Thuis technisch leesonderwijs door oefenen met Bouw!

Thuis technisch leesonderwijs door oefenen met Bouw!

Veel leerstof zal de komende periode minder geoefend worden dan normaal, maar dit is niet het geval voor technisch lezen wanneer gewerkt wordt met het programma Bouw!.

Bouw! biedt de mogelijkheid om lessen gewoon door te laten gaan zonder dat er iets moet worden aangepast en zonder dat er leertijd verloren gaat! De komende periode thuis geeft een unieke kans om leerlingen te laten oefenen met wat echt belangrijk is. Namelijk het (goed) leren lezen! Een leerling zal hier in de toekomst profijt van hebben.

Laat de leerlingen hun behaalde (voorbereidende) leesvaardigheden behouden en verder verbeteren. Blijf dus oefenen. Omdat Bouw! gedigitaliseerde instructie bevat en er geen leerkracht voor het oefenen nodig is, is het één van de middelen die in deze tijd prima extra ingezet kan worden. Een ouder, buurvrouw, oudere broer of zus kan als tutor aan de slag met het kind.

Vooral voor risicolezers geldt dat ze moeten blijven oefenen met lezen!

Tips:

  • Inventariseer of er meer leerlingen zijn die met Bouw! aan de slag kunnen dan de leerlingen die nu al met Bouw! werken. Maak voor hen een account aan.
  • Stuur ouders de speciale instructie voor ouders.
  • Geef ouders het dringende verzoek om elke dag te oefenen met het programma.
  • Neem (telefonisch) contact op met ouders en maak duidelijk afspraken over het oefenen. Bespreek oefenfrequentie, extra instructies bij de tutorinstructies in het programma, wel/niet flitsen, welke tutoren de ouders gaan inzetten voor hun kind en het kunnen inzetten van extra materialen, zoals letter- of woordkaartjes die gemaakt kunnen worden om bezig te zijn met het (voorbereidend) leren lezen en spellen.
  • Geef eventueel aanvullende instructies (maatwerk) voor bepaalde leerlingen. Bijvoorbeeld of de tutor een woordrij extra moet herhalen. Of dat de gelezen woorden besproken worden als een kind moeite heeft met de bredere taal. Denk bijvoorbeeld aan het zelf bedenken van betekenisvolle zinnen met het gelezen woord erin.
  • Raad ouders aan om minimaal 3 lessen per dag te maken en dagelijks te oefenen, dan blijft het tempo hopelijk aansluiten bij het (voorbereidend) leesonderwijs op school. Het zou zonde zijn als de leerlingen hun eerder opgedane vaardigheden verliezen.
  • Maak ouders duidelijk dat meer lessen per dag maken natuurlijk ook mag. Houd dan 2 sessies van 3 lessen per dag aan. Laten we ons niet druk maken over leerlingen die eventueel gaan voorlopen omdat ze meer Bouw! lessen maken dan normaal.
  • Communiceer met ouders hoe en op welk moment de toetsen afgenomen worden. Gebruik hiervoor de handleiding voor toetsen voor scholen: Open de handleiding voor toetsen op afstand.
  • Heb wekelijks contact over de gemaakte lessen en vorderingen en geef advies.