Vlot leren lezen met Flits! Tutorlezen

Vlot leren lezen met Flits! Tutorlezen

Met de computergestuurde interventie Flits! Tutorlezen krijgen leerlingen die moeite hebben met het automatiseren van het leesproces op woordniveau extra begeleiding. De software biedt ondersteuning op maat en motiveert deze leerlingen om te blijven oefenen. Zeker als er frequent wordt geoefend vermindert de kans op stagnatie van het leesproces.

Het programma is in te zetten van groep 3 tot en met groep 8 bij leerlingen met een te laag leestempo die geneigd zijn om spellend te blijven lezen of een radende leesstrategie te ontwikkelen. De oefeningen zijn gericht op het verbeteren van de leessnelheid en nauwkeurigheid. Afhankelijk van de leesvaardigheid is het mogelijk de woorden op het scherm klank voor klank, als hele woord of gesplitst aan te bieden, waarbij een passend leestempo is ingesteld.

De leerling oefent op zijn of haar eigen niveau met het vlot en accuraat lezen van losse woorden. Vloeiend woordlezen is cruciaal voor de leesontwikkeling. Het onvoldoende accuraat lezen van losse woorden is een belangrijke voorwaarde voor de doorverwijzing naar de dyslexiezorg.

Ondersteuning op het juiste niveau

Flits! Tutorlezen kan worden ingezet op ondersteuningsniveau 2 én als onderdeel van de begeleiding op ondersteuningsniveau 3. Bij niveau 2 zet je Flits! Tutorlezen in de klas in. Bijvoorbeeld door een medeleerling die de leerling begeleidt. Flits! Tutorlezen is zo ingericht dat zwakke en matige lezers, samen met een tutor zelfstandig, kunnen oefenen. Met de inzet op ondersteuningsniveau 2 werk je effectief aan het verkleinen van de leerachterstanden.

Door gebruik te maken van professionele tutors kan Flits! Tutorlezen onderdeel uitmaken van de invulling op ondersteuningsniveau 3. Kenmerkend aan ondersteuningsniveau 3 is dat de begeleiding buiten de klas plaatsvindt door een gekwalificeerde professional, zoals een remedial teacher, intern begeleider of leesspecialist. De begeleiding is bij Flits! Tutorlezen individueel, en mag ook uitgevoerd worden door een onderwijsassistent onder supervisie van een onderwijsprofessional. De ondersteuning dient minimaal 3 keer 20 minuten per week  of 4 keer 15 minuten per week geboden te worden.

De inzet van Flits! Tutorlezen op niveau 3 kan direct worden meegenomen in de dossieropbouw wanneer een leerling wordt doorverwezen naar de vergoede dyslexiezorg. De ondersteuning geeft meer informatie over ernstige en hardnekkige leesproblematiek waarvoor wellicht hulp op ondersteuningsniveau 4 noodzakelijk is.
Bekijk het document Handreiking voor de invulling van ondersteuningsniveau 2 en 3 bij het vermoeden van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie voor de concrete, inhoudelijke invulling van ondersteuningsniveau 2 en 3.

De ondersteuningsniveaus op school

Binnen het onderwijs spreken we van verschillende niveaus waarop leerlingen ondersteuning krijgen. De meeste leerlingen maken gebruik van ondersteuningsniveau 1 en 2. Maar voor zorgleerlingen, zoals de leerlingen die achter blijven op het gebied van lezen, is het belangrijk dat extra ondersteuning wordt ingezet op ondersteuningsniveau 3.

Op ondersteuningsniveau 1 gebruikt de leerkracht de reguliere lesmethode. Hij of zij biedt voldoende oefentijd en herhaalt instructies waar nodig. Het overgrote gedeelte van de leerlingen heeft hier voldoende baat bij.

Leerlingen die moeite hebben met lezen en spellen, dit is gemiddeld 25% van de groep, hebben echter intensievere begeleiding nodig. Dit wordt geboden op ondersteuningsniveau 2. Stap voor stap de instructie aanbieden, de uitleg verrijken door afbeeldingen, concrete materialen gebruiken en/of meer oefentijd behoren tot de invulling van dit tweede niveau. Dit moet ervoor zorgen dat deze leerlingen de aansluiting met de methode kunnen behouden.

Als blijkt dat een leerling het tempo van de klas bij het lees- en spellingonderwijs niet meer volgt, en de ontwikkeling stagneert of zelfs achteruit gaat, wordt de begeleiding geïntensiveerd en specifieker. Het geboden aanbod sluit aan bij de elementen die de leerling lastig vindt. Gemiddeld gezien komt 10% van de leerlingen in aanmerking voor deze extra ondersteuning die doorgaans buiten de klas wordt geboden: ondersteuningsniveau 3.

Ondersteuning goed geregeld

Afstemming is hét toverwoord om het lees- en spellingonderwijs op ondersteuningsniveau 2 en 3 effectief en kwalitatief hoogstaand in te richten. Maak een plan voor optimale begeleiding. In dit plan stem je de volgende zaken af:

  • Wanneer krijgen leerlingen begeleiding op ondersteuningsniveau 2 en 3?
  • Wanneer krijgt de leerling individuele begeleiding en wanneer wordt de ondersteuning in een groepje gegeven?
  • Welke materialen en/of hulpmiddelen worden ingezet op ondersteuningsniveau 2 en 3 voor lezen en spellen?
  • Door wie wordt de ondersteuning op niveau 2 en 3 gegeven?
  • Waar vindt de ondersteuning plaats? In de klas, buiten de klas of extern?

Flits! Tutorlezen effectief inzetten op school?

Volg de Flits! Tutorlezen Vaardigheidstraining en leer in één middag het programma inhoudelijk goed kennen. Tijdens deze training maak je kennis met de mogelijkheden van Flits! Tutorlezen en wordt er dieper ingegaan op de doelgroep en de inzet van tutoren. Daarnaast ga je zelf met het programma aan de slag, zodat je de functionaliteiten leert kennen. Ook is er aandacht voor het uitlezen van de uitgebreide rapportages. Na deze training kun je het schoolteam én de tutoren ondersteunen. Verder krijg je tips voor een goede implementatie.

Bekijk hier de kalender met trainingsdata.