Stuur je vraag over taaluitdagingen in!

Stuur je vraag in

Heb jij een leerling in de klas bij wie de taalontwikkeling maar langzaam op gang komt? Een leerling met een NT2-achtergrond, een TOS of een laaggeletterde thuissituatie? Of een andere taaluitdaging? Ben je benieuwd hoe je deze leerling nóg beter kunt ondersteunen om toch tot een maximale ontwikkeling te komen?

Wij leggen jouw vraag graag voor aan Petra Bos, Dr. Toegepaste Taalwetenschappen aan de VU, en Lotte Geurkink, leerkracht groep 3-4 bij SBO It Heechhôf.

In onze volgende podcastaflevering bespreken we jullie casussen met deze experts, stuur de vraag of casus van jouw leerling dan snel in naar relatie@lexima.nl.