Daan gaat vol vertrouwen naar school

“Daan doet het goed op school maar het lezen vindt hij erg moeilijk. Sinds kort weten we dat hij dyslexie heeft en nu krijgt hij passende ondersteuning in de vorm van dyslexiesoftware bij het lezen en leren. Zijn leraar zegt dat zijn concentratie en motivatie erg zijn toegenomen. Wij zien thuis dat hij weer beter in zijn vel zit.”

Dyslexiesoftware kindkijk hier naar het verhaal van Daan op YouTube

Lees meer ervaringen

Veelgestelde vragen

 • Welk effect heeft Kurzweil?

  De kracht van Kurzweil is de zekerheid van succes. Onderzoek heeft uitgewezen dat bij leerlingen die met Kurzweil werken de leerprestaties verbeteren en het zelfvertrouwen toeneemt. Alle leerlingen gaven aan met Kurzweil minder fouten te maken bij het schrijven en bijna alle leerlingen konden teksten beter lezen en/of begrijpen. Kurzweil maakt leerlingen en studenten zelfredzamer en minder afhankelijk van hun ouders of docenten. Tachtig procent van de leerlingen gaf aan minder hulp nodig te hebben bij het maken van opdrachten.


 • Hoe kom ik aan digitaal materiaal voor Kurzweil?

  Kurzweil leest alle digitale tekstbestanden voor, welk type ook wordt gebruikt: Word, ePub, PDF, websites en andere bestandstypen vormen geen enkel probleem. Lees meer  >>

  Bewerkte digitale bestanden kunt u bestellen via www.dedicon.nl en www.stichtingti.nl. Documenten die niet beschikbaar zijn via Dedicon kunt u zelf eenvoudig scannen vanuit de Pro versie.  

 • Waar vind ik de handleiding, oefeningen en een snelstart voor Kurzweil?

 • Wat is dyslexie nu precies?

  Dyslexie is een leerstoornis die zich kenmerkt door hardnekkige problemen met lezen, spellen of met beide. Het koppelen van klanken aan letters bij het lezen en van letters aan klanken bij het schrijven, verloopt zeer moeizaam. Het probleem is hardnekkig en blijft bestaan ondanks extra hulp. Lees er alles over in onze dyslexie hulpwijzer of lees de uitleg over dyslexie van onze orthopedagoge Suzan Ramakers.

 • Wat kan ik thuis doen?

  Wanneer u hoort dat uw kind dyslexie heeft, dan komen er veel vragen op u af. Om u als ouder op weg te helpen hebben we een praktisch stappenplan voor u gemaakt. Ook op de website van oudervereniging Balans kunt u informatie vinden ( link naar site balans: hoe u uw kind thuis kunt helpen).

   

 • Wat kan de school doen?

  Veel scholen hebben een dyslexiebeleid waarin staat vastgelegd welke leerlingen met dyslexie software mogen werken en welke software daarvoor wordt ingezet en hoe. Bent u al op de hoogte van de regels op uw school? Vraag naar de mogelijkheden bij de zorgcoördinator/ IBer of leerkracht.

  • Zijn er nog vragen op school over het dyslexiebeleid, de juiste keuze van een hulpmiddel of twijfel over de juiste aanpak? Onze specialisten van de Lexima Academie hebben jarenlange ervaring met advies aan scholen. Attendeer de school op onze informatie voor scholen op de website, of breng de cursusgids mee.
 • Kan ik hulp krijgen bij het kiezen van een hulpmiddel?

  We laten u graag persoonlijk de mogelijkheden zien van verschillende soorten hulpmiddelen en nodigen u van harte uit bij ons in Leusden voor advies op maat. U kunt ons uw vraag natuurlijk ook mailen. Of vraag de informatie folder aan (hulpwijzer). Bellen kan ook op 033 4348000: ons adviesteam helpt u graag verder.

 • Waar moet ik op letten als ik een hulpmiddel wil aanschaffen?

  Voor elke vorm van dyslexie bestaan passende hulpmiddelen die een wereld van verschil kunnen maken in de schoolprestaties, het leerplezier en de motivatie. Welk hulpmiddel voor uw kind het meest geschikt is hangt af van meerdere factoren zoals de behoefte, de ernst van dyslexie, de leeftijd en het onderwijstype. lees meer>>

 • Welke ondersteuning krijg ik bij Lexima?

  Ouders/verzorgers willen goede informatie, kinderen willen betrokken worden bij de keuze van een hulpmiddel. Bij Lexima Academie kunt u terecht voor een uitgebreide demonstratie en ondersteuning bij de keuze voor het juiste hulpmiddel.

  Bij uw dyslexie hulpmiddel krijgt u een handleiding meegeleverd. Mocht u nog extra vragen hebben dan kunt u op de pagina van uw product aanvullende tips en FAQ’s vinden. Bij de keuze voor Kurzweil of Sprint Plus is het mogelijk om een vaardigheidstraining te volgen. Aan de hand van een praktisch werkboek leren zowel kind als ouder stapsgewijs de mogelijkheden van het programma kennen.

   

 • Worden hulpmiddelen vergoed?

  Een kind met dyslexie kan in aanmerking komen voor vergoeding van een Daisy speler door een zorgverzekeraar. Om deze procedure overzichtelijk te maken bieden wij u een stappenplan.

  Daarnaast kunnen kosten voor hulpmiddelen voor dyslexie worden afgetrokken voor de inkomstenbelasting als 'uitgaven voor specifieke zorgkosten'.  lees meer >>

   

 • Krijg ik een tegemoetkoming in de kosten van een hulpmiddel?

  Hulpmiddelen voor dyslexie kunnen voor de inkomstenbelasting worden afgetrokken onder de 'uitgaven voor specifieke zorgkosten'. Lees hier meer over fiscaal voordeel>>

  Of kijk op de website van de belastingdienst: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/gezondheid/aftrek_zorgkosten/aftrek_zorgkosten

 • Waar vind ik een overzicht van zorg, hulp en financiële steun?

  Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft. De website bevat actuele en betrouwbare informatie op het gebied van zorg, ondersteuning, jeugdhulp en financiële regelingen bij ziekte of beperking.

 • Hoe weet ik wie in aanmerking komt voor Bouw!

  De leerkracht kan vaak in groep 2 al zien welk kind leesproblemen gaat ontwikkelen. Onderzoeken waarin de ontwikkeling van leerlingen langdurig gevolgd is, hebben aangetoond dat in het bijzonder een lage letterkennis en daarnaast vaak ook een
  zwak fonologisch bewustzijn in groep 2 belangrijke voorspellers zijn van latere leesproblemen (Boets et al., 2010; van der Leij, 2013). Het is dus de taak van school om deze instrumenten te benutten en vroegtijdig te screenen op deze vaardigheden.

  Lees hier volledig artikel  van Haytske Zijlstra en Aryan van der Ley "Begin vroeg met de strijd tegen Leesproblemen"

 • Wanneer start ik met Bouw!

  Wanneer preventie het doel is, zou Bouw! moeten starten halverwege groep 2 en gecontinueerd worden totdat het programma is afgerond.  

 • Wie kan tutor worden?

  Bouw! combineert goed doordachte computerondersteuning met het beproefde middel van de inzet van een tutor die naast het kind zit en aanwijzingen geeft. Deze tutors hoeven geen onderwijsprofessional te zijn, het kunnen ook ouders, grootouders, vrijwilligers of ouderejaars leerlingen zijn.

  Meer informatie voor Ouders en vrijwilligers die Bouw! Tutor willen worden: >>

 • Voor wie is Bouw! bedoeld?

  Bouw! is bedoeld voor leerlingen met een risico op leesproblemen. Idealiter wordt er gestart halverwege groep 2 of aan het begin van groep 3. Middels Bouw! wordt aan deze groep intensieve, gerichte en langdurige instructie en ondersteuning gegeven.   

 • Wie heeft Bouw! bedacht?

  Bouw! is ontwikkeld door de Universiteit van Amsterdam (UVA) en werd ondersteund door het ABC, onderwijsadviesbureau in Amsterdam.

   


 • Hoe vaak moet er per week met Bouw! gewerkt worden?

  Er moet 4 keer in de week geoefend worden, 15 minuten per keer of 3 maal 20 minuten. De meest effectieve manier van leren staat los van het aantal lessen en heeft alles met de regelmaat waarmee gewerkt wordt te maken. 

 • Welk effect heeft het gebruik van Sprint?

  Sprint helpt bij lezen, schrijven en studeren. Het verbetert leerprestaties, zelfvertrouwen, motivatie en zelfstandigheid. 

  U kunt daarover meer lezen bv: 

 • Wie komt er in aanmerking voor het werken met Sprint?

  Leerlingen en volwassenen die ondersteuning nodig hebben bij lezen, schrijven en studeren. 

 • Waarom Sprint?

  Dyslexie is een ernstige stoornis die leerlingen fors kan belemmeren in hun persoonlijke ontwikkeling. Sprint compenseert die belemmeringen en stelt leerlingen in staat te leren op hun eigen intellectuele niveau. Sprint is geavanceerde dyslexiesoftware voor een gunstige prijs. Met Sprint kun je vertrouwen op de positieve effecten bij lezen, schrijven en leren. Optimaal presteren én met plezier naar school, gaan hand in hand met Sprint.

 • Kan ik ook een training volgen?

  In de schoolvakanties organiseren wij trainingen voor kinderen en ouders. Lees meer >>

 • Wordt Sprint vergoed?

  Bij een beperkt aantal verzekeraars zijn er mogelijkheden voor vergoeding. Informeer ernaar bij uw eigen zorgverzekeraar.

  Bekijk ook de inruilregeling voor de Daisy speler die u niet meer gebruikt. Indien u werkt, bekijk dan de vergoedingsmogelijkheden via het UWV. Wellicht komt uw aankoop in aanmerking voor fiscale aftrekbaarheid.

 • Wat is het verschil tussen de versies van Sprint?

  Sprint Plus, Sprint NL/EN of Sprint NL:

  De functionaliteit van Sprint is in alle versies vrijwel gelijk. Het verschil zit in de ondersteuning van de verschillende talen en de aanwezigheid van Van Dale woordenboeken. lees meer>>

 • Welk effect heeft het gebruik van WoDy?

  WoDy helpt je je twijfels bij schrijven of lezen te overwinnen. Bij werk, studie of hobby. De woordvoorspeller in WoDy geeft unieke grammaticale ondersteuning en houdt rekening met vrijwel alle mogelijke spelfouten. Met de spelling- én werkwoordcontrole van WoDy kun je ook je tekst nog eens nakijken op fouten. De ondersteuning is volledig aanpasbaar aan je eigen foutenprofiel. Dat maakt WoDy veel krachtiger dan gewone spellingcontrole. WoDy voorkomt én corrigeert dus spelfouten. WoDy is dus eigenlijk een persoonlijke taalcoach.
  Om teksten beter te begijpen leest WoDy documenten en webpagina's voor. De ingebouwde van Dale woordenboeken, symbolen, illustraties en voorbeeldzinnen helpen je bij tekstbegrip en woordkeuze. WoDy geeft deze ondersteuning in het Nederlands, Engels, Duits en Frans.

 • Wordt WoDy vergoed?

  WoDy wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar. 

 • Ik heb dyslexie. Is een Daisy speler geschikt voor mij?

  Bij dyslexie kun je door te luisteren naar een tekst, beter en sneller lezen wat er staat en wat er in de tekst bedoeld wordt.  Met een Daisyspeler kun je luisteren naar een ingesproken boek.  Tegelijkertijd kun je zelf lezen in het fysieke boek terwijl je wordt voorgelezen door de Daisyspeler. 

  Het is fijn om te kunnen luisteren naar een boek.  Heb je vooral behoefte aan ondersteuning (bv. moeite met spellen en schrijven) dan is dyslexiesoftware een betere oplossing.  

  Lees "Wat zijn dyslexie hulpmiddelen? Waar moet ik op letten?" voor hulp bij het vinden van de juiste oplossing voor jouw leesprobleem. 

   

 • Wordt een Daisy speler vergoed?

  Een kind met dyslexie kan in aanmerking komen voor vergoeding van een Daisy speler door een zorgverzekeraar. Voor de vergoeding van dit hulpmiddel gelden strikte regels.

  Volwassenen: Afhankelijk van de omstandigheden vergoedt het UWV werkplekaanpassingen voor mensen met een arbeidshandicap.

  Voor kinderen die behandeld zijn in een behandelinstituut (zorg) en bij wie de behandeling niet succesvol was, vergoeden zorgverzekeraars een Daisy speler. De aanvraag verloopt per verzekeraar weer anders. Wij hebben het voor u op een rijtje gezet. Lees meer  >> 

  In de Zorgverzekeringswet is bepaald dat vergoeding voor een Daisy speler (of Daisy programmatuur) alleen wordt verleend als de behandeling niet succesvol is gebleken. Het gaat dan om behandeling in een zorginstelling waar een GZ psycholoog of orthopedagoog bij betrokken is. De behandelaar moet een zogenaamde 'Verklaring van uitbehandeling' afgeven. Alleen een dyslexieverklaring is dus niet voldoende. Behandeling op school door de remedial teacher is ook niet voldoende.

Bestel hier uw gratis studiegids 2016-2017.

studiegids

Bij Lexima Academie kunt u terecht voor trainingen en informatie

Demonstratie

Tijdens deze bijeenkomst krijgt u informatie over en een demonstratie van verschillende hulpmiddelen. kijk hier voor het actuele aanbod

Bijeenkomst voor volwassenen en jongeren met dyslexie

Een mooie gelegenheid om te oriënteren op ICT-oplossingen voor uw werksituatie, opleiding of voor thuisgebruik. Kijk hier voor het actuele aanbod: >>

Vaardigheidstrainingen

Voor iedereen die alles wil weten over de mogelijkheden van de software. Zowel voor beginners als gevorderden. Kijk hier voor het actuele aanbod: >>

Demonstratie voor ouders: "Mijn kind heeft dyslexie"

Tijdens deze middag (5 euro) wordt u geïnformeerd over dyslexie-ICT-hulpmiddelen en de inzet ervan. Mocht uw zoon of dochter graag mee willen komen, dan kan dat uiteraard. Lees hier meer: >>

Stappenplan bij de keuze van een dyslexiehulpmiddel

Voor elke vorm van dyslexie bestaan passende hulpmiddelen die een wereld van verschil kunnen maken in de schoolprestatie...

Lees meer

Dyslexiesoftware kiezen

Dyslexiesoftware kiezen, download onze productbrochures

Lees meer

Vergelijken dyslexiesoftware

Vergelijken dyslexiesoftware, de functionaliteit van Lexima dyslexiesoftware overzichtelijk naast elkaar gezet

Lees meer

Digitale content en schoolboeken

Handig overzicht van de beschikbaarheid van digitale schoolboeken per hulpmiddel.

Lees meer

Fiscaal voordeel

Veel hulpmiddelen kunnen voor de inkomstenbelasting worden afgetrokken onder de post 'uitgaven voor zorgkosten'. Ook dys...

Lees meer

Verklaring van uitbehandeling

Voor de aanvraag van een technisch hulpmiddel ontvangt u hierbij een dyslexieverklaring. Deze verklaring is opgesteld vo...

Lees meer

Aanvragen vergoeding Daisy speler

Een kind met dyslexie kan in aanmerking komen voor vergoeding van een Daisy speler. Voor de vergoeding van dit hulpmidde...

Lees meer

Vergoeding Daisy speler bij een handicap

Bij n visuele of motorische handicap is een voorschrift van uw behandelend specialist nodig om voor vergoeding voor Dais...

Lees meer

Het gebruik van Daisy spelers bij dyslexie

Bij dyslexie is het fijn om zelfstandig te kunnen luisteren naar een boek. Maar in de klas is het ook fijn als je mee ka...

Lees meer

Succesvol met dyslexiesoftware op school

U heeft dyslexiesoftware voor uw school aangeschaft, en dan? Om de inzet van dyslexiesoftware tot een succes te maken is...

Lees meer

Inruilregeling Daisy speler

Als de Daisy speler die u bij Lexima heeft gekocht niet (meer) aan de behoeften van het kind met dyslexie voldoet, dan k...

Lees meer

Stem aanpassen Kurzweil

Zowel bij Kurzweil als Sprint zijn de stemmen en het leestempo aan te passen. Dit komt de stemkwaliteit ten goede.

Lees meer

Introductiefilmpjes

Eureka heeft handige YouTube films gemaakt, die je een mooie eerste indruk geven van onze software.

Lees meer

Demo aanvragen

Onze software helpt je op school, thuis, in de behandeling of op de werkplek. Probeer gratis en vrijblijvend onze softwa...

Lees meer