelijk instituut dat ernaar streeft dat ieder kind met lees- en spellingsproblemen op een uniforme en kwalitatief goede manier gediagnosticeerd en behandeld wordt door een team van gespecialiseerde behandelaren.
 • Stichting Dyslexie Nederland: De Stichting Dyslexie Nederland (SDN) spant zich in voor de overdracht van wetenschappelijke kennis over dyslexie naar professionals in het onderwijs en de zorg.
 • Steunpunt Dyslexie: Het Steunpunt Dyslexie van Oudervereniging Balans geeft uitgebreide informatie over kenmerken, oorzaken, gevolgen en over dyslexie op school, in de zorg en thuis.
 • Wij-leren: Kennisplatform voor het onderwijs. Met een apart dossier dyslexie.
Ervaringsverhalen van onze gebruikers
 • Hogeschool Tio: Tio biedt studenten met dyslexie, ondersteunende middelen en begeleiding om op die manier zo weinig mogelijk hinder te ondervinden tijdens de studie. Kurzweil wordt geboden (ook tijdens examens) en extra tentamentijd. Lees hier meer over studeren met een functiebeperking bij TIO.
 • Ervaringen met dyslexiesoftware bij diverse typen onderwijs en werkgeverssituaties: >>
Bovenschoolse projecten Bouw!
 • Stichting BasisBuren voor openbaar en algemeen bijzonder primair onderwijs  
 • Best Onderwijs
 • Eenbes Basisonderwijs
 • KS Fectio
 • Panta Rhei Sine Limite
 • PCO Accrete
 • RK PO Culemborg
 • RSV Breda 3003
 • St. CPO Betuwe & Bommelerwaard
 • St. Fluvium
 • St. Kindante, leren leven
 • St. SWV Waterland
 • SWV Passend Onderwijs 3002
 • SWV Optimale Onderwijskans Subregio Breda, Etten-Leur, Oosterhout, Roosendaal
 • VCO Midden- en Oost Groningen
 • Zorgplatform Beuningen
 • BCO Onderwijsadvies
 • Coöperatie Betuws Primair Passend Onderwijs
 • Gemeente Zeewolde
 • Openbaar Onderwijs Houten
 • Passend Onderwijs Opsterland
 • PCPO Barendrecht en Ridderkerk
 • SKOR
 • St. Proo
 • St. AMOS
 • St. OPO Ijmond
 • St. Trivium
 • SWV Ommen
 • SWV Plein 013
 • VCO Harderwijk, Hierden
 • Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Radar
Onderzoek
 • Hogeschool Zuyd: Zuyd Hogeschool trekt het project COM. Project COM is een samenwerkingsproject tussen Zuyd Hogeschool, Radboud Universiteit, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en ontwikkelaars en leveranciers van hulpmiddelen: Leveranciers van dyslexiehulpmiddelen ervaren veelal gelijksoortige problemen in de klantenservice. Daardoor worden de mogelijkheden van de geleverde hulpmiddelen vaak niet optimaal benut, waardoor opleidingskansen niet of onvoldoende gegrepen worden. Om het verstrekkingsproces van de hulpmiddelen te optimaliseren is in 2015 het twee jaar durende project gestart.