Lexima

Over Lexima
Lexima werd in 2002 opgericht. We werken met een enthousiast team van veertig onderwijsadviseurs, technisch experts, productontwikkelaars en communicatiespecialisten. Dat doen we voor al bijna 5.000 scholen in het basis- en voortgezet onderwijs.

Onze visie
Dyslexie (EED) blijft over nadat laaggeletterdheid en leesproblemen zijn bestreden. Daarom kunnen lees- en spellingproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie het beste integraal worden aangepakt. Vanuit de motivatie om iedereen met een lees- of schrijfprobleem te helpen het beste uit zichzelf te halen.

Onze missie
Lexima helpt scholen op effectieve en duurzame wijze werk te maken van de preventieve en integrale aanpak van leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie. Met als doel dat alle leerlingen minimaal het vereiste niveau van functionele geletterdheid halen. 

Wat hebben we bereikt
Lexima wordt inmiddels gezien als het kenniscentrum voor de toepassing van ICT bij leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie. Meer dan 80.000 leerlingen en studenten en meer dan 5.000 scholen werken al met onze producten. We begeleiden 200 projecten op het gebied van LLD. Onze dienstverlening wordt voor de derde keer (2-jaarlijks) door CEDEO beoordeeld met een 100% score.