SWV Waterland tekent opnieuw voor Bouw!

‘Bovenschoolse inzet voorkomt versnippering’

SWV Waterland tekent opnieuw voor Bouw!

Samenwerkingsverband Waterland heeft het bestaande vijfjarige contract voor het programma Bouw! met nog eens vijf jaar verlengd. De 70 aangesloten basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs, met in totaal bijna 13.000 leerlingen, helpen met Bouw! leerlingen uit de groepen 2, 3 en 4 die risico lopen op lees- en of spellingproblemen of die moeite hebben met het leren lezen.

Samenwerkingsverband Waterland neemt de bekostiging van Bouw! voor zijn rekening. Bouw! helpt leerlingen die risico lopen op problemen met lezen en spellen inzicht te krijgen in alfabetische principes en fonemisch bewustzijn. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat circa 25% van alle kinderen tot deze risicogroep behoren. In de gemeenten Purmerend, Beemster, Landsmeer, Edam-Volendam en Waterland krijgen deze kinderen de kans met het programma te werken. Op de foto bekrachtigen Dirk Olsthoorn, directeur SWV Waterland, en Henri Smit, consultant Passend Onderwijs bij Lexima, de overeenkomst (Foto Jaap Schilder).

Vroeg, licht en dichtbij

Jaap Schilder, Adviseur Passend Onderwijs, lees- en dyslexiespecialist, legt uit waarom Samenwerkingsverband Waterland veel waarde hecht aan Bouw!: ‘Het samenwerkingsverband heeft voor ons de rol van verbinder en overdrager van innovatie. We stimuleren scholen om samen op te trekken en initiatieven te ontplooien. Zo kunnen we leerlingen de ondersteuning geven die past bij hun ontwikkeling. Die ondersteuning wordt zo vroeg mogelijk, zo licht mogelijk en zo dichtbij mogelijk gegeven. Bouw! past hier precies bij. We zijn met Bouw! begonnen als pilot op enkele scholen en al snel is het breder ingezet.’

‘Het voordeel van de bovenschoolse inzet is dat je minder afhankelijk bent van individuele leerkrachten of IB’ers, waardoor de borging beter is’, licht Jaap toe. ‘Ook is het gunstig dat er in het IB-netwerk ruimte is om de inzet te evalueren en te leren van elkaars successen. Je voorkomt zo versnippering. En zorgt dat de kinderen er het best van profiteren.’

Verbreding van leesonderwijs

De individuele scholen zijn en blijven echter verantwoordelijk voor de inzet en invulling van de Bouw!-interventie. Het moment waarop scholen hun leerlingen laten beginnen! wisselt dan ook. Jaap: ‘Het zwaartepunt van de inzet ligt in de groepen 3 en 4. Maar er zijn ook scholen waarop er al in groep 2 mee wordt gewerkt. Deze leerkrachten zien veel kansen om leerlingen die risico lopen op leesproblemen preventief te helpen. Dit stimuleren we. Daarbij behouden de scholen de autonomie en zo ontstaat er commitment tot de juiste inzet van Bouw!. Als er dan een ondersteuningsvraag komt, zorgen wij dat scholen samen kunnen optrekken.’

Bouw wordt ingezet als ondersteuning van het lezen en het taal- en leesonderwijs. Het gebruik van Bouw zorgt dat het leesonderwijs breder is dan het leren lezen in groep 3. ‘Door het betrekken van tutoren uit de bovenbouw trek je het lezen meteen breder’, zegt Jaap. ‘Deze verbindingen helpen ervoor te zorgen dat je het leesonderwijs de groepen overstijgt. Hierdoor is er meer bewustzijn over het belang van lezen en pakken de leerlingen vaker een boek. Als je de resultaten van de scholen bekijkt dan zie je dat de inzet Bouw! een gunstig effect heeft op het AVI-niveau én op de DMT.’

Meer weten over Bovenschoolse aanpak? 

Meld je aan voor de Najaarsseminar over de Bovenschoolse aanpak