Lexima

Over Lexima

Lexima is expert in onderwijsbegeleiding bij leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie. Met onze educatieve software begeleiden en ondersteunen we onderwijsinstellingen om op een effectieve en duurzame wijze leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie aan te pakken.

Als scholen onze integrale aanpak volgen zal het aantal leerlingen dat extra zorg nodig heeft bij lezen en schrijven flink dalen. Het aantal leerlingen dat minimaal het vereiste niveau van functionele geletterdheid haalt zal stijgen. Doordat er minder leerlingen last hebben van leesproblemen zal het aantal onnodig afgegeven dyslexieverklaringen fors afnemen. Hierdoor zal het totaalaantal leerlingen met dyslexie afnemen tot de wetenschappelijk berekende verwachting van 3,6%.

Lexima werd in 2002 opgericht en wordt gezien als het kenniscentrum voor de toepassing van ICT bij leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie. We begeleiden ruim 200 projecten op dit gebied. Op meer dan 5.000 scholen in het basis- en voortgezet onderwijs werken meer dan 80.000 leerlingen en studenten met onze producten.

Lexima werkt samen met het werkveld. Met scholen, samenwerkingsverbanden, bestuurders, behandelingspraktijken en ouders. Met uitgevers en begeleidingsdiensten, met belangenorganisaties en overheidsinstanties. Deze samenwerking zien we als de sleutel tot succes. Daarbij laten we ons leiden door kwaliteit, wetenschap, professionaliteit en betrokkenheid.

We begeleiden onderwijsinstellingen in het behalen van resultaten door de inzet van onze deskundigheid en software. Onze dienstverlening wordt voor de derde keer (2-jaarlijks) door CEDEO beoordeeld met een 100% score. We werken met een enthousiast team van veertig onderwijsadviseurs, technisch experts, productontwikkelaars en communicatiespecialisten.

 

Lees verder

Definities

Lexima speelt al bijna twintig jaar een grote rol in de verspreiding van kennis over de effectieve aanpak van leesproblemen, het bestrijden van laaggeletterdheid en het omgaan met dyslexie.

Lexima hanteert de volgende definities voor lees- en spellingproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie.

Lees- en spellingprobleem

Laaggeletterdheid

Dyslexie

Het team van Lexima bestaat uit:

Alexander Mozar

Alexander Mozar
Directie

Angeline van der Tuin

Angeline van der Tuin
Klantenservice

Annette Roetenberg

Annette Roetenberg 
Directie

Anouk Oude Sogtoen
Lexima Academie
Lees meer

 

      Arno Havermans
      Innovatie (freelance)
Arnold Braber
Administratie

 

Bart Broekhuis

Bart Broekhuis
Directie 

Chris Weststrate

Chris Weststrate
Marketing & Sales

Cornelie Meerdink-van Uchelen rel=

Cornelie Meerdink-van Uchelen
Lexima Academie

Debby Merema

Debby Merema
Lexima Academie
Lees meer

 

Dorien de Gier

Dorien de Gier
Innovatie

Dymphe Laan

Dymphe Laan
Lexima Academie
Lees meer

 

Ellen Geurts

Ellen Geurts
Lexima Academie
Lees meer

 

Erwin Lam

Erwin Lam
Technische Support

 

Falk Beerten

Falk Beerten
Directie

 

Hans Dingler

Hans Dingler
Klantenservice

Henk Eland

Henk Eland
Technische Support

Henri Smit

Henri Smit
Marketing & Sales

 

Iris Verhaagen

Iris Verhaagen
Lexima Academie
Lees meer

 

Jan Bakkenes

Jan Bakkenes
Technische Support

 

Jeffrey Pasker

Jeffrey Pasker
Administratie

 

Judith Brinksma
Innovatie

 

Laura Kollaard-Tabor

Laura Kollaard-Tabor
Marketing & Sales

 

Lisa Gosker

Lisa Gosker
Innovatie

 

Marjoleine Meijs

Marjoleine Meijs
Lexima Academie & Innovatie
Lees meer

 

Michiel Röling

Michiel Röling
Marketing & Sales

 

 

 

Nadine Pasman

Nadine Pasman
Klantenservice

 

Niki de Gans

Niki de Gans
Marketing & Sales

 

Patricia Smit

Patricia Smit
Administratie

 

Pieter Havermans
Marketing & Sales

Ramona Kulk

Ramona Kulk
Administratie

 

Rosalin van der Hoeven

Rosalin van der Hoeven
Lexima Academie
Lees meer

 

Roy van der Werff

Roy van der Werff
Innovatie

 

Tom Kleintjens

Tom Kleintjens
Technische Support

 

Suzan Ramakers

Suzan Ramakers
Lexima Academie
Lees meer

 

Suzanne Geurts

Suzanne Geurts
Innovatie 

 

 

 

 

Vacatures

Lexima is een boeiend bedrijf om voor te werken. In een collegiale, informele werksfeer krijg je bij ons de kans om afwisselend en verantwoordelijk werk te doen.

Vacature Accountmanager leesbevordering

Vacature Online marketeer

Vacature Desk Accountmanager

Wij werken nauw samen met onze Belgische partner Sensotec, gevestigd in regio Brugge. In het ontwikkelteam van Sensotec is een vacature.

Vacature Senior Full-Stack Developer - regio Brugge

Stageplaatsen

Lexima stelt regelmatig stagiaires in de gelegenheid om werkervaring op te doen of bij ons de afstudeerstage te doen. Het kan gaan om studenten in onderwijsvakken, taalkunde, technology- of business-vakken.

Interesse? Mail gerust naar: info@lexima.nl

Samenwerken

Lexima werkt samen met honderden behandelaars en met duizenden scholen. We onderhouden goede contacten met de belangenverenigingen Balans, Impuls en Woortblind, met Dedicon, Stichting Toegankelijke Informatie en de Groep Educatieve Uitgeverijen (GEU). We voeren regelmatig overleg met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie. We werken in onderzoeksprojecten samen met universiteiten en hogescholen. En we hebben zorgovereenkomsten met alle zorgverzekeraars.

Informatieve websites
  • Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie: Hier kun je de ontwikkelingen binnen het Stimuleringsprogramma Dyslexie volgen. In het verlengde van het Masterplan Dyslexie zal de website van het programma zich ontwikkelen tot het centrale punt waar ouders, professionals en beleidsmakers alle informatie omtrent leesproblemen, dyslexie en laaggeletterdheid kunnen vinden die zij nodig hebben. 
  • Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie: Het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie ( NKD is per 1 januari 2017 de voortzetting van NRD en KD) is een onafhankelijk instituut dat ernaar streeft dat ieder kind met lees- en spellingsproblemen op een uniforme en kwalitatief goede manier gediagnosticeerd en behandeld wordt door een team van gespecialiseerde behandelaren.
  • Stichting Dyslexie Nederland: De Stichting Dyslexie Nederland (SDN) spant zich in voor de overdracht van wetenschappelijke kennis over dyslexie naar professionals in het onderwijs en de zorg.
  • De Oudervereniging Balans geeft uitgebreide informatie over kenmerken, oorzaken, gevolgen en over dyslexie op school, in de zorg en thuis.
  • Wij-leren: Kennisplatform voor het onderwijs. Met een apart dossier dyslexie.
Ervaringsverhalen van onze gebruikers
  • Hogeschool Tio: Tio biedt studenten met dyslexie, ondersteunende middelen en begeleiding om op die manier zo weinig mogelijk hinder te ondervinden tijdens de studie. Kurzweil wordt geboden (ook tijdens examens) en extra tentamentijd. Lees hier meer over studeren met een functiebeperking bij TIO.
  • Ervaringen met dyslexiesoftware bij diverse typen onderwijs en werkgeverssituaties: >>
Bovenschoolse projecten Bouw!

Bouw! wordt inmiddels op 5.129 scholen gebruikt door 147.657 leerlingen (Bron: Lexipoort 2020). In de leeftijdsgroep 5 tot 8 jaar werkt 73% van de leerlingen die tot de zwakste 20-25% lezers behoren, met Bouw!. 

Een gedeelte van deze scholen zet Bouw! bovenschools in. Een greep uit onze bovenschoolse Bouw! projecten:

Onderzoek en Stimulering
  • Zuyd Hogeschool: Zuyd Hogeschool trekt het project COM. Project COM is een samenwerkingsproject tussen Zuyd Hogeschool, Radboud Universiteit, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en ontwikkelaars en leveranciers van hulpmiddelen. Dit heeft geresulteerd in de informatieve website: www.dyslexiehulpmiddelen.com.
  • Het ministerie van OCW heeft een meerjarige subsidie verstrekt voor het Programma Preventieve en Integrale aanpak Dyslexie en Hulpmiddelen Onderwijs. In het kader van dit Stimuleringsprogramma zouden scholen beter in staat gesteld moeten worden om systematisch te kunnen werken aan preventie en het op integrale en effectieve manier aanpakken van laaggeletterdheid, leesproblemen en dyslexie. Dit in samenwerking met ouders, zorgverleners, besturen, samenwerkingsverbanden en beleidsorganen.

Zakelijke gegevens

Lexima staat ingeschreven in het handelsregister

KvK-nummer: 32091491
BTW-nummer: NL810807968B01

Bankgegevens Nederland

IBAN: NL11 RABO 03859.53.836
T.n.v. Lexima BV te Leusden
BIC: RABONL2U

Bankgegevens België

IBAN: BE25 7340 1373 2882
T.n.v. Lexima BV te Leusden, Nederland
BIC: KREDBE22340

Waarom doen we wat we doen?

Bij Lexima voelen we ons betrokken bij kinderen, jongeren  en volwassenen voor wie het lezen het leren en werken in de weg staat. Hierdoor hebben zij geen gelijke kansen op  persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling. Wij weten wat daarvan de impact kan zijn. En wij weten hoe technologie kan helpen deze hindernissen te overwinnen.

Unicef

Privacy statement Lexima

Privacy is voor Lexima van groot belang. Wij zijn ons ervan bewust dat jij als klant of bezoeker van onze website vertrouwen in ons stelt. Wij waarborgen uw privacy conform de AVG.

In het Privacy Statement Lexima laten wij zien wat wij met jouw gegevens doen en hoe wij ervoor zorgen dat de gegevens bij ons veilig zijn.  

Omdat Lexima veel producten en diensten levert aan scholen conformeert Lexima zich tevens aan het Privacyconvenant onderwijs

 

Algemene voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden gelden voor onze producten. Ze zijn mede gebaseerd op de algemene voorwaarden die zijn opgesteld door de Stichting WebwinkelKeur.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Lexima