Het ABC partner in Bouw

Lexima en het ABC

19 augustus 2015

In de grootstedelijke regio Amsterdam biedt Het ABC advies en implementatiebegeleiding Bouw! voor basisscholen (groep 2 t/m4) aan.

Daarvoor hebben Lexima en Het ABC een partnerovereenkomst gesloten. Het doel van het Bouw! Partnerprogramma is om door middel van advisering, coaching en begeleiding van scholen de kennis en vaardigheden van leerkrachten en Bouw! tutoren te vergroten en daarmee maximale waarborgen te creëren om met het Bouw! interventieprogramma leesproblemen bij jonge risicoleerlingen effectief te voorkomen.

Bouw! is het meest succesvol met een goede implementatie. Het ABC biedt daarom een doelgericht implementatietraject aan voor scholen in en rondom Amsterdam die met Bouw! het preventief leesonderwijs op de kaart wilt zetten. Voor meer informatie over deze dienst van het ABC , klikt u hier

Lees hier het  persbericht .