Definities

Definities

Lexima speelt al bijna twintig jaar een grote rol in de verspreiding van kennis over de effectieve aanpak van leesproblemen, het bestrijden van laaggeletterdheid en het omgaan met dyslexie.

Lexima hanteert de volgende definities voor lees- en spellingproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie.

Lees- en spellingprobleem

Laaggeletterdheid

Dyslexie