Lees- en spellingprobleem

Lees- en spellingprobleem

De ontwikkeling van het lezen en/of schrijven verloopt niet voor ieder kind op dezelfde wijze. Kinderen met lees- en/of spellingproblemen blijven achter ten opzichte van de klas en hun cognitieve vaardigheden. Zij hebben moeite om de letters te automatiseren, halen letters door elkaar of spiegelen letters. Hierdoor lezen ze niet vloeiend, maar spellend of radend. Vaak is hun handschrift slordig en maken ze veel fouten in de schrijfwijze van woorden. Doordat het tekstaanbod en de spellingregels in de klas te moeilijk wordt raken ze achterop.

Lees meer over Lexima's aanpak van leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie