Webinar: Besteed de NPO-gelden beter door samen te werken!

Webinar: Besteed de NPO-gelden beter door samen te werken!

Het zal je waarschijnlijk niet verbazen dat veel scholen en besturen een deel van hun NPO-gelden inzetten voor interventieprogramma’s van Lexima, hetzij door te kiezen voor de speciale NPO-bundels of door bovenschools de samenwerking te zoeken. Inhoud, kwaliteit en bewezen effectiviteit zijn daarbij doorslaggevend.

Voor het schooljaar 2022-2023 wordt opnieuw minimaal € 500,- per leerling beschikbaar gesteld. Daarbovenop zijn er nog aanvullende gelden beschikbaar voor scholen en besturen die extra risico lopen.

Meer rendement door samenwerking

Steeds meer scholen, besturen en gemeenten bundelen hun krachten. Door samen te werken besparen ze tijd en geld én bereiken ze meer rendement. Doordat ze ervaringen delen, komen ze tot betere resultaten.

Dat blijkt in de praktijk voor meer dan 250 good practices, waarbij met een bestuur of met een gemeente een bovenschoolse overeenkomst is afgesloten. Een krachtige en bewezen effectieve aanpak. Naast (onbeperkt) licenties biedt Lexima professionele ondersteuning op locatie aan. Op die manier worden leerlingen optimaal geholpen en worden NPO-gelden nog beter besteed.

Als je meer wilt weten hoe je NPO-gelden samen met je collegascholen kunt inzetten voor een bovenschoolse overeenkomst, bezoek dan één van de webinars.

  • Dinsdag 12 april van 15.00 – 16.00 uur
  • Donderdag 14 april van 10.30 – 11.30 uur
Schrijf je in voor deze webinar