Over Lexima

In een notendop

Lexima is een maatschappelijk georiënteerde onderneming die iedereen met een lees- of schrijfprobleem wil helpen om succesvol te zijn, op school, op het werk of in de vrije tijd. Wij zijn de grootste leverancier van ICT-hulpmiddelen bij dyslexie en technologische oplossingen ter voorkoming van leesproblemen. De effectiviteit van onze producten is wetenschappelijk aangetoond. Lexima Academie is een erkende opleidingsinstelling. We ondersteunen duizenden scholen en behandelaars met onderwijsadviesdiensten. Kinderen, jongeren en hun ouders kunnen bij ons terecht voor advies op maat en vaardigheidstrainingen. Onze kernwaarden zijn kwaliteit, professionaliteit en betrokkenheid.

Lees verder

U kunt op ons bouwen

 • onze opleidingsinstelling is CEDEO en CRKBO erkend.
 • we organiseren jaarlijks de grootste bijeenkomst op het gebied van dyslexie: de Nationale Dyslexie Conferentie.
 • we werken samen met Masterplan Dyslexie.
 • we werken samen met behandelinstituten.
 • we ondersteunen de oudervereniging Balans en de Vereniging Woortblind waar nodig met onze expertise.
 • we werken samen met universiteiten en hogescholen voor productontwikkeling en kennisdisseminatie.
 • we werken met Dedicon en uitgevers samen om digitale schoolboeken beschikbaar te maken.
 • we hebben zorgleverancierscontracten samen met alle zorgverzekeraars.
 • we stimuleren overheid en zorgverzekeraars tot ruimhartiger en doelmatiger vergoeding.
 • we spreken de politiek aan op regelgeving die recht doet aan de aard en de ernst van leerstoornissen zoals dyslexie.
 • we publiceren over de effecten van het gebruik van dyslexie-software.
 • we adviseren gemeentes, scholen, Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs en werkgevers voor de optimale inzet van dyslexie-software
Home