Daan gaat vol vertrouwen naar school

“Daan doet het goed op school maar het lezen vindt hij erg moeilijk. Sinds kort weten we dat hij dyslexie heeft en nu krijgt hij passende ondersteuning in de vorm van dyslexiesoftware bij het lezen en leren. Zijn leraar zegt dat zijn concentratie en motivatie erg zijn toegenomen. Wij zien thuis dat hij weer beter in zijn vel zit.”

Dyslexiesoftware kindkijk hier naar het verhaal van Daan op YouTube

     Veelgestelde vragen

 • Hoe weet ik wie in aanmerking komt voor Bouw!

  De leerkracht kan vaak in groep 2 al zien welk kind leesproblemen gaat ontwikkelen. Onderzoeken waarin de ontwikkeling van leerlingen langdurig gevolgd is, hebben aangetoond dat in het bijzonder een lage letterkennis en daarnaast vaak ook een zwak fonologisch bewustzijn in groep 2 belangrijke voorspellers zijn van latere leesproblemen (Boets et al., 2010; van der Leij, 2013). Het is dus de taak van school om deze instrumenten te benutten en vroegtijdig te screenen op deze vaardigheden. Ook kinderen met een familiair risico op dyslexie lopen een grote kans om zelf ernstige leesproblemen te ontwikkelen (van er Leij et al., 2013). Het is raadzaam dat scholen bij ouders nagaan of er sprake is van leesproblematiek in de familie.

  Lees hier volledig artikel  van Haytske Zijlstra en Aryan van der Leij "Begin vroeg met de strijd tegen Leesproblemen"

 • Wanneer start ik met Bouw!

  Wanneer preventie het doel is, zou Bouw! moeten starten halverwege groep 2 en gecontinueerd worden totdat het programma is afgerond.  

 • Wie kan tutor worden?

  Bouw! combineert goed doordachte computerondersteuning met het beproefde middel van de inzet van een tutor die naast het kind zit en aanwijzingen geeft. Deze tutors hoeven geen onderwijsprofessional te zijn, het kunnen ook ouders, grootouders, vrijwilligers of ouderejaars leerlingen zijn.

  Meer informatie voor Ouders en vrijwilligers die Bouw! Tutor willen worden: >>

 • Voor wie is Bouw! bedoeld?

  Bouw! is bedoeld voor leerlingen met een risico op leesproblemen. Idealiter wordt er gestart halverwege groep 2 of aan het begin van groep 3. Middels Bouw! wordt aan deze groep intensieve, gerichte en langdurige instructie en ondersteuning gegeven.   

 • Wie heeft Bouw! bedacht?

  Bouw! is ontwikkeld door de Universiteit van Amsterdam (UVA) en werd ondersteund door het ABC, onderwijsadviesbureau in Amsterdam.

   


 • Hoe vaak moet er per week met Bouw! gewerkt worden?

  Er moet 4 keer in de week geoefend worden, 15 minuten per keer of 3 maal 20 minuten. De meest effectieve manier van leren staat los van het aantal lessen en heeft alles met de regelmaat waarmee gewerkt wordt te maken. 

 • Welk effect heeft Kurzweil?

  De kracht van Kurzweil is de zekerheid van succes. Onderzoek heeft uitgewezen dat bij leerlingen die met Kurzweil werken de leerprestaties verbeteren en het zelfvertrouwen toeneemt. Alle leerlingen gaven aan met Kurzweil minder fouten te maken bij het schrijven en bijna alle leerlingen konden teksten beter lezen en/of begrijpen. Kurzweil maakt leerlingen en studenten zelfredzamer en minder afhankelijk van hun ouders of docenten. Tachtig procent van de leerlingen gaf aan minder hulp nodig te hebben bij het maken van opdrachten.


 • Hoe kom ik aan digitaal materiaal voor Kurzweil?

  Kurzweil leest alle digitale tekstbestanden voor, welk type ook wordt gebruikt: Word, ePub, PDF, websites en andere bestandstypen vormen geen enkel probleem. Lees meer >>

  Bewerkte digitale bestanden kunt u bestellen via www.dedicon.nl en www.stichtingti.nl. Documenten die niet beschikbaar zijn via Dedicon kunt u zelf eenvoudig scannen vanuit de Pro versie.  

 • Waar vind ik de handleiding, oefeningen en een snelstart voor Kurzweil?

 • Hoe kan ik de stemkwaliteit aanpassen?

  Zowel bij Kurzweil als Sprint zijn de stemmen en het leestempo aan te passen. Dit komt de stemkwaliteit ten goede. Hieronder staat omschreven hoe u dit kunt aanpassen. Indien gewenst kunt u deze informatie ook opzoeken in de voor u geldende handleiding >>.

  Kurzweil stemmen aanpassen

  Stemmen Kurzweil aanpassen Via de menubalk rechtsboven “Lezen” kunt u van stem wisselen.
  Kuzrweil leestempo
    Daarnaast kunt het leestempo veranderen. WPM staat voor woorden per minuut. (U kunt hetzelfde bereiken met de menubalk Lezen \Leessnelheid)
                              
 • Waar vind ik de handleidingen voor Alinea?

  Alle handleidingen voor installatie en gebruik.

 • Kan ik ook een Alinea training volgen?

  De Lexima Academie biedt Alinea trainingen voor onderwijsprofessionals en particulieren.  

 • Wordt Alinea vergoed?

  Bij een beperkt aantal verzekeraars zijn er mogelijkheden voor vergoeding. Informeer ernaar bij uw eigen zorgverzekeraar.

  Bekijk ook de inruilregeling voor de Daisy speler die u niet meer gebruikt. Indien u werkt, bekijk dan de vergoedingsmogelijkheden via het UWV. Wellicht komt uw aankoop in aanmerking voor fiscale aftrekbaarheid.

 • Hoe kom ik aan digitaal materiaal voor Alinea?

  Alinea leest alle digitale tekstbestanden voor, welk type ook wordt gebruikt: Word, ePub via Microsoft Edge, PDF, websites en andere bestandstypen vormen geen enkel probleem. Lees meer op pagina 2 van dit overzicht >>

  Bewerkte digitale bestanden kunt u bestellen via www.dedicon.nl en www.stichtingti.nl. Documenten die niet beschikbaar zijn via Dedicon kunt u zelf eenvoudig scannen vanuit de Pro versie.  

 • Kan ik de weblicentie van Alinea ook offline gebruiken?

  Ja, als er eenmaal is ingelogd met Alinea kunt u Alinea 72 uur gebruiken zonder internetverbinding.

 • Welk effect heeft het gebruik van Sprint?

  Sprint helpt bij lezen, schrijven en studeren. Het verbetert leerprestaties, zelfvertrouwen, motivatie en zelfstandigheid. 

  U kunt daarover meer lezen bv: 

 • Wie komt er in aanmerking voor het werken met Sprint?

  Leerlingen en volwassenen die ondersteuning nodig hebben bij lezen, schrijven en studeren. 

 • Waarom Sprint?

  Dyslexie is een ernstige stoornis die leerlingen fors kan belemmeren in hun persoonlijke ontwikkeling. Sprint compenseert die belemmeringen en stelt leerlingen in staat te leren op hun eigen intellectuele niveau. Sprint is geavanceerde dyslexiesoftware voor een gunstige prijs. Met Sprint kun je vertrouwen op de positieve effecten bij lezen, schrijven en leren. Optimaal presteren én met plezier naar school, gaan hand in hand met Sprint.

 • Kan ik ook een training volgen?

  In de schoolvakanties organiseren wij trainingen voor kinderen en ouders. Lees meer >>

 • Wordt Sprint vergoed?

  Bij een beperkt aantal verzekeraars zijn er mogelijkheden voor vergoeding. Informeer ernaar bij uw eigen zorgverzekeraar.

  Bekijk ook de inruilregeling voor de Daisy speler die u niet meer gebruikt. Indien u werkt, bekijk dan de vergoedingsmogelijkheden via het UWV. Wellicht komt uw aankoop in aanmerking voor fiscale aftrekbaarheid.

 • Wat is het verschil tussen de versies van Sprint?

  Sprint Plus, Sprint NL/EN of Sprint NL:

  De functionaliteit van Sprint is in alle versies vrijwel gelijk. Het verschil zit in de ondersteuning van de verschillende talen en de aanwezigheid van Van Dale woordenboeken. lees meer>>

 • Hoe kan ik de stemkwaliteit aanpassen in Sprint?

  Zowel bij Kurzweil als Sprint zijn de stemmen en het leestempo aan te passen. Dit komt de stemkwaliteit ten goede. Hieronder staat omschreven hoe u dit kunt aanpassen. Indien gewenst kunt u deze informatie ook opzoeken in de voor u geldende handleiding >>.

  Sprint stemmen aanpassen

  Stemmen Sprint aanpassenHet wisselen van stemmen in Sprint kan worden ingesteld via de menubalk – rechterzijde: Instellingen, Spraak, bijvoorbeeld Nederlands-Laura.

  Het tempo van de stem is instelbaar, alsmede de duur van de pauzes.                           Stemtempo Sprint                            

 • Welke type teksten zijn geschikt voor Read&Write?

  Read&Write leest diverse digitale tekstbestanden voor: .txt, Word-documenten, e-Pub, websites, tekstpdf (met de Read&Write texthelp pdfreader), fotopdf (met Snapverter: alleen voor scholen), google-docs, google-slides en google-spreadsheets vormen geen enkel probleem. 

  Lees meer op pagina 2 van dit Digitale content- overzicht >>

 • Voor wie is BLOON?

  BLOON kan ingezet worden op school, via een praktijk of privé. Leerlingen hebben alleen internet nodig om het programma te kunnen gebruiken.

  BLOON  heeft een uitgebreide module voor leerkrachten/begeleiders voor het invoeren van leerlingen en woordenlijsten. Ook kunnen de resultaten van het oefenen per leerling en over de hele groep worden bekeken.

 • Hoe werkt BLOON?

  Na het registreren kunnen leerkrachten/begeleiders de leerlingen van hun groep invoeren. Vervolgens kunnen woordenlijsten worden ingevoerd of gedownload. Per leerling kunnen verschillende lijsten worden klaargezet. Het is ook mogelijk om woordenlijsten met elkaar te delen. Zodra de lijsten klaar staan kunnen leerlingen via de BLOON-methode oefenen met de woordenlijsten. Ook kunnen spelletjes worden klaargezet, waarin de leerling extra met de woorden aan de slag kan.

 • Voor wie is Dexlex bedoeld?

  Dexlex is bedoeld voor kinderen die achterlopen op spelling ten opzichte van het te verwachten niveau op basis van de groep waarin uw kind zit. Daarnaast kan Dexlex ook goed helpen bij volwassenen die nog problemen hebben met spelling. Het bevat oefeningen voor alle spellingregels van het Nederlands met uitzondering van de werkwoordspelling.

 • Hoe ontzorgt Dexlex ouders (en leerkrachten)?

  Ouders ervaren het als een grote zorg als hun kind meer problemen heeft met spelling, en/of lezen ten opzichte van de leeftijd en de ontwikkeling dat van het kind verwacht zou mogen worden. Dexlex biedt een unieke methode waarmee ouders hun kinderen zelfstandig kunnen laten werken aan het verbeteren van spelling, lezen en woordkennis. Dit kan op iedere willekeurige PC, tablet of Chromebook zonder Dexlex te hoeven installeren. Het overzicht van de resultaten in het familie-account zorgen ervoor dat ouders op een duidelijke manier de vorderingen van hun kind kunnen bijhouden.

 • Ik heb meer kinderen met dyslexie of leesproblemen. Kunnen ze gebruik maken van hetzelfde abonnement?

  Omdat Dexlex voor elk kind een eigen programma samenstelt aan de hand van een intake test, is het niet mogelijk om meerdere kinderen gebruik te laten maken van één abonnement. U kunt voor elk kind een apart abonnement afsluiten en deze (laten) toevoegen aan uw familie-abonnement. (Op die manier heeft u vanuit 1 account inzicht in meerdere kinderen.)

  Dexlex in de webshop bekijken >>

 • Hoe werkt Dexlex?

  Dexlex begint met een intake test om vast te stellen wat het niveau is van de spellingregels en klankherkenning. Aan de hand van de resultaten op de intake test wordt een individueel oefenprogramma samengesteld. Door gebruik te maken van oefeningen met klanken en spellingsregels met auditieve- en visuele ondersteuning zorgt Dexlex voor de beste aanpak bij een spellingachterstand. Doordat uw kind bezig is met schrijven en taal, kan het ook zijn dat kinderen hierdoor weer beter gaan lezen.

 • Hoe lang duurt de intake test?

  De duur van de intake varieert per kind en is onder andere afhankelijk van de leeftijd, de groep en het werktempo/typetempo van uw kind. Gemiddeld duurt de intake test zo’n 45-60 minuten. Aangeraden wordt om de test in kleine deeltjes aan te bieden van bijvoorbeeld 15 minuten. Op elk moment kan de intake test worden afgebroken, de resultaten worden bewaard en uw kind kan de volgende keer gewoon verder met de intake waar hij of zij was gebleven.

 • Waarin is Dexlex anders dan andere methodes?

  Door het gebruik van woordbeelden, visuele- en auditieve ondersteuning, klankherkenning en –verwerking worden verschillende onderdelen van de hersenen die te maken hebben met het leren van taal gestimuleerd. Daarnaast wordt de woordenschat van uw kind vergroot door met duizenden unieke woorden te oefenen.

 • Welke spellingsregels oefent mijn kind met Dexlex?

  Dexlex test de kennis van de spellingsregels die uw kind gezien de groep zou moeten kennen. De spellingsregels die geleerd moeten worden per groep zijn landelijk vastgesteld door de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO). Dexlex houdt rekening met het instapmoment van een nieuwe gebruiker gedurende het jaar en stemt daar het aanbod van de spellingsregels op af. Gedurende het jaar voegt Dexlex automatisch nieuwe spellingsregels toe en baseert zich daarbij op de volgorde die bij de meest gebruikte spellingsmethoden wordt gehanteerd.

 • Is Dexlex te gebruiken naast de lees- en spellingmethodes op school?

  Ja, de spellingsregels die geleerd moeten worden per groep zijn landelijk vastgesteld door de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO). De veel gebruikte spellingmethoden zijn hierop gebaseerd. Dexlex voegt gedurende het jaar automatisch nieuwe spellingsregels toe en baseert zich daarbij op de volgorde die bij de meest gebruikte spellingsmethoden wordt gehanteerd. Tijdens het werken met Dexlex kan uw kind werken op zijn eigen niveau, maar er wordt ook telkens nieuwe lesstof toegevoegd. Bij Dexlex krijgt uw kind dus ook alle nieuwe stof van de groep in zijn oefenprogramma terug. Het is belangrijk om op school te overleggen dat uw kind werkt met Dexlex. Wellicht kunnen zij met de resultaten meekijken of extra ondersteuning geven waar nodig.

 • Worden de spellingsregels ook uitgelegd binnen Dexlex?

  Kinderen oefenen binnen Dexlex uitsluitend met spellingsregels die ze –gezien de groep waarin ze zitten- al zouden moeten beheersen. Mocht uw kind echter vergeten zijn hoe de spellingsregel werkt, dan is er voor deze spellingsregel een geschreven en gesproken uitleg beschikbaar.

 • Hoe lang moet er geoefend worden?

  Het is belangrijk dat uw kind regelmatig oefent. We raden aan om per week vier maal 15 minuten te oefenen, of 3 keer 20 minuten. Vooral de regelmaat en consequent oefenen is hierbij van belang.

 • Waar vind ik de resultaten van mijn kind?

  Wanneer u inlogt in het familie-account kunt u in het dashboard op “kinderen” klikken (linksboven in het scherm). Er verschijnt een lijst van uw kinderen die werken met Dexlex. Klik op het grafiekje voor de naam van uw kind. Na het afnemen van de intake test zullen de resultaten hier te vinden zijn. Ook in het account van uw kind staan de resultaten van de intake test. Klik in het account op de naam van het kind (rechtsboven) en vervolgens op “Test resultaten”. Let op: de voortgang van het oefenen is alleen terug te vinden in het familie-account (of bij oefenen via school, in het schoolaccount).

 • Waarom oefent mijn zoon of dochter veel met dezelfde spellingregel (of klanken)?

  Uit onderzoek is gebleken dat herhaling heel goed is voor kinderen met spelling- en/of leesproblemen of dyslexie. Hoe vaker uw kind een woord ziet, hoe beter uw kind het woord kan onthouden en dus goed zal spellen of lezen. Binnen Dexlex worden oefeningen met spellingmoeilijkheden (maar ook klankherkenning en klankonderscheid) op vijf verschillende niveaus aangeboden. Dit zorgt ervoor dat uw kind stap voor stap een woord zelf leert schrijven, en daarnaast ook voldoende herhaling heeft gehad om de woorden met de juiste schrijfwijze in het hoofd te krijgen.

 • Kan mijn kind ook “vast” komen te zitten binnen een oefening?

  Nee, omdat het systeem adaptief is. Het niveau van de spellings- en klank-oefeningen wordt aangepast aan de vorderingen die uw kind maakt. Maakt uw kind teveel fouten, dan biedt het programma een makkelijker niveau aan. Mocht uw kind niet meer weten hoe een spellingsregel werkt dan is er altijd uitleg beschikbaar in de bij de spellingsregel behorende uitleg. De uitleg is zowel gesproken als in tekst beschikbaar.

 • Dexlex is adaptief. Wat betekent dit?

  Het systeem houdt automatisch de resultaten en vorderingen bij en selecteert op basis hiervan de nieuwe oefeningen. Kinderen krijgen zo altijd de juiste oefeningen op het voor hen relevante niveau, waardoor ze gemotiveerd blijven en sneller vooruitgang kunnen boeken.

 • Welk effect heeft het gebruik van WoDy?

  WoDy helpt je je twijfels bij schrijven of lezen te overwinnen. Bij werk, studie of hobby. De woordvoorspeller in WoDy geeft unieke grammaticale ondersteuning en houdt rekening met vrijwel alle mogelijke spelfouten. Met de spelling- én werkwoordcontrole van WoDy kun je ook je tekst nog eens nakijken op fouten. De ondersteuning is volledig aanpasbaar aan je eigen foutenprofiel. Dat maakt WoDy veel krachtiger dan gewone spellingcontrole. WoDy voorkomt én corrigeert dus spelfouten. WoDy is dus eigenlijk een persoonlijke taalcoach.
  Om teksten beter te begijpen leest WoDy documenten en webpagina's voor. De ingebouwde van Dale woordenboeken, symbolen, illustraties en voorbeeldzinnen helpen je bij tekstbegrip en woordkeuze. WoDy geeft deze ondersteuning in het Nederlands, Engels, Duits en Frans.

 • Wordt WoDy vergoed?

  WoDy wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar. 

 • Wat is dyslexie nu precies?

  Dyslexie is een leerstoornis die zich kenmerkt door hardnekkige problemen met lezen, spellen of met beide. Het koppelen van klanken aan letters bij het lezen en van letters aan klanken bij het schrijven, verloopt zeer moeizaam. Het probleem is hardnekkig en blijft bestaan ondanks extra hulp. Lees er alles over in onze dyslexie hulpwijzer of lees de uitleg over dyslexie van onze orthopedagoge Suzan Ramakers.

 • Wat kan ik thuis doen?

  Wanneer u hoort dat uw kind dyslexie heeft, dan komen er veel vragen op u af. Om u als ouder op weg te helpen hebben we een praktisch stappenplan voor u gemaakt. Ook op de website van oudervereniging Balans kunt u informatie vinden ( link naar site balans: hoe u uw kind thuis kunt helpen).

   

 • Wat kan de school doen?

  Veel scholen hebben een dyslexiebeleid waarin staat vastgelegd welke leerlingen met dyslexie software mogen werken en welke software daarvoor wordt ingezet en hoe. Bent u al op de hoogte van de regels op uw school? Vraag naar de mogelijkheden bij de zorgcoördinator/ IBer of leerkracht.

  • Zijn er nog vragen op school over het dyslexiebeleid, de juiste keuze van een hulpmiddel of twijfel over de juiste aanpak? Onze specialisten van de Lexima Academie hebben jarenlange ervaring met advies aan scholen. Attendeer de school op onze informatie voor scholen op de website, of breng de cursusgids mee.
 • Kan ik hulp krijgen bij het kiezen van een hulpmiddel?

  We laten u graag persoonlijk de mogelijkheden zien van verschillende soorten hulpmiddelen en nodigen u van harte uit bij ons in Leusden voor advies op maat. U kunt ons uw vraag natuurlijk ook mailen. Of vraag de brochure dyslexiesoftware/ compenserende software aan. Bellen kan ook op 033 4348000: ons adviesteam helpt u graag verder.

 • Waar moet ik op letten als ik een hulpmiddel wil aanschaffen?

  Voor elke vorm van dyslexie bestaan passende hulpmiddelen die een wereld van verschil kunnen maken in de schoolprestaties, het leerplezier en de motivatie. Welk hulpmiddel voor uw kind het meest geschikt is hangt af van meerdere factoren zoals de behoefte, de ernst van dyslexie, de leeftijd en het onderwijstype. Lees meer>>

 • Welke ondersteuning krijg ik bij Lexima?

  Ouders/verzorgers willen goede informatie, kinderen willen betrokken worden bij de keuze van een hulpmiddel. Bij Lexima Academie kunt u terecht voor een uitgebreide demonstratie en ondersteuning bij de keuze voor het juiste hulpmiddel.

  Bij uw dyslexie hulpmiddel krijgt u een handleiding meegeleverd. Mocht u nog extra vragen hebben dan kunt u op de pagina van uw product aanvullende tips en FAQ’s vinden. Bij de keuze voor Kurzweil, Alinea of Sprint Plus is het mogelijk om een vaardigheidstraining te volgen. Aan de hand van een praktisch werkboek leren zowel kind als ouder stapsgewijs de mogelijkheden van het programma kennen.

 • Worden hulpmiddelen vergoed?

  Een kind met dyslexie kan in aanmerking komen voor vergoeding van een Daisy speler door een zorgverzekeraar. Om deze procedure overzichtelijk te maken bieden wij u een stappenplan.

  Daarnaast kunnen kosten voor hulpmiddelen voor dyslexie worden afgetrokken voor de inkomstenbelasting als 'uitgaven voor specifieke zorgkosten'.  Lees meer >>

   

 • Krijg ik een tegemoetkoming in de kosten van een hulpmiddel?

  Hulpmiddelen voor dyslexie kunnen voor de inkomstenbelasting worden afgetrokken onder de 'uitgaven voor specifieke zorgkosten'. Lees hier meer over fiscaal voordeel>>

  Of kijk op de website van de belastingdienst: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/gezondheid/aftrek_zorgkosten/aftrek_zorgkosten

 • Waar vind ik een overzicht van zorg, hulp en financiële steun?

  Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft. De website bevat actuele en betrouwbare informatie op het gebied van zorg, ondersteuning, jeugdhulp en financiële regelingen bij ziekte of beperking.

 • Ik heb dyslexie. Is een Daisy speler geschikt voor mij?

  Bij dyslexie kun je door te luisteren naar een tekst, beter en sneller lezen wat er staat en wat er in de tekst bedoeld wordt.  Met een Daisyspeler kun je luisteren naar een ingesproken boek.  Tegelijkertijd kun je zelf lezen in het fysieke boek terwijl je wordt voorgelezen door de Daisyspeler. 

  Het is fijn om te kunnen luisteren naar een boek.  Heb je vooral behoefte aan ondersteuning (bv. moeite met spellen en schrijven) dan is dyslexiesoftware een betere oplossing.  

  Lees "Wat zijn dyslexie hulpmiddelen? Waar moet ik op letten?" voor hulp bij het vinden van de juiste oplossing voor jouw leesprobleem. 

   

 • Wordt een Daisy speler vergoed?

  Een kind met dyslexie kan in aanmerking komen voor vergoeding van een Daisy speler door een zorgverzekeraar. Voor de vergoeding van dit hulpmiddel gelden strikte regels.

  Volwassenen: Afhankelijk van de omstandigheden vergoedt het UWV werkplekaanpassingen voor mensen met een arbeidshandicap.

  Voor kinderen die behandeld zijn in een behandelinstituut (zorg) en bij wie de behandeling niet succesvol was, vergoeden zorgverzekeraars een Daisy speler. De aanvraag verloopt per verzekeraar weer anders. Wij hebben het voor u op een rijtje gezet. Lees meer  >> 

  In de Zorgverzekeringswet is bepaald dat vergoeding voor een Daisy speler (of Daisy programmatuur) alleen wordt verleend als de behandeling niet succesvol is gebleken. Het gaat dan om behandeling in een zorginstelling waar een GZ psycholoog of orthopedagoog bij betrokken is. De behandelaar moet een zogenaamde 'Verklaring van uitbehandeling' afgeven. Alleen een dyslexieverklaring is dus niet voldoende. Behandeling op school door de remedial teacher is ook niet voldoende.

Bestel hier uw gratis cursusgids 2018-2019

Cursusgids

Bij Lexima Academie kunt u terecht voor trainingen en informatie

Demonstratie

Tijdens deze bijeenkomst krijgt u informatie over en een demonstratie van verschillende hulpmiddelen. Kijk hier voor het actuele aanbod >>

Vaardigheidstrainingen

Voor iedereen die alles wil weten over de mogelijkheden van de software. Zowel voor beginners als gevorderden. Kijk hier voor het actuele aanbod: >>

Demonstratie voor ouders: "Mijn kind heeft dyslexie"

Tijdens deze middag (5 euro) wordt u geïnformeerd over dyslexie-ICT-hulpmiddelen en de inzet ervan. Mocht uw zoon of dochter graag mee willen komen, dan kan dat uiteraard. Lees hier meer: >>

Film Integrale aanpak

Maart '18, Film (15 min.) over de integrale aanpak leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie. Deze aanpak wordt aange...

Lees meer

SWV zet zich in voor leerlingen met dyslexie

Bron: Lexima Magazine nov '17. Kurzweil past helemaal bij waar wij voor staan" aldus Anneke den Hartog, projectleider va...

Lees meer

Bouw op de Nutsbasisschool in Voorschoten een groot succes

Augustus '17, Arthur Staal (Bouw!-coördinator, ICT-er en Remedial Teacher) Nutsbasisschool Voorschoten over Bouw!

Lees meer

Met dictees kom je niet van dyslexie af

Reformatorisch Dagblad, 11 februari 2017 „Met dictees kom je niet van dyslexie af” Gebruiker van Kurzweil vertelt

Lees meer

Eindexamen met Kurzweil

Stijn, september 2016, Ik ben Stijn en ik heb dit jaar eindexamen gedaan met Kurzweil.

Lees meer

Geslaagd zonder onvoldoendes met Kurzweil

2016, Fleur: "Zonet ben ik gebeld door mijn mentor, zonder onvoldoendes ben ik geslaagd". Ik vond het heel moeilijk om K...

Lees meer

Van stress naar succes

2016 Mijn naam is Chris Weststrate, ik ben 21 jaar en ik heb dyslexie. Bij deze keuze voor HBO heeft het feit dat ik geb...

Lees meer

Examen met Kurzweil makkelijk binnen de tijd

2016, Stichtse Vrije School, Zeist Hier hebben dyslectische leerlingen de mogelijkheid om Kurzweil 3000 te gebruiken bij...

Lees meer

Geslaagd voor VMBO met Kurzweil

2016, Kevin: "Iedereen heeft recht op een goede studie, desnoods met een hulpmiddel". Hoi ik ben Kevin. Ik ben 17 jaar e...

Lees meer

Kurzweil, 'vriendje' voor kinderen met dyslexie

Januari 2016, Marja Spakman, Ommelander Courant. Voor kinderen met dyslexie zijn er tegenwoordig veel hulpmiddelen die h...

Lees meer

Thomas over de Cito toets met dyslexie

Thomas, juni 2014, Op basisschool De Triangel in Enschede is dit jaar voor het eerst de Cito Eindtoets door de dyslectis...

Lees meer

Dyslexie daagt uit!

Daan, 2014, Prachtige video over de worsteling van Daan met zijn dyslexie. Gemaakt ter gelegenheid van de Nationale Dysl...

Lees meer

Aandacht voor dyslexie en werkgever

Anne-Marie Butthong-Mos, Augustus 2016, Dyslexie & werk: “Naar mijn mening is dyslexie-software trouwens breder inzetbaa...

Lees meer

Marijn is geslaagd voor interventie programma

Margreet Bosma (moeder van Marijn), september 2016, Onze zoon Marijn is geslaagd voor Bouw! Het interventie programma he...

Lees meer

Hulp bij de combinatie dyslexie en afasie

J. Webdesign assistent, juli 2015, Hij ervaart belemmeringen door een combinatie van dyslexie en afasie.

Lees meer

Leerlingen VMBO doen examen met Kurzweil

Amaranth Feuth, Januari 2014, Het Marecollege, Examen met Kurzweil: leerlingen zijn tevreden over het programma, een paa...

Lees meer

OBO biedt Kurzweil aan leerlingen met leeshandicap

maart 2015, Ciska Knoops, Roosendaalse Bode, Om leerlingen met een leeshandicap n eerlijke kans te bieden, introduceert ...

Lees meer

CITO met Kurzweil

Maart 2013, Rehobothschool Hardinxveld-Giessendam, Netty Lock. Voor kinderen met dyslexie was dit jaar voor het eerst oo...

Lees meer

Joost over dyslexie hulpmiddelen op het werk

Joost, 2010, G4S, Dyslexie op het werk: Deze programma's bieden alle technische mogelijkheden die hij op zijn werkplek n...

Lees meer

Proefwerken met Kurzweil op de laptop

2010, Henreitte over haar zoon Chris, Chris werkt nu met proefwerken en s.o's met de laptop met Kurzweil 3000. Hij gaat ...

Lees meer