Lexima

Over Lexima

Lexima is dé expert in onderwijsbegeleiding bij leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie. We helpen scholen op effectieve en duurzame wijze werk leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie aan te pakken.

Als scholen onze integrale aanpak volgen zal het aantal leerlingen dat extra zorg nodig heeft bij lezen en schrijven flink dalen. Het aantal leerlingen dat minimaal het vereiste niveau van functionele geletterdheid haalt zal stijgen. Doordat er minder leerlingen last hebben van leesproblemen zal het aantal onnodig afgegeven dyslexieverklaringen fors afnemen. Hierdoor zal het totaalaantal leerlingen met dyslexie afnemen tot de wetenschappelijk berekende verwachting van 3,6%.

Lexima werd in 2002 opgericht en wordt gezien als het kenniscentrum voor de toepassing van ICT bij leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie. We begeleiden ruim 200 projecten op dit gebied. Op meer dan 5.000 scholen in het basis- en voortgezet onderwijs werken meer dan 80.000 leerlingen en studenten met onze producten.

Lexima werkt samen met het werkveld. Met scholen, samenwerkingsverbanden, bestuurders, behandelingspraktijken en ouders. Met uitgevers en begeleidingsdiensten, met belangenorganisaties en overheidsinstanties. Deze samenwerking zien we als de sleutel tot succes. Daarbij laten we ons leiden door kwaliteit, wetenschap, professionaliteit en betrokkenheid.

We begeleiden onderwijsinstellingen in het behalen van resultaten door de inzet van onze deskundigheid en software. Onze dienstverlening wordt voor de derde keer (2-jaarlijks) door CEDEO beoordeeld met een 100% score. We werken met een enthousiast team van veertig onderwijsadviseurs, technisch experts, productontwikkelaars en communicatiespecialisten.

 

Lees verder

Kom je bij ons werken?

Lexima is een boeiend bedrijf om voor te werken. In een collegiale, informele werksfeer krijg je bij ons de kans om afwisselend en verantwoordelijk werk te doen.

Momenteel heeft Lexima een vacature:

IB’er/onderwijsadviseur (32-40 uur)

Stageplaatsen

Lexima stelt regelmatig stagiaires in de gelegenheid om werkervaring op te doen of bij ons de afstudeerstage te doen. Het kan gaan om studenten in onderwijsvakken, taalkunde, technology of business vakken.

Interesse? Mail gerust naar: info@lexima.nl

Zakelijke gegevens

Lexima staat ingeschreven in het handelsregister

KvK-nummer: 32091491
BTW-nummer: NL810807968B01

Bankgegevens Nederland

IBAN: NL11 RABO 03859.53.836
T.n.v. Lexima BV te Leusden
BIC: RABONL2U

Bankgegevens België

IBAN: BE25 7340 1373 2882
T.n.v. Lexima BV te Leusden, Nederland
BIC: KREDBE22340

Waarom doen we wat we doen?

Bij Lexima voelen we ons betrokken bij kinderen, jongeren  en volwassenen voor wie het lezen het leren en werken in de weg staat. Hierdoor hebben zij geen gelijke kansen op  persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling. Wij weten wat daarvan de impact kan zijn. En wij weten hoe technologie kan helpen deze hindernissen te overwinnen.

Unicef

Samenwerken

Lexima werkt samen met honderden behandelaars en met duizenden scholen. We onderhouden goede contacten met de belangenverenigingen Balans, Impuls en Woortblind, met Dedicon, Stichting Toegankelijke Informatie en de Groep Educatieve Uitgeverijen (GEU). We voeren regelmatig overleg met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie. We werken in onderzoeksprojecten samen met universiteiten en hogescholen. En we hebben zorgovereenkomsten met alle zorgverzekeraars.

Informatieve websites
  • Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie: Hier kunt u de ontwikkelingen binnen het Stimuleringsprogramma Dyslexie volgen. In het verlengde van het Masterplan Dyslexie zal de website van het programma zich ontwikkelen tot het centrale punt waar ouders, professionals en beleidsmakers alle informatie omtrent leesproblemen, dyslexie en laaggeletterdheid kunnen vinden die zij nodig hebben. 
  • Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie: Het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie ( NKD is per 1 januari 2017 de voortzetting van NRD en KD) is een onafhankelijk instituut dat ernaar streeft dat ieder kind met lees- en spellingsproblemen op een uniforme en kwalitatief goede manier gediagnosticeerd en behandeld wordt door een team van gespecialiseerde behandelaren.
  • Stichting Dyslexie Nederland: De Stichting Dyslexie Nederland (SDN) spant zich in voor de overdracht van wetenschappelijke kennis over dyslexie naar professionals in het onderwijs en de zorg.
  • De Oudervereniging Balans geeft uitgebreide informatie over kenmerken, oorzaken, gevolgen en over dyslexie op school, in de zorg en thuis.
  • Wij-leren: Kennisplatform voor het onderwijs. Met een apart dossier dyslexie.
Ervaringsverhalen van onze gebruikers
  • Hogeschool Tio: Tio biedt studenten met dyslexie, ondersteunende middelen en begeleiding om op die manier zo weinig mogelijk hinder te ondervinden tijdens de studie. Kurzweil wordt geboden (ook tijdens examens) en extra tentamentijd. Lees hier meer over studeren met een functiebeperking bij TIO.
  • Ervaringen met dyslexiesoftware bij diverse typen onderwijs en werkgeverssituaties: >>
Bovenschoolse projecten Bouw!

Bouw! wordt inmiddels op 3.300 scholen gebruikt (peildatum: sept '18). Er werken 43.000 leerlingen actief met Bouw!  Een gedeelte van deze scholen zet Bouw! bovenschools in. Een greep uit onze bovenschoolse Bouw! projecten:

Onderzoek en Stimulering
  • Hogeschool Zuyd: Zuyd Hogeschool trekt het project COM. Project COM is een samenwerkingsproject tussen Zuyd Hogeschool, Radboud Universiteit, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en ontwikkelaars en leveranciers van hulpmiddelen. Dit heeft geresulteerd in de informatieve website: www.dyslexiehulpmiddelen.com.
  • Recent heeft het ministerie van OCW een meerjarige subsidie verstrekt voor het Programma Preventieve en Integrale aanpak Dyslexie en Hulpmiddelen Onderwijs. In het kader van dit Stimuleringsprogramma zouden scholen beter in staat gesteld moeten worden om systematisch te kunnen werken aan preventie en het op integrale en effectieve manier aanpakken van laaggeletterdheid, leesproblemen en dyslexie. Dit in samenwerking met ouders, zorgverleners, besturen, samenwerkingsverbanden en beleidsorganen.

Privacy statement Lexima

Privacy is voor Lexima van groot belang. Wij zijn ons ervan bewust dat u als klant of bezoeker van onze website vertrouwen in ons stelt. Wij waarborgen uw privacy conform de AVG.

In het Privacy Statement Lexima laten wij zien wat wij met uw gegevens doen en hoe wij ervoor zorgen dat de gegevens bij ons veilig zijn.  

Omdat Lexima veel producten en diensten levert aan scholen conformeert Lexima zich tevens aan het Privacyconvenant onderwijs

 

Algemene voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden gelden voor onze producten. Ze zijn mede gebaseerd op de algemene voorwaarden die zijn opgesteld door de Stichting WebwinkelKeur.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Lexima