Laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid, ook wel omschreven als functioneel analfabetisme, houdt in dat mensen moeite hebben met de taalvaardigheden lezen en/of schrijven. Laaggeletterden ervaren problemen met het begrijpen van schriftelijke informatie, het invullen van formulieren en het voorlezen aan kinderen. Daar komen dan nog gevoelens van schaamte, onbegrip en afhankelijkheid bij.

2,5 miljoen mensen in Nederland van 16 jaar en ouder is laaggeletterd. Een kwart van de leerlingen verlaat de basisschool met een leesachterstand van twee jaar of meer (Inspectie, 2017; Schijf, 2009). Dat zijn jaarlijks 50.000 laaggeletterden (Van der Schoot, 2008; Vernooy, 2016).

Lees meer over Lexima's aanpak van leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie