Dyslexie

Dyslexie

Dyslexie is een specifieke leerstoornis die zich kenmerkt door een hardnekkig probleem in het aanleren van accuraat en vlot lezen en/of spellen op woordniveau. De leerstoornis is aangeboren en niet het gevolg van omgevingsfactoren en/of een lichamelijke, neurologische of algemene verstandelijke beperking.

Kinderen met dyslexie blijven, ondanks inzet en ijver, wat betreft schoolprestaties achter bij het niveau dat van hen verwacht mag worden. Compenserende software helpt kinderen met dyslexie door de belemmeringen die het zwakke lezen en schrijven met zich meebrengt te verminderen. Door de ondersteuning kunnen zij op hun eigen cognitieve niveau functioneren en zelfstandig werken. Belangrijk hierbij is dat de software goed is geïmplementeerd én dat er voldoende digitale content beschikbaar is.

Hoewel dit natuurlijk geheel ten overvloede is, blijven wij benadrukken dat het hebben van een lees- en/of spellingprobleem zoals dyslexie niets te maken heeft met intelligentie. Leerlingen met dyslexie zijn niet dom, ook al voelen ze zich soms wel zo. Het is de taak van de onderwijsprofessional om te benadrukken dat het talent en de cognitieve vaardigheden van deze leerlingen niet onderdoen voor het talent van leerlingen zonder lees- en spellingproblemen.

Lees meer over Lexima's aanpak van leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie