Webinar

Webinar: Effectieve interventieprogramma's Lexima Nationaal Programma Onderwijs

Lexima organiseert een gratis webinar over de inzet van de effectieve interventieprogramma's binnen het Nationaal Programma Onderwijs.

  • woensdag 2 juni van 11.00 – 11.30 uur
  • dinsdag 8 juni van 11.00 – 11.30 uur
  • donderdag 10 juni van 13.30 – 14.00 uur

Meld je aan voor de gratis webinar

Bewezen effectieve programma's

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen stelt extra gelden voor het basisonderwijs ter beschikking om opgelopen achterstanden veroorzaakt door Covid19 weg te werken. Scholen moeten (= verplicht) nog voor de zomervakantie hun analyses maken en op basis van de 'Menukaart' bepalen welke bewezen effectieve programma’s ze willen inzetten.

De plannen van de scholen worden ingediend bij het schoolbestuur en verzameld, zodat de subsidiestroom tijdig in gang kan worden gezet en de scholen direct na de zomervakantie kunnen starten.

Programma van de webinar

  • Wat houdt het 'Nationaal Programma Onderwijs' in?
  • Wat betekent dit precies?
  • Hoe ziet de planning eruit?
  • Hoe ziet de 'Menukaart' eruit en welke interventies kunnen scholen kiezen?
  • Waaraan moeten de interventieprogramma’s voldoen?
  • Wat is de meest efficiënte en effectieve werkwijze om op bestuursniveau (bovenschools) hierop in te spelen en tijd en kosten te besparen? 
  • Hoe kan Lexima concreet helpen met de subsidie-aanvraag in het kader van leesbevordering, preventie, remediëren en compenseren? 

Meld je aan en blokkeer de datum van je keuze in je agenda

Nationaal Programma Onderwijs