Slagen met dyslexie in het hoger onderwijs

12 november 2018, Marrith Hoenderken

Eind september is het boek 'Slagen met dyslexie in het hoger onderwijs' verschenen. Dit boek is de gids voor studenten met dyslexie die de stap naar het hoger onderwijs zetten. Het bevat tips om hun studie in het hoger onderwijs efficiënt aan te pakken. De uitgave is het resultaat van een grondige literatuurstudie in combinatie met de onderzoeksresultaten van de auteurs en werd aangevuld met talrijke praktijkvoorbeelden.

Over Wim Tops

Wim Tops is neurolinguïst en doctor in de psychologie. Hij werkt als universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen waar hij lesgeeft en onderzoek doet naar dyslexie. Daarnaast is hij werkzaam als coördinator en klinisch onderzoeker in De Kronkel, een multidisciplinair centrum voor diagnostiek en psychotherapie.

Tip: Dr. Wim Tops, eerste auteur van dit boek, spreekt ook op de Nationale Dyslexie Conferentie ook over dit onderwerp.