Over Lexima sinds 2002

Over Lexima

Lexima werd in 2002 door dyslexie specialist/behandelaar Ria Janssen opgericht  vanuit de visie dat ICT-hulpmiddelen werelden kunnen openen voor kinderen met een leerstoornis. We werken met een enthousiast team van vijfentwintig onderwijsprofessionals, technisch experts, productontwikkelaars en communicatiespecialisten. Dat doen we voor al bijna 100.000 klanten.

Onze missie

Lexima helpt bij dyslexie en andere leerproblemen. Onze activiteiten richten zich op kinderen en hun ouders, jongeren, volwassenen, behandelaars en scholen. Wij streven naar educatieve samenwerkingsvormen waarbinnen iedere leerling of student met een extra ondersteuningsbehoefte voor taal, optimaal kan presteren, meer gemotiveerd is en zelfredzamer wordt. Lexima begeleidt scholen met cursussen, conferenties, taaltechnologische oplossingen, consultancy en projectmanagement om hen in staat te stellen hun leerlingen en studenten op professionele wijze passende ondersteuning te bieden en uit te dagen het beste uit zichzelf te halen. Zo willen we de kansen op succes voor iedereen met een lees-, schrijf- en/of ander leerprobleem vergroten.

Onze visie

Lexima staat voor kwaliteit, professionaliteit en betrokkenheid. We leveren de beste producten, we bieden de beste ondersteuning en we geven eerlijke adviezen vanuit onze motivatie om iedereen met een lees- of schrijfprobleem te helpen het beste uit zichzelf te halen. Dit doen we omdat we weten dat de juiste ICT-oplossing het leven van iemand met een structureel lees- en/of schrijfprobleem ingrijpend kan veranderen. 

Wat hebben we bereikt

Een kind met dyslexie heeft vandaag de dag aanzienlijk betere kansen dan 16 jaar geleden. Overheidsmaatregelen, actiever beleid van scholen en dyslexie-ICT hebben hieraan bijgedragen.  

16 jaar geleden werd Lexima opgericht vanuit de visie dat ondersteunende technologie kinderen met dyslexie succesvoller en sterker maakt. Lexima wordt inmiddels gezien als het kenniscentrum voor de toepassing van ICT bij leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie. Meer dan 80.000 leerlingen en studenten en meer dan 5.000 scholen werken al met onze producten. Kurzweil 3000, Sprint, Alinea en Read&Write zijn ongeëvenaard en veruit de meest gebruikte dyslexiesoftware op school en thuis. Bouw! is een uniek, wetenschappelijk ontwikkeld interventieprogramma waarmee leesproblemen effectief kunnen worden voorkomen. Ook voor producten voor diagnostiek, remediëren, woordvoorspelling, Daisy, tekst-naar-spraak en spraakherkenning kunt u bij ons terecht.