Zorg voor informatie die voor iedereen toegankelijk is

Zorg voor informatie die voor iedereen toegankelijk is

Natuurlijk verspreid je weleens een A4’tje van het een of ander in de klas. Maar heb je je wel eens afgevraagd of die informatie voor iedereen toegankelijk is? Leerlingen die moeite hebben met lezen kunnen er vaak niet goed mee overweg. Soms is de tekst door het vele kopiëren vervaagd. Digitale bestanden zoals PDF’s kunnen uitkomst bieden. Maar moeten daarvoor wel aan enkele voorwaarden voldoen. Ook toetsen bied je bij voorkeur digitaal aan.

Compenserende software

Leerlingen die moeite hebben met lezen worden op veel scholen ondersteund met compenserende software. De software leest digitale teksten voor waardoor deze leerlingen het onderwijs kunnen volgen dat bij hun intelligentieniveau past.

Bekende compenserende programma’s zijn Alinea, Kurzweil 3000, en Read&Write. Deze software markeert de woorden die de computer voorleest op het scherm. De kinderen worden visueel meegenomen door de tekst, wat hun leesvaardigheid stimuleert.

Websites en digitale tekstbestand vormen meestal geen enkel probleem voor deze software. Gescande documenten, zelfgemaakte PDF’s en gedigitaliseerde schoolboeken zijn helaas niet altijd even goed te lezen. Afbeeldingen en tekstelementen zoals kolommen, kaders, tabellen en illustraties met tekst erin kunnen zorgen dat de tekstregels verkeerd worden voorgelezen. Het komt ook voor dat alinea’s in een verkeerde volgorde worden voorgelezen. Dit staat optimaal gebruik in de weg.

Digitaal toegankelijk document

PDF’s hebben een onzichtbare laag met een code die informatie bevat over de opbouw van het bestand. Zorg voor digitaal toegankelijke PDF-documenten door tekstdocumenten, bijvoorbeeld vanuit Word, een duidelijke structuur te geven. Denk hierbij aan koppen, tussenkoppen en opsommingen maar ook aan omschrijvingen van wat er in een grafiek of afbeelding is te zien. Hierdoor weet de screenreader welke elementen bij elkaar horen en in welke volgorde het moet worden gelezen.

Een PDF maak je door het tekstbestand op te slaan als PDF, Je kunt ook kiezen voor 'exporten' en er vervolgens een PDF' van te maken. Verrijk de PDF met metadata zoals auteur, titel, inhoud en taal. Dit vergroot de vindbaarheid van PDF’s door zoekmachines. Let op: Gebruik de functie ‘Printen naar PDF’ niet. Bij printen wordt de PDF namelijk opgeslagen als afbeelding en is het onbruikbaar voor iedereen met een screenreader.

TIP: Let meteen op het contrast van de gebruikte kleuren zodat mensen die kleurenblind zijn het ook goed kunnen lezen.

Toetsen met Woots

Het is belangrijk om ook toetsen zo aan te bieden dat leerlingen die gebruikmaken van lees- en schrijfondersteuning er goed mee kunnen werken. Het digitale toetsingsplatform Woots laat gebruikers van Kurzweil en Alinea nu Web2Speech gebruiken.

Tijdens het maken van de toets kunnen deze leerlingen de extensie Web2Speech aanklikken. Ze kunnen de opdrachten, vragen en antwoorden laten voorlezen en markeringen aanbrengen. De overige knoppen zijn tijdens het maken van de toets uitgeschakeld.

Meer over compenserende software