Lees- en spellingprobleem

Lees- en spellingprobleem

Het leren lezen en schrijven verloopt niet voor ieder kind op dezelfde wijze. Kinderen met lees- en/of spellingproblemen raken steeds verder achter ten opzichte van hun klas en blijven steken op een niveau dat niet past bij hun cognitieve vaardigheden.

Zij hebben moeite om de letters te automatiseren, halen letters door elkaar of spiegelen letters. Hierdoor lezen ze niet vloeiend, maar spellend of radend. Doordat het tekstaanbod en de spellingregels in de klas te moeilijk worden raken ze achterop.

Lees meer over Lexima's aanpak van leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie