Wereldlezen is eerste stap om te komen tot begrijpend lezen

Wereldlezen is eerste stap om te komen tot begrijpend lezen

Het gaat niet goed met de leesvaardigheid van kinderen. Zowel in het voortgezet onderwijs als op de basisschool is lezen niet heel populair. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap lanceerde als antwoord een nationaal Leesoffensief, dat de aandacht moet richten op leesplezier en leesmotivatie. Aryan van der Leij, emeritus hoogleraar Orthopedagogiek, ziet een heel andere oplossing voor het probleem: ‘Kies voor informatieve teksten die woord- en wereldkennis versterken. Zo leert een kind niet alleen beter te lezen, maar ook nieuwe kennis.’

Door Aryan van der Leij